Moderní firmy

Advertoriál

Zbývá už jen měsíc: státní organizace i firmy mohou do konce září žádat o podporu na analýzu energetických úspor

Už jen do 30. září 2023 mohou veřejné, neziskové, státní i komerční organizace žádat u Ministerstva průmyslu a obchodu o podporu na zpracování analýzy vhodnosti takzvaného EPC projektu.

Tato analýza je užitečná pro získání přehledu o možnostech energetických úspor a optimalizace - organizace zjistí, kde a proč vynakládá příliš velké náklady na teplo, elektřinu a vodu a kde by naopak mohla ušetřit či si přímo zajistit příjem navíc. Analýzu zpracovává vždy odborný dodavatel. Výhodou EPC projektů je především fakt, že žadatel se nemusí na investici do úsporných opatření podílet vlastními prostředky, projekt se splácí z energetických úspor, za jejichž výši smluvně ručí dodavatel.

Nejen komerční firmy, ale i státní a veřejné organizace a instituce čelí v posledních dvou letech zvýšeným nákladům za energii a hledají možnosti, jak pomocí zateplení, výměny oken a rekonstrukcí budov ušetřit nebo snížit závislost na dodávkách ze sítě, například s obnovitelným zdrojem energie.

„To často znamená značné investice, na které ze svých zdrojů jednotlivé organizace obvykle nedosáhnou. Jednou z možností, jak takové projekty financovat, je smlouva o energetických službách se zárukou – Energy Performance Contracting (EPC), kdy klient splácí náklady na realizaci projektu až z následných úspor, které garantuje dodavatel EPC,“ vysvětluje jednatel DS Energy Consulting Radim Kohoutek.

Vyplatí se vám tepelné čerpadlo? Spočítejte si úsporu

Příkladem takové investice většího rozsahu je třeba modernizace a instalace nových technických zařízení v 10 objektech v majetku Ústeckého kraje v celkových nákladech přes 48 milionů korun s DPH, které nestály zřizovatele ani korunu – díky kontraktu EPC jsou nové technologie spláceny z úspor energie a vody, které se třetím rokem projevují v každodenním provozu.

Samotnému projektu však musí předcházet analýza stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení, zda jsou objekty pro realizaci EPC projektů vůbec vhodné. Právě na zpracování této analýzy poskytuje MPO dotaci v maximální výši 400 000 Kč, přičemž žádost je možné podat do konce září 2023. S veškerou přípravou a zajištěním potřebných podkladů a vyřízením žádostí o dotaci jsou připraveni pomoci odborníci DS Energy Consulting, kteří disponují potřebnými zkušenostmi.

„Komplex energetických služeb se zárukou úspor je v naší nabídce služeb na prvním místě. Jde o ověřenou cestu k fungujícímu řešení zvýšení energetické účinnosti, která klientům přináší dlouhodobé benefity díky partnerství s odborným poskytovatelem služeb, jeho smluvní garanci za dosažení úspory a služby energetického managementu (EM). V rámci projektů EPC koordinujeme přípravu projektů energetických úspor, organizujeme výběrová řízení pro veřejné zadavatele, dohlížíme na realizaci úsporných opatření a kontrolujeme plnění smlouvy,“ říká o projektech EPC Radim Kohoutek.

Uveďme si ještě typický příklad financování v projektu EPC, který pomáhali realizovat konzultanti DS Energy Consulting: tentokrát šlo o investice do nových kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody, nový systém měření a regulace a nové vnitřní osvětlení. Při celkové výši investice 12 milionů korun byla identifikována a smluvně zaručena úspora ve výši 1,7 mil. Kč ročně a celkové náklady na realizaci projektu (vč. služeb energetického managementu) dosáhly 16,7 mil. Kč. Celková doba trvání smluvního vztahu a splácení je 10 let, přičemž daná organizace nemusí po celou tuto dobu vynaložit ze svých investičních zdrojů ani jednu korunu, protože splátka úvěru je v nižší výši než získaná úspora.

Text: Tisková zpráva

Foto: Pixabay