Výzkum přináší naději na čistší vodu za použití udržitelného nanomateriálu vyrobeného pomocí laseru

Liberečtí vědci přišli s novým výzkumem, který by mohl pomoci dvěma miliardám lidí v přeměně kontaminované vody na pitnou.

Nedostatek pitné vody je problém, který postihuje dvě miliardy lidí po celém světě. Kontaminace vody způsobená lidskou činností navíc tento problém zhoršuje, čímž ohrožuje životní prostředí a lidské zdraví.

V současnosti vyvíjené materiály určené k řešení tohoto problému nicméně nedokáží splnit všechny požadavky, které jsou na ně kladeny. Zejména nedokáží zajistit udržitelnost jejich použití. Nový výzkum prováděný na liberecké univerzitě přináší naději k nalezení vhodného materiálu pro čištění vody, a to díky propojení dvou inovativních nanotechnologií: elektrospinningu a reaktivní laserové ablace.

Podle Ondřeje Havelky, vědce z Technické univerzity v Liberci (TUL) a prvního autora výzkumné studie je hlavním cílem výzkumu zajištění efektivního propojení obou nanotechnologií.

Tip: Belgický umělec mění svět klávesou printscreen. Mishka Henner teď svá díla poprvé vystavuje v Praze

„Díky tomu bylo možné připravit materiál, který dokáže velmi rychle odstraňovat oleje a nebezpečné organické látky z kontaminované vody. Kombinace těchto nanotechnologií představuje zajímavý krok v dalším boji s kontaminací vody. Výsledky jsou velmi slibné z pohledu funkčnosti, škálovatelnosti, tak i ekonomické a ekologické udržitelnosti,“ říká Havelka.

Výhody materiálu pramení z ekologické podstaty laserové technologie a z kompozitní struktury materiálu, který obsahuje nanovlákna a nanoslitiny. Vlákna ve struktuře materiálu slouží k oddělení vody od olejového znečištění a nanoslitiny dokáží pro změnu rozkládat přítomné znečišťující organické molekuly.

„Právě použití nanoslitin vyrobených pomocí laseru je významnou novinkou v odvětví čištění vod. Tato technologie umožňuje tvorbu nové generace nanočástic, které mají termodynamicky nerovnovážnou strukturu. Ta umožňuje významně vylepšit celkové vlastnosti materiálu. Kromě toho je laserová metoda velmi šetrná k prostředí, jelikož neprodukuje vedlejší nebezpečné látky při výrobě nanočástic,“ dodává Ondřej Havelka.

Foto a vizualizace: Ondřej Havelka