Vládní resorty pomohou domácnostem zkrotit energie: nabízí praktické informace, jak ochrání rodinnou peněženku

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) si vzalo za své ochránit co největší počet domácností před vysokými cenami energií a zamezit jejich případnému pádu do hrozící energetické chudoby.

Redakce

21. 10. 2022

Obě ministerstva připravila ucelený informační systém, který nabízí přehledné informace o možnostech úspor energie či finančních příspěvcích státu. Cílem společné kampaně je pomoci domácnostem efektivně snižovat náklady na energie bez toho, aby to výrazněji pocítily na svém komfortu. Úsporná opatření a investice do obnovitelných řešení současně pomáhají chránit životní prostředí a posilovat energetickou nezávislost Česka.

Situace na trhu s energiemi se rychle mění a vláda na ni musí pružně reagovat. „Uvědomujeme si, že situace týkající se cen energií je pro řadu našich občanů velmi nepřehledná a je třeba pracovat s lidmi přímo v terénu, proto Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí společnou kampaň s názvem ZkrotímeEnergie.cz.

Širokou veřejnost provede úskalím současných vysokých cen energií tak, aby lidé mohli efektivně začít šetřit na jejich spotřebě, což okamžitě pocítí na nižších výdajích za elektřinu a teplo. Naším společným cílem je také usnadnit čerpání příspěvků na bydlení, které pomohou domácnostem překonat letošní strmý růst cen energie ,” představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka úvodní fázi kampaně ZkrotímeEnergie.CZ.

Vláda na situaci a rychlé změny v energetice reaguje bezprostředně. Podařilo se jí naplnit zásobníky zemního plynu z více než 90 procent, zabezpečila přístup k zemnímu plynu díky podílu na nizozemském LNG terminálu, osvobodila domácnosti i podniky od plateb na podporované zdroje, rozšířila normativy dávek na bydlení, zavedla stropy cen na elektřinu i plyn a připravuje režim tzv. zranitelného zákazníka či legislativní řešení pro vznik energetických komunit. Všechny tyto kroky pomohou zajistit přijatelné ceny energií pro domácnosti a v případě potřeby i do stupnou adresnou pomoc.

“Šetření energií je nejdostupnějším krokem. Současně nabízíme podporu projektů s dlouhodobým efektem. Od začátku krize cen energií raketově roste zájem domácností o podporu pro instalaci solárních elektráren a tepelných čerpadel z Nové zelené úsporám. V rámci společné kampaně chceme také upozornit na přínosy zateplení domů nebo výměny oken. Přínosy pocítí rodiny nejen v nižších účtech za energie, ale i v lepším životním prostředí jejich okolí,” doplňuje cíle kampaně Jan Dusík, náměstek MŽP pro řízení sekce ochrany klimatu.

Jen za září 2022 přijala Nová zelená úsporám přes 8 tisíc žádostí, z nichž téměř 6 tisíc jsou projekty na financování domácích solárních elektráren. Právě fotovoltaika tvoří letos přes polovinu všech podaných žádostí, následují tepelná čerpadla, která tvoří pětinu žádostí. Na zateplení domů připadá 5 % dosud podaných žádostí.

V úvodní fázi pomoci se informační kampaň zaměří na posilování informovanosti o přínosech okamžitých úspor energie, které mohou ušetřit až pětinu spotřeby domácností. To se projeví rychlým snížením výdajů v řádu tisíců až desetitisíců korun ročně. Souběžně bude kampaň informovat o možnostech systému dávek a zvýšení příspěvku na bydlení.

„Cílem této spolupráce je rychle spustit systém energetického poradenství pro domácnosti. K dispozici budou pracovníci krajských Úřadů práce, kteří lidem od listopadu poradí s okamžitými úsporami nebo je nasměrují na odborné poradenství ohledně zateplování budov a využití energie z obnovitelných zdrojů. Počet odborných poradců budeme průběžně zvyšovat ve spolupráci s programy Státního fondu životního prostředí či systémem Energetických konzultačních a informačních středisek,“ uvedl Martin Sedlák, zmocněnec ministra práce a sociálních věcí pro řešení energetické chudoby, který kampaň ZkrotímeEnergie.CZ koordinuje.

V rámci spolupráce se do projektu začínají zapojovat také sociální pracovníci, kteří už nyní ve své každodenní praxi se svými klienty řeší ceny energií. „Také těmto lidem už nyní začínáme nabízet servis v podobě praktických informací, letáků a konkrétních řešení, která mohou dále zprostředkovávat svým klientům, např. seniorům,“ doplnil Jurečka.

„Nový informační portál ZkrotímeEnergie.cz domácnosti nasměruje také na programy pomoci, ať už na Novou zelenou úsporám, která financuje renovace budov, nebo na programy MPSV, které pomohou nejohroženějším domácnostem. Budou samozřejmě k dispozici také plakáty, roll-upy a brožury. Od listopadu pak počítáme se zahájením on-line workshopů,“ doplnil Martin Sedlák.

Kampaň zamíří také do regionů. Pilotní lokalitou pro spuštění poradenství se stane Opavsko. Státní fond životní prostředí ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Opavsko zde spustí komplexní informační servis o možnostech okamžitých úspor energie, cílem je i nastartování úvah nad projekty pro výrobu domácí zelené energie.

“Společným cílem je stoprocentní informační podpora okamžitých opatření a nabídka pomoci při realizaci investic pro domácnosti. S identifikací těch ohrožených pomůže MAS Opavsko ve spolupráci s obcemi, úřady práce, sociálními službami – Charita Opava a Odry,” představuje pilotní projekt energetického poradenství Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. “Ve spolupráci s místními energetickými poradci se zaměříme také na odstranění bariér ve využívání dotačních prostředků v programu Nová zelená úsporám. Jde zejména o pomoc s orientací v podporovaných oblastech, asistenci při elektronickém podání žádosti apod.,“ dodává Petr Valdman.

„Víme, že Česko má dostupná řešení, která pomohou snížit náklady na energie během nejbližších let. Musíme jen správně nakombinovat zelenou energii a snížit spotřebu energií tak, aby se současně zachoval životní komfort. Tím následně snížíme i výdaje za elektřinu nebo teplo. Čím více lidí se do úspor energie a využití obnovitelných zdrojů zapojí, tím rychleji ceny energií klesnou, předem děkujeme za to, že pomáháte,“ uzavírá Marian Jurečka.

Autor: Eva Davidová, MPSV - tisková zpráva

Foto: ZkrotímeEnergie