Chcete spolehlivou fotovoltaiku? Hledejte firmu s certifikací

Mnoho firem instalujících solární panely nemá jediného zaměstnance, který by splňoval kritéria odbornosti. Česká fotovoltaická asociace proto nabízí možnost si nyní dodělat odbornou certifikaci zaměstnanců i jednotlivých staveb.

Český trh zaznamenal první propad růstu od roku 2017 v počtu nově vznikajících fotovoltaických systémů. Avšak celkový počet kumulativního instalovaného výkonu pokračoval a dále pokračuje zvyšujícím se tempem dále, protože podstatné byly dokončené středně a vysoko výkonové instalace. Propad v počtu nově vznikajících elektráren byl zapříčiněn původně naplánovanou dvouměsíční dotační přestávkou programu Nová zelená úsporám, která se prodloužila téměř na tři měsíce.

Mezi léty 2013 až 2017 kolísal celkový instalovaný výkon kolem zhruba 2,2 gigawattů, do konce října 2023 vyskočil nejvíce kumulativně v posledních dvou až třech letech na hodnotu 2,95 gigawattů, tedy o 34 procent. Podle optimistického (a zároveň minimálního) scénáře jsme ale nyní na samotném počátku masivního rozvoje mezi devíti a čtrnácti procenty. Právě nyní je proto podle České fotovoltaické asociace (ČFA) čas na změny. ČFA rozjezd certifikací oznámila v tiskové zprávě.

„Spotřebitelům jsme vysvětlovali, že se nejedná v žádném případě o konec financování částečné energetické soběstačnosti a nezávislosti ve spotřebě elektřinou. Přestávka sloužila SFŽP k odstranění dlouhodobě se zvyšujícího počtu nevyřízených projektů v pořadí, čímž se od října zkrátily vyřizovací lhůty, zjednodušila se administrativa v procesu vyřízení,“ vysvětlují zástupci České fotovoltaické asociace na svém webu.

Poklesem cen wallboxů a zvýšení nabídky výrobců poklesly zároveň dotace pro instalace domovních dobíjecích stanic. Dotace a principy fotovoltaiky a akumulace elektřiny zůstaly na předchozí úrovni.

ČFA využila přestávku k dokončení prací na zavedení certifikace firem a jimi provedených staveb, certifikace projekčních firem. V polovině října došlo k veřejnému vyhlášení všech certifikačních podmínek, jejich kritérií a možnosti získání certifikátu. Slavnostní představení proběhlo 17. října 2023 u příležitosti veletrhu Smart Energy Fórum 2023 v Praze. „Nastal tedy pravý čas, pokud máme nyní malý zlomek budoucích instalací, zaměřit se na kvalitu a odbornost instalace,“ doporučuje ČFA.

Certifikovaná firma i stavba

„Téměř celý rok od prvních poznatků pádu skupiny Malina group a dalších, jsme přemýšleli, jakým způsobem závažnou situaci uchopit,“ vysvětluje ČFA a dodává, že problémem nebyly jen finance a mediálně nastíněné tunelování firmy.

„Mnohem závažnějším nedostatkem podle našeho názoru bylo, že ani jeden ze zaměstnanců skupiny Malina group neměl zkoušku profesní kvalifikace, neúčastnil se žádného dvoudenního přípravného školení Fotovoltaického experta, základů bezpečnosti výstavby, projektování, instalace a hromosvodů,“ popisuje společnost.

Výsledky byly takové, že každá druhá elektrárna měla závažné instalační nebo projektové nedostatky na hranici elektrické nebo požární bezpečnosti. Důsledky byly proto nesčetné a dlouhotrvající reklamace, opravy, rekonstrukce a měřitelné finanční dopady a vyvozené budoucí důsledky.

Společnost Malina group je využita záměrně jako příklad, ale za tímto jménem je nutno vidět jakoukoliv jinou firmu. Pokud firma nemá vynikající vnitřní audit a svůj controlling nebo si nenechá svoji práci jiným profesionálem překontrolovat, může být přesvědčena o tom, že jejich výsledná odvedená práce je bez chyb.

Nedostatky se zjistí až po několika letech činnosti a mnoha desítkách či stovkách instalací, a to může být nejen pro firmu ale hlavně pro zásadní bezpečnost instalací pozdě. „Proto jsme zavedli několik takzvaných primárních typů certifikací stavby, označované jako referenční stavby (RS),“ vysvětluje ČFA.

Jednotlivé typy se dělí podle technologie a druhu výstavby. Podle následujícího obrázku je možné rozlišit 4 základní typy. Prvním je RS střešní FVS rodinného domu, druhým je RS střešní FVS firmy.

Třetím typem je RS pozemní instalace FVS. Posledním čtvrtým typem je RS hromosvodu.

Užitek pro spotřebitele je příkladný a návodný, směřující ke kontrole a možnosti návštěvy této referenční stavby a možnost se na místě referenční stavby přesvědčit o kvalitě a způsobu provedené práce. Certifikát stavby má totiž 2 strany – první veřejnou a druhou neveřejnou, kvůli GDPR.

Jako spotřebitelé máte možnost navštívit certifikovanou referenční stavbu, a proto požadujte návštěvu této stavby. Dodavatel po dohodě s Vámi zajistí návštěvu a odtajní místo referenční stavby – ukáže vám druhou část certifikátu (s přesnou adresou místa).

Konečný spotřebitel má také možnost, pokud nemá tolik času na rozhodnutí, si nechat od dodavatele předložit firemní certifikaci. Firemní certifikace již sama o sobě předpokládá, neboť podmínkou obdržení jsou minimálně dvě certifikované referenční stavby, že pro certifikovanou firmu je kvalita a úroveň stavby z hlediska elektrické a požární bezpečnosti základním kvalitativním standardem.

Více než běžná byrokracie

Certifikace staveb pro firmy může být chápána jako další stupínek kvality a odbornosti jejich práce. Mnoho absolventů a studentů po státní zkoušce žádalo a žádá o to, aby mohli být oni samy někde součástí nějakého montážního týmu a tam převzít nejlepší vědomosti a zkušenosti. Na počátku mezi léty 2014 až 2017 to často tak fungovalo.

„Ale školicí firmy, které přijaly „zelenáče“ na zkoušku, si vytvářely budoucí konkurenci. S postupem času nebyl nikdo schopen ani ochoten další nováčky ani za naší osobní přímluvy přijímat a vychovat,“ popisují praxi ČFA.

Proto je podle ČFA možno certifikaci staveb chápat skutečně jako další profesní růst, že získáním certifikace příslušného místa stavby, je z hlediska elektrikářských dovedností, předpisů a norem, provedeno bezchybně, v řádné kvalitě, která bude odpovídat i maximální dlouhodobé životnosti instalovaného systému.

„Každá certifikace podle druhu má stanoven podle ceníku poplatek, nejnižší začíná na 80 tisících korunách. Při společné certifikaci na společném místě, poskytujeme i slevu ve výši 25 tisíc korun,“ uvádí ČFA.

V porovnání za složenou státní zkoušku profesní kvalifikace je cena neporovnatelně vyšší z důvodu provádění místního šetření celého systému, ale také proto, že na místě jsou nejméně tři inspektoři, kteří zkoumají celkové provedení elektrárny a všech možných navazujících souvislostí.

Praktičtější státní zkouška

Skládat zkoušky teoreticky, ústně a prakticky v učebně je zcela odlišně něco jiného, než si od počátku vyprojektovat, objednat, postavit, namontovat, změřit, nastavit a uvést do chodu, zrevidovat celou výrobnu elektřiny. „V této celé plejádě činností a odborností se ověří organizační, nákupní, projekční, logistické a konstrukčně-montážní práce, které nemohou být v plné výši předmětem státní zkoušky ‚Elektromontér fotovoltaických systémů‘ jednotlivce, protože by zkouška musela trvat několik týdnů, což není dost dobře možné,“ vysvětluje ČFA.

Certifikace je tedy podle typu „zhotovitele“ buď vystavené pro fyzickou nebo právnickou osobu, a je „závěrečným vysvědčením“ o správnosti namontované výrobny po všech jejich odborných a praktických stránkách instalace.

Platnost certifikace je čtyři roky. Omezená platnost je z důvodu velkého a neustálého pohybu legislativních změn, předpisů, vyhlášek, norem a doporučení odborných profesních asociací. Je proto velmi důležité i pro nové stavby opětovně po časovém období čtyř let projít novou certifikací.

ČFA pořádá každoročně konferenci Fotovoltaické Fórum a dne 28. listopadu 2023 nabízí možnost se dozvědět všechny detaily o firemní certifikaci, certifikaci referenčních staveb a certifikaci fotovoltaických modulů na několika odpoledních přednáškách konferenčního dne.

„První udělení certifikátů máme již za sebou, některé na vyřízení doposud čekají, protože z hlediska celorepublikové působnosti musíme organizačně přizpůsobit i čas všech tří inspektorů (auditorského týmu),“ dodává ČFA.

Foto: Pixabay

Text: ČFA