Majitelé bytů také chtějí fotovoltaiku. Nevěří ale, že instalaci prosadí u sousedů

Průzkum společnosti STEM odhalil, že komunitní energetiku prostřednictvím solárních panelů na společné střeše by chtěla instalovat převažující polovina vlastníků bytů. Předně by ale měli svůj dům zateplit.

Analytický tým společnosti STEM zveřejnil výsledky výzkumu, který se zabýval ochotou majitelů bytů investovat do výstavby fotovoltaických elektráren přímo na střeše. Zjistil, že lidé o novou technologii a možnost sdílet vlastní energii stojí, současně o ní ale mnoho neznají a bojí se, že jsou se svým názorem mezi ostatními vlastníky osamoceni.

Investovat do rekonstrukcí domů je přitom běžné, například zateplení domů je velmi časté. Jiné investice zatím nejsou nutně v plánu. Existuje tak hypotetický prostor přesunout kapitál směrem k jiným druhům investic na bytových domech.

„Fotovoltaika na střeše bytového domů může být vnímána časem stejně jako zateplení, náklady jsou vysoké, ale rozdělí se mezi jednotlivé majitele bytu,“ vysvětluje Philipp, analytik společnosti STEM. Přemýšlet nad solárními panely by ale měly pouze budovy, které jsou již zateplené a mají vyměněná okna. To je snazší a účinnější úspora, než pouze fotovoltaická elektrárna na střeše.

Samo vytápění pak sice může být napájeno z vlastní energie, ale pokud bude teplo snadno unikat z bytu, bude to neefektivní řešení.

Společná výroba je zajímavá a zkušenost dobrá

Zatím jen velmi malá část majitelů bytů (tři procenta) panely vlastní, a samozřejmě se zatím většinou jedná o panely umístěné na jejich rodinném domě, nebo chatě. Nicméně další pětina (20 procent) se s fotovoltaikou setkala alespoň zprostředkovaně (například ve firmě). Ačkoliv mnozí majitelé s ní nemají přímou zkušenost, 68 procent majitelů vnímá fotovoltaiku pozitivně. Přibližně polovina z nich zároveň deklaruje, že má alespoň obecnou představu o tom, jak princip výroby elektřiny z panelů funguje.

Majitelé fotovoltaiku považují za zajímavou technologii (89 procent), která je důležitá pro budoucnost (87 procent). Zároveň také (často oproti předpokladům) není FVE hodnocena jako nebezpečná (85 procent bezpečná). Rovněž ji 84 procent majitelů považuje za ekologickou a také důvěryhodnou (79 procent).

„Výrazně slaběji ale majitelé hodnotí dostupnost technologie a její cenu. Fotovoltaika se tak ve společnosti potýká s aurou nedostupnosti a nálepkou drahé technologie,“ říká Martin Philipp.

Kolik ušetříte díky vlastní fotovoltaice? Spočítejte si úsporu

Společná výroba energie v rámci bytového domu je ale zajímavým tématem pro většinu majitelů, i když nemají hlubší technické znalosti. Většina majitelů bytů nemá přímou zkušenost s fotovoltaickými panely na bytových domech, ale koncept společné výroby energie zaujal 85 procent respondentů.

„Mezi majiteli je silná poptávka po jasnějším popisu toho, co všechno pořízení FVE v rámci domu obnáší. Velmi efektivní by byl konkrétní modelový příklad, existující bytový dům s nainstalovanou fotovoltaikou, který by si mohli zájemci projít a vidět nebo se doptat, co jak přesně funguje,“ doplňuje Philipp.

Fotovoltaika je primárně vnímána jako investice

Výzkum identifikoval 4 druhy motivací a bariér s ohledem na sdílení energií v bytových domech: ekonomickou, bezpečnostní, osobnostně administrativní a environmentální dimenzi.

Ekonomické narativy patří k těm nejzásadnějším. Majitelé nejvíce souhlasí s tím, že společnou výrobou energií mohou ušetřit náklady, spolu s tím to také považují za velmi důležité. Zároveň vnímají, že FVE sama o sobě zvyšuje hodnotu domu. Důležitý je i aspekt návratnosti, ale stále kolem tří pětin (60 procent) respondentů v součtu uvedlo, že by se napřed měli na domě realizovat důležitější věci, než je elektrárna na střeše.

Bezpečnost vnímají analytici ve dvou rovinách. A to samotnou bezpečnost technologií, ale také schopnost přispět k nezávislosti na externích dodavatelích elektřiny („lokální nezávislost“) a na cizích státech („globální nezávislost“). Právě přispění k nezávislosti na cizích státech mezi majiteli silně rezonuje. Obavy z podvodů firem či požárů panelů nejsou tak silnou bariérou.

V osobních vztazích je vnímána domluva se sousedy a administrativa jako bariéra k pořízení FVE. Většina majitelů je sice pro pořízení technologie, a také se jim zamlouvá, 70 procent z nich ale uvedlo, že nevěří, že by se se sousedy domluvili.

Pokud přijde na úvahy o společné fotovoltaické elektrárně, jsou enviromentální aspekty pro majitele méně důležité. Majitelé přispění k ochraně životního prostředí vnímají spíše jako příjemný bonus. Technologie je ale v případě bytových domů výrazně více vnímaná ekonomicky než environmentálně.

„Že to podpoří přírodu je v české rétorice vždy kladně přijímáno, ale není to tak zásadní, jako že to bude stát třeba milion a půl,“ doplňuje Philipp.

Foto: Solar Design

Aktualizace 24.8. ve 14:52: Upravili jsme titulek