Zájem o kurzy „práce budoucnosti“ je obrovský. Rekvalifikace na montéry solárů navštěvují i manažeři

Spolu s enormní poptávkou domácností po vlastních solárních elektrárnách výrazně narostl zájem o kurzy na školení techniků, kteří panely montují.

Pavel Baroch

18. 9. 2023

Když po vypuknutí energetické krize, kterou loni na konci února ještě přiživila ruská agrese na Ukrajině, nebývale narostl zájem domácností o vlastní fotovoltaické elektrárny, na trhu byl nedostatek téměř všeho: potřebných komponent, ale též kvalitních montérů. Od té doby se sice situace výrazně zklidnila, ale zájem o odborné kurzy pro školení techniků a dalších odborníků je stále poměrně značný.

Velmi dobře to může posoudit Česká fotovoltaická asociace, která se školeními začala už před dvanácti lety. „Oproti počátku roste neuvěřitelně zájem v posledních dvou letech,“ sdělil Obnovitelně.cz výkonný ředitel asociace Petr Maule. Kurzy jsou standardně dvoudenní a osmidenní se zaměřením právě na fotovoltaiku, ale také elektromobilitu.

„Výjimkou nejsou ani jednodenní kurzy na míru pro největší a střední české nebo německé společnosti,“ řekl Maule. Neobvyklé není ani to, když se musí kvůli velkému zájmu například přidat další termíny. „To samozřejmě děláme neustále a operativně. Byť některé termíny vyhlašujeme až tři až pět měsíců dopředu, poté další zařazujeme a doplňujeme podle potřeby,“ vysvětlil Petr Maule.

Spočítejte si svou úsporu po pořízení fotovoltaiky

Dodal, že zájem o získání státní zkoušky v profesní kvalifikaci elektromontér fotovoltaických systémů a o další odborné vzdělání je v první řadě od elektrikářů. Následují další profese, které na fotovoltaiku navazují – ať už před, nebo po montáži. Mezi ně patří kupříkladu stavaři, střechaři nebo pokrývači. „A samozřejmě také manažeři, kteří potřebují vědět, co vlastně mají řídit,“ konstatoval Maule.

Kurzy se pořádají několikrát do měsíce

V době, kdy enormně přibýval počet dodavatelů fotovoltaických elektráren pro rodinné domy i průmyslové podniky, vznikl projekt Solární Školitel. „Velký počet nově vzniklých společností a živnostníků zabývajících se montáží a prodejem fotovoltaiky se stal naší cílovou skupinou,“ uvedla firma.

Vedle státních zkoušek z profesních kvalifikací v oboru fotovoltaiky nabízí také různá školení zaměřená na montáže střešních konstrukcí, revizi fotovoltaických elektráren, ale také kurzy pro manažery a obchodníky.

Spoluzakladatelem a jednatelem projektu je Jan Vojík, který má dlouholeté zkušenosti z oboru. Kurzy, jichž se účastní minimálně šest zájemců, se pořádají několikrát do měsíce. Dvoudenní školení v polovině září je už vyprodané, další se koná na konci měsíce. „Kurzy vždy naplníme tak, aby se mohly konat. V minulosti byl ale zájem ještě větší,“ uvedl pro Obnovitelně.cz Vojík.

Jak se vypořádávají s odbornou kvalifikací samotné firmy? Mají ještě problém s nedostatkem kvalifikovaných techniků na montáž fotovoltaických firem? „Ano i ne,“ sdělila Obnovitelně.cz Veronika Minaříková, marketingová ředitelka společnosti Solar Design.

Připomněla, že fotovoltaické elektrárny a jejich montáž je velmi dynamický obor – co se týče neustálého vývoje panelů a konstrukcí. „Každá montáž je jiná ať už z důvodu statiky nebo požární bezpečnosti. Technický ředitel naší firmy Václav Vejrosta při personálním obsazování měl konkrétní požadavky, co by měli splňovat naši technici a elektrikáři. Hledali jsme lidi jak ze středních odborných učilišť, tak i ze středních odborných škol, a samozřejmě praxe v oboru fotovoltaika byla a je vítána. Myslím, že zájemců jsme měli dost, jen prostě někteří nesplňovali naše požadavky,“ řekla Minaříková.

Zaměstnance hledala firma přes různé portály, které nabízejí práci, ale také vyvinula vlastní iniciativu. „Připravili jsme prezentaci naší společnosti, čím se zabýváme, a oslovili jsme vytipovaná učiliště nebo střední školy. Co se týče dovzdělávání zaměstnanců, řešíme to průběžně jednotlivými školeními,“ uvedla Veronika Minaříková.

Zájemci potřebují jistotu perspektivního oboru

To, že situace je v současnosti klidnější než třeba v první polovině loňského roku, potvrdila skupina ČEZ, která rok od roku zvyšuje počty instalovaných solárních elektráren na střechy rodinných domů. A týká se to personálního obsazení instalačních týmů.

„Tehdy raketově narostl zájem zákazníků o fotovoltaiky a další úsporná řešení, což v kombinaci s následky epidemie Covid-19 a s tím souvisejícím narušením dodavatelských řetězců a nedostatku některých komponent vedlo k prodloužení dodacích lhůt až na několik měsíců od podpisu smlouvy,“ připomněl pro Obnovitelně.cz Martin Schreier z tiskového oddělení ČEZ.

Dodal, že společnost ČEZ Prodej v reakci na nedobrou situaci posílila své instalační týmy a další kapacity a uzavřela smlouvy s dostatečně širokým okruhem spolehlivých dodavatelů – mimo jiné montážních služeb. „Dnes tedy podobné problémy neřešíme a nasmlouvané lhůty instalací se nám daří plnit. V případě, že jsou v pořádku všechny dodané podklady od zákazníka, garantujeme montáž do tří měsíců,“ uvedl Schreier.

Podobně hovoří také výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. „Situace se zlepšila, instalační firmy za poslední rok a půl nabraly hodně techniků, které poslaly na odborné kurzy. Trh tedy rychle zareagoval,“ řekl Obnovitelně.cz Krčmář. Dodal, že nedostatek je ale dnes mezi revizními techniky. „I zde je to bohužel dědictví toho, že se v Česku dlouho žádné nové fotovoltaické elektrárny nestavily,“ poznamenal Krčmář.

Zapotřebí by teď podle něho byla stabilizace trhu. „Jen to zajistí, že především mladí lidé uvidí fotovoltaiku jako obor s dlouhodobou perspektivou. Pokud budou mít pocit, že se nyní sice staví, ale nemají od státu signály, že chce dlouhodobý růst, anebo že chce snížit či zrušit podpory pro obnovitelné zdroje, nebude to pro zájemce opět atraktivní obor,“ upozornil Krčmář.

Ilustrační foto: Pixabay