Vyvracíme mýty o fotovoltaice: solární panely nehoří, pozor si dejte na kabely a neodbornou montáž

Fotovoltaika sama o sobě je prakticky nehořlavá. Přesto panuje mnoho obav z rizik, kterým se dá v případě správné prevence zcela vyvarovat.

V předchozím článku jsme nastínili, jak se vyvarovat vzniku požáru bateriových uložišť v domácnostech. Mezi odpůrci ale i zájemci o fotovoltaiku koluje mnoho mýtů i o solárních panelech. Že není třeba se bát vysvětlil před časem v podcastu Pod Proudem také Miroslav Calda, majitel a výkonný ředitel společnosti Atlantis Management.

„Dle mé patnáctileté zkušenosti ve fotovoltaickém byznysu solární panel při standardní a odborné montáži nehoří. Je složen výhradně z prvků, které jsou v podstatě nehořlavé až na jednu výjimku. Tu u standardních fotovoltaických panelů tvoří zadní takzvaná EVA fólie o tloušťce zhruba 0,45 milimetrů,“ vysvětluje. U bifaciálních panelů navíc odpadá i toto riziko.

Podle Matyáše Feruse ze společnosti Woltair až 75 procent potíží s fotovoltaickými elektrárnami způsobují vadné komponenty nebo neodborná instalace.

„V jejich důsledku může dojít ke zkratu, poškození technologie nebo i poškození domovní instalace a zařízení připojených do ní. Proto se vyplatí svěřit montáž do rukou odborníků, kteří mají za sebou stovky instalací fotovoltaických elektráren a mají všechna odborná oprávnění,” říká Ferus.

Pokud už se vyskytne požár v souvislosti s fotovoltaikou, závada se obvykle objeví buď na bateriovém uložišti nebo na dalších komponentech potřebných k instalaci. „Požáry jsou proto často důsledkem neodborné instalace. Nejsou dodrženy návody výrobců jednotlivých komponent, lidé umisťují technologie na nevhodná místa, která mohou být hořlavá, nevětraná nebo jim hrozí jiné externí nebezpečí,“ dodává Ferus.

Mezi nejčastější důvod, proč fotovoltaika nebo s ní spojené další technologie způsobí kvůli závadě či zkratu škodu, je nedodržování požárních i obecných zásad pro bezpečnost. Dobrá instalační společnost by na to svého klienta měla upozornit, některé to ale nedělají a řídí se zákazníkovým přáním, ačkoliv je mnohdy špatné.

„Klient může pro technologii zvolit nevhodné umístění a dodavatel to akceptuje. Například zvolí místnost, kde je vlhkost, hrozí únik vody, případně v létě hrozí vysoká teplota,“ vysvětluje pro Obnovitelně.cz Lukáš Vaverka, produktový manažer z Columbus Energy. I když nemusí hned hrozit riziko požáru či poruchy, nevhodné umístění komponent jako jsou baterie nebo střídače zkracuje jejich životnost.

Dále podle Vaverky zákazníci podceňují pravidelné servisní kontroly, sami neodborně zasahují do nastavení softwaru či samotné fotovoltaiky nebo celý systém nechají nainstalovat člověka bez dostatečných znalostí. „Montáž musí vždy provádět osoba s certifikací k montáži fotovoltaických zařízení,“ dodává Vaverka.

Zásady pro bezpečnou fotovoltaiku: Odbornost, servis, prevence

„Rozhodně doporučujeme montáž od certifikovaných odborníků nejen při realizaci, ale například i při budoucím rozšíření fotovoltaických systémů, například při dokupu dalších panelů. Důležité jsou i pravidelné servisní a revizní prohlídky a zejména výběr dodavatele, který nabízí co nejlepší bezpečnostní prvky, jako je například Columbus Safe, technologie samozhášecích pásků, které brání samovznícení panelů,“ doporučuje Vaverka.

„Fotovoltaika by měla jednou za dva až čtyři roky procházet revizí, tu si ale můžete sjednat i častěji. Při optické kontrole panelů a dalších součástek technik snadno odhalí, jsou-li nedostatečně upevněné nebo poškozené a vymění je dřív, než začne hrozit nějaká závada,” říká Matyáš Ferus.

Primárně by se podle něj měla sledovat kontrola všech spojů, kontrola panelů termovizí a kontrola konektorů a rozvaděčů. Dále pak testování jistících prvků a přepěťových ochran.

„Jak často vám doma hoří rozvaděč? Asi tak bezpečná je fotovoltaika z hlediska požáru. Pokud se udělá a navrhne správně, není důvod, aby k něčemu docházelo. Samozřejmě je dobré udělat jednou za rok nebo za tři roky revizi a samozřejmě i pravidelný servis, který může odhalit dilatace nebo pohyb kabeláže,“ dodává v podcastu Calda, který je zároveň stavební inženýr a problematice rizika vzniku požáru na fotovoltaických instalacích se věnuje dlouhodobě.

Ferus dále vysvětluje, že pro omezení všech bezpečnostních rizik musí mít dům také odpovídající zemnící bod. „Fotovoltaiku je k němu potřeba správně připojit a použít vhodnou přepěťovou ochranu včetně správného jištění a vhodné kabeláže a technického provedení instalace,“ říká. Kabeláž je pak nutné vést takovým způsobem, aby se nepoškodila. Tedy vyvarovat se silnému ohýbání nebo tahu.

Jak se fotovoltaika hasí?

Riziko, že by začalo samo od sebe hořet kvůli fotovoltaice, je při dodržení všech popsaných pravidel v téměř nulové. Teoreticky ale může požár domu vzniknout i z jiné příčiny.

„Není ale třeba se bát, fámy o tom, že se fotovoltaika nesmí hasit, nejsou založeny na pravdě. Hasiči musí jen při hašení postupovat tak, jako by se jednalo o zařízení pod napětím. Při slunečním svitu totiž panely stále vyrábějí elektřinu, i když je odpojíte od střídače,“ popisuje Ferus.

Ferus dále doporučuje pro fotovoltaické systémy nad deset kilowatt-peak používat systém rapid shutdown, který slouží jako bezpečnostní zařízení a v případě požáru automaticky (či v případě krize manuálně) odpojí panely na bezpečné napětí určené normou, takže se celá instalace může bezpečně hasit bez dalších podmínek. „Tuto technologii nabízíme pro všechny realizace,” dodává Ferus z Woltairu.

Normy neexistují, zákazník se musí spolehnout na dodavatelskou firmu

Navzdory rostoucímu zájmu o fotovoltaiku ale stále neexistují závazné normy, které by firmy musely při instalaci dodržovat. Vyhláška se nyní připravuje a do té doby podle Caldy nezbývá, než se držet běžných zásad protipožární bezpečnosti.

„Máme na požární bezpečnost vlastní experty, kteří jsou schopní vypracovat takzvané požární bezpečnostní řešení stavby. Zásadní prevencí, aby instalace byla bezpečná, stejně jako u klimatizací nebo dalších technologických prvků na střechách, je používat kvalitní certifikované firmy, které to umí namontovat. A ruku v ruce s tím je potřeba mít kvalitního projektanta, který je schopný zařízení navrhnout,“ říká Calda.

Ferus doporučuje pro klid duše nainstalovat doma nadstandardní protipožární opatření, jako je třeba detektor kouře nebo automatický hasicí systém. Dále průběžně hlídat výrobu, zda se fotovoltaika chová standardně. A pokud by přeci jen k závadě došlo, je určitě zásadní mít správně pojištěný majetek.

„Pokud máte fotovoltaiku správně zapojenou a prošla řádnou revizí, kdyby došlo k jakékoliv nehodě, pojišťovna vám škodu uhradí. Když máte fotovoltaiku na hlavní budově, vztahuje se na ni automaticky pojištění nemovitosti,“ vysvětluje Ferus.

„Je však potřeba mít hodnotu fotovoltaiky zahrnutou v částce, na kterou máte dům pojištěný. Zkontrolujte si proto, že se vaše pojistka vztahuje také na pojistná rizika, jako je požár, výbuch, vichřice, krupobití, úder blesku a na přepětí a podpětí,” dodává Ferus.

Foto: Unsplash