Stát přispěje i rodinám s dětmi, Nová zelená úsporám Light rozšiřuje svou nabídku

Dotační program Nová zelené úsporám Light je opět otevřený a tentokrát poskytuje pomoc i domácnostem pobírajícím přídavky na děti.

Program, spuštěný v lednu minulého roku jako součást vládní pomoci domácnostem obzvlášť ohroženým energetickou chudobou, oslovil doposud 56 tisíc žadatelů s nižšími příjmy, které díky finanční podpoře významně sníží výdaje na bydlení.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vysvětluje, že až 40 procent energií spotřebovávají domácnosti. „Proto klademe důraz na úspory v segmentu bydlení, je to logický krok,“ říká Hladík.

Doposud bylo vyplaceno šest miliard korun, letošní rok začíná s alokací tří miliard, ale Státní fond životního prostředí je připraven částku navýšit. Případně je možné, že se rozšíří i samotná nabídka dotačního programu. V rámci Nové zelené úsporám Ministerstvo životního prostředí snaží zahrnout všechny zranitelné skupiny a průběžně hodnotí, zda nabídku nerozšířit i dále.

Díky aktuální novince, tedy podpoře domácností, které odebírají přídavky na děti, je podle Hladíka zahrnuta i poslední chybějící cílová skupina dotačního programu. „Ale pochopitelně budeme i nadále vyhodnocovat, zda neexistuje ještě nějaká další zranitelná skupina,“ dodal.

Nové programové období přináší úpravu některých parametrů u podporovaných opatření a zpřesnění podmínek pro poskytnutí dotace. „Pro žadatele se v zásadě nic nemění, finanční prostředky dostanou zálohově předem a dotace může pokrýt až 100 procent výdajů. Upřesnění se týká zejména technických parametrů realizovaných opatření. Klademe větší důraz na to, aby realizovaná opatření splňovala požadavky na budoucí úspory energií i na dodržení požadovaných bezpečnostních norem,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Přísnější normy na úsporná opatření

V novém programovém období se zpřísňují požadavky na kvalitní montáž oken a dveří, aby byly v souladu s normou ČSN 74 6077, naopak v případě zateplení bude možné zohlednit stávající zateplení a tím snížit nároky na tloušťku nově instalovaného izolačního materiálu.

V případě solárního ohřevu vody budou v závazných podmínkách přesněji definovány nároky na instalované systémy. Požadována bude větší plocha termických solárních panelů (minimálně 2,5 metrů čtverečních) a vyšší minimální instalovaný výkon fotovoltaických panelů. V případě termického i fotovoltaického systém bude povinná ochrana proti opaření. Přepnutí na bivalentní zdroj ohřevu v případě nedostatečného výkonu solárního systému bude automatické (nikoliv manuální). Solární systém bude nově možné instalovat s novou akumulační nádrží nebo ho připojit k již existujícímu bojleru.

Od prvního ledna také mohou zájemci o dotace využít poradenské a konzultační služby, jejichž nabídku zaštituje nejen Ministerstvo životního prostředí. Poradci zájemce provedou celým procesem – vytipováním vhodných opatření počínaje, přes pomoc s podáním žádosti a přípravou potřebných dokumentů k žádosti, asistenci při jednání s realizační firmou až po doložení realizace.

V seznamu SFŽP je k 17. lednu celkem 627 registrovaných poradců. „Zájemci by měli maximálně využít služeb těchto poradců, a to nejen při administraci žádosti. Žadatelům doporučujeme, aby s poradci konzultovali i dodavatelské smlouvy a zejména smlouvy o instalaci solárních systémů ještě před jejich podpisem, aby nedocházelo k zneužití obzvlášť zranitelných skupin obyvatelstva,“ upozorňuje Petr Valdman.

Na stránkách programu najdou jak žadatelé, tak poradci i dodavatelské firmy příručky k jednotlivým opatřením i spotřebitelská desatera správné instalace fotovoltaických a solárních systémů.

Dotace do výše 240 tisíc korun

„Téměř polovina příjemců zálohové dotace už renovaci svého domu zrealizovala a značné úspory energií pocítí ještě v této topné sezóně. Pokud využili nebo výhledově využijí i kotlíkové dotace a vymění neekologický zdroj tepla například za tepelné čerpadlo, jejich bydlení bude nejen úsporné, ale i ekologické. Věřím, že nová etapa NZÚ Light pomůže dalším tisícům domácností ohrožených energetickou chudobou,“ uzavírá Petr Hladík.

Dotace až 240 tisíc korun může pokrýt až 100 procent způsobilých výdajů na zateplení fasády, střechy, stropu a podlahy, výměnu oken i vchodových dveří a na solární fotovoltaický nebo termický ohřev vody. Úspěšní žadatelé získají finanční prostředky předem a na renovaci mají celý rok.

Podrobné podmínky NZÚ Light, formuláře požadovaných zpráv a potvrzení i příručky k jednotlivým opatřením a spotřebitelská desatera najdou zájemci na webu novazelenausporam.cz

Foto: Freepik