Zaostřeno

Advertoriál

Deset důvodů pro plynovou kogeneraci

Síla moderních zdrojů energie spočívá v jejich kombinaci a vzájemném doplňování. Fotovoltaika, vítr, biomasa jako levné zdroje a plynová kogenerace jako jejich záloha. Zemní plyn, biometan a zelený vodík budou klíčovým tématem tohoto desetiletí a kogenerace je vhodným způsobem jejich využití. Přesvědčte se sami.

1. Fotovoltaika je jedním dílkem skládačky

Fotovoltaika doplněná o akumulaci energie může podnikům ušetřit část nákladů a zajistit tak část lokální spotřeby. Pro maximalizaci soběstačnosti může firma fotovoltaiku doplnit i kogenerací, která dává flexibilní možnosti provozu právě podle výroby OZE. Úspěšným projektem, kde se tyto technologie spojují, je např. logistický areál Malfini v Ostravě.

2. Kogenerace se výborně doplňuje s tepelnými čerpadly

Ideálním zdrojem tepla pro tepelná čerpadla (TČ) je voda z řeky nebo čistírny odpadních vod, geotermální vrty či odpadní teplo z průmyslu. TČ může typicky pokrýt 25 až 50% potřeby tepla a je vhodným zdrojem pro chvíle levné elektřiny. Když elektřina zdraží, nastupuje naopak kogenerace, která dodává teplo i elektřinu v dobách vysoké poptávky.

3. Kogenerace bude klíčová pro teplárenství

Teplárenské sítě se, stejně jako ty elektrické, změní z jednostranného toku od zdrojů ke spotřebitelům na prostředníky mezi celou paletou obnovitelných zdrojů energie a odpadního tepla. Zimní špičky ve spotřebě elektřiny a tepla pak pokryje řiditelná a efektivní kogenerace (v menších teplárnách plynovými motory, ve větších paroplynovými zdroji).

4. I malá kogenerace je mnohem účinnější než supermoderní plynová elektrárna

Malá kogenerace o výkonu 50 kW má elektrickou účinnost přes 30 %, ty větší o velikosti jednotek MW se blíží k 50 %. Právě proto, že jsou tyto zdroje relativně malé a umístěné v blízkosti spotřeby elektřiny a tepla, dosahují v kogeneračním režimu celkovou účinnost až přes 90 %. Využití energie paliva je tedy mnohem vyšší, než u paroplynové elektrárny s účinností kolem 60 %.

5. Potenciál pro kogeneraci je obrovský

Konec spalování uhlí v roce 2033 bude vyžadovat instalaci 5 až 8 GW nových řiditelných zdrojů. Až 4 GW přitom mohou pokrýt malé i velké kogenerační jednotky.

6. Kogenerace poskytují podpůrné služby provozovatelům soustav

Ceny podpůrných služeb výkonové rovnováhy distribuční sítě v posledních letech výrazně stoupy. Kogenerace umožní připojení dalších proměnlivých čistých zdrojů a redukovat náklady na posilování sítí.

7. Kogenerace vyrábí elektřinu a teplo i v případě blackoutu

Lokální kogenerace může zajistit chod kritické infrastruktury (nemocnice, důležité úřady, čističky odpadních vod atd.) se zajištěním dodávky nejen elektřiny, ale i tepla. Decentralizovaná energetika je z principu méně zranitelná na útoky, a to jak kybernetické, tak fyzické.

8. Provozní podpora zajišťuje stabilní ekonomiku

Čím jsou ceny elektřiny a plynu dražší, tím se kogenerace víc vyplatí. Vedle investiční dotace je možné pro zajištění dlouhodobé návratnosti využít fungující systém provozní podpory, který je podobný s CfD (Contract for Difference) využívaným pro podporu obnovitelných zdrojů nebo jaderné energetiky. Výše bonusu se každoročně upravuje podle aktuálních cen komodit a zajišťuje tak po celou dobu podpory stabilní ekonomiku provozu, bez excesů nahoru ani dolů.

9. Není nutné do kogenerace investovat, stačí si kupovat teplo

Bilanční řízení elektrizační soustavy se z dřívějších hodinových intervalů posunulo ke čtvrthodinám a v budoucnu bude prakticky v reálném čase. Prakticky každý energetický zdroj bude obsahovat i akumulátory tepla a elektřiny, do flexibility budou zapojováni i spotřebitelé.

10. Kogenerace umí efektivně využít zelené plyny

Plynové technologie (motory, u větších instalací spalovací turbíny) jsou zatím jedinými v průmyslovém měřítku dostupnými technologiemi, které umí zelené plyny (zejména vodík a biometan) umí zkonvertovat zpět na elektřinu, v ideální případě pak kogeneračním způsobem i na teplo.

Chcete se dozvědět aktuální novinky z oblasti kogenerace, potkat klíčové hráče v oboru a zjistit, jak optimalizovat své náklady na elektřinu a teplo? Přijďte na Dny kogenerace 17. a 18. října.

Text: COGEN

Úvodní foto: Tedom