Trendy

Advertoriál

Budoucností energetiky je kombinace zdrojů. Důležitou roli v ní bude hrát plynová kogenerace

Odborníci na energetiku, zástupci průmyslu i státu se shodují na nutnosti dále počítat s významnou rolí plynu v budoucím energetickém mixu, přičemž zásadní bude využívání plynové kogenerace.

Ta je díky využití využití odpadního tepla pro výrobu tepla bezkonkurenčně nejúčinnější elektrárnou a díky své flexibilitě je schopna vyrovnávat proměnlivou výrobu z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Informace zazněly na odborné konferenci Dny kogenerace 2023, kterou pořádalo sdružení COGEN Czech.

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie zásadně mění fungování energetiky. Klade vyšší nároky na řízení elektrizační soustavy což zvyšuje poptávku po flexibilitě a akumulaci a vyžaduje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujicích zdrojů. Zásadní roli při řešení těchto problémů sehraje plynová kogenerace, tj. kombinovaná výroba elektřiny a tepla.

Lokální kogenerace je typicky součástí teplárenských soustav a skvěle se doplňují se zdroji obnovitelného tepla, např. tepelnými čerpadly. Kogenerace umí fungovat i v případě blackoutu (rozsáhlý výpadek elektřiny) a může tak zajistit chod kritické infrastruktury (nemocnice, důležité úřady, čističky odpadních vod atd.) se zajištěním dodávky nejen elektřiny, ale i tepla.

„Budoucností energetiky bude integrace - spojovat a doplňovat se budou různé zdroje tepla do teplárenství, sektory tepla a dopravy se sektorem elektroenergetiky skrze elektrifikaci a integrovat se budou i národní energetické soustavy do většího celku. Vedle OZE a jádra bude tím třetím článkem právě plyn a vysoce účinné plynové kogenerace,“ říká Milan Šimoník, výkonný ředitel sdružení Cogen Czech.

I malé kogenerační jednotky o výkonu desítek či stovek kilowattů se díky propojení do agregačních bloků stávají plnohodnotnými „virtuálními elektrárnami“ schopnými poskytovat podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy.

„Kogenerace a bioplynové stanice hrají už dnes důležitou roli pro agregaci flexibility v rámci nabízení služeb výkonové rovnováhy, které využívá společnost ČEPS pro udržování vybalancované soustavy,“ říká Martin Kašák, ředitel sekce Energetického obchodu ČEPS.

Potenciál kogenerace je obrovský: jestliže konec spalování uhlí v roce 2033 bude vyžadovat instalaci 5 až 6 GW nových řiditelných zdrojů, tak až 4 GW z toho mohou pokrýt malé i velké kogenerační jednotky. Ty umí vedle zemního plynu spalovat i celou řadu bezemisních plynu, zejména bioplyn a biometan, v roce 2050 se dle vládou právě schváleného návrhu Národního klimaticko-energetického plánu počítá s prakticky úplným přechodem na zelená paliva, zejména na vodík.

S rozvojem kogenerace počítá i stát a snaží se u Evropské komise vyjednat podmínky její podpory. „V tuto chvíli je klíčové finalizovat notifikační řízení, které jsme zahájili již v roce 2018 tak, aby mohla být zahájena provozní podpora kogenerace, “ řekl k tomu na konferenci René Neděla z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na konferenci Dny kogenerace 2023 se mluvilo také o nejzajímavějších trendech. „Určitě je to integrace více decentralizovaných zdrojů. Např. spojení fotovoltaika – baterie – kogenerace – tepelné čerpadlo velmi dobře funguje v průběhu roku, kdy v době levné elektřiny, typicky v létě, bude např. výborně spolupracovat fotovoltaika s tepelným čerpadlem. Naopak v době, kdy nesvítí slunce, typicky v zimě, se více využije plynová kogenerace, která nabídne elektřinu i teplo,“ komentoval například Vlado Murár ze společnosti TEDOM.

Dny kogenerace se konaly ve dnech 17-18.10.2023 již po šestnácté. Rekordní účast více než 180 účastníků.potvrzuje, že konference si svojí odbornou úrovní, rozsahem témat i příjemným prostředím Aquapalacehotelu v Čestlicích získává stále větší zájem zájemců o novinky z moderní energetiky.

Více informací o kogeneraci a materiály z konference naleznete na stránkách sdružení COGEN Czech..

Zdroj: Tisková zpráva

Foto: COGEN Czech