Moderní firmy

Advertoriál

Sklady a průmyslové areály jsou velcí „žrouti“ energie. Proto sází na vlastní fotovoltaiku

Za poslední rok výrazně poskočil zájem výrobních závodů, průmyslových objektů a hal o vlastní fotovoltaické elektrárny.

Pavel Baroch

6. 6. 2023

Na velkých průmyslových instalacích od začátku roku pracuje také společnost Solar Design.

Sázka na vlastní solární energii je logický krok. „Musíme si uvědomit, že všechny průmyslové závody nebo velké skladovací haly jsou z pohledu odběru energie ze sítě velcí ‚žrouti'. Proto je optimalizace energií v této sféře opravdu zásadní a žádaná,“ řekla Obnovitelně.cz marketingová ředitelka společnosti Veronika Minaříková.

Dodala, že pro správný a bezproblémový chod jakékoliv firmy, továrny nebo haly je potřebná plynulá výroba. Za ideální stav považuje, když firma nebo podnik svoji energii vyrobenou z vlastní fotovoltaiky dokáže spotřebovat, případně uskladnit – do bateriového úložiště a následně využít třeba pro noční provoz.

„Jestliže není potřeba nočního provozu, jsou nasnadě dvě možnosti pro využití přebytečné energie. První je, že se firmy zapojí do peer-to-peer obchodování a dodávají do sítě. Nebo po schválení novely Lex OZE 2 budou přímo dodávat přebytečnou energii komunitně a každý výrobní podnik, průmyslová budova či hala tak může být i prospěšná třeba obyvatelům okolních vesnic a měst,“ uvedla Minaříková.

Dlouholeté zkušenosti

Solar Design, který na jaře rozšířil řady Svazu moderní energetiky https://www.modernienergetika.cz/ , se zaměřuje na velké firemní fotovoltaické instalace, moderní a inovativní technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a investice do tohoto sektoru. Specializuje se na realizaci fotovoltaických elektráren pro průmysl, firmy, haly, výrobní podniky a rovněž na agrivoltaiku.

Na velkých průmyslových instalacích firma intenzivně spolupracuje od začátku letošního roku. „Před tím, než vznikla myšlenka naplno se věnovat realizacím průmyslové fotovoltaiky a agrovoltaiky, jsme se věnovali energetice s velkým osobním zájmem a myšlenkou, že je nutnost začít řešit energetickou krizi hlavně na úrovni velkých spotřebitelů síťové energie,“ vysvětlila Minaříková.

Díky téměř dvacetiletým zkušenostem s projektováním ve stavebnictví a díky spolupráci na velkých privátních i státních projektech po celé České republice, jako jsou nemocnice, vysoké školy, polyfunkční budovy, komerční budovy nebo obchodní centra, ve firmě sílila myšlenka řešit energetickou samostatnost těchto institucí kvůli jejich energetické náročnosti.

„Naše společnost zrealizuje ty nejmodernější a nejúčinnější řešení dle potřeb zákazníka. Vedení velkého týmu pracovníků, neutuchající zájem o nové trendy v oblasti obnovitelných zdrojů energie, spolupráce na vývoji a výzkumu a v neposlední řadě několikaleté zkušenosti s výrobou elektřiny z fotovoltaiky, jsou zárukou toho, že našim klientům rozumíme,“ uvedl Václav Vejrosta, spoluzakladatel a jednatel společnosti Solar Design.

Nezávislost i udržitelnost

Firma vidí tři zásadní výhody v instalaci fotovoltaických panelů na průmyslové objekty, haly nebo střechy výrobních závodů. První je, že se podnik stává energeticky nezávislým a díky kombinaci s bateriovým úložištěm může čerpat vlastní energii čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Druhou výhodou je zmiňovaná komunitní energetika, tedy že je možné přebytečnou energií přispět obyvatelům okolních vesnic či měst, které jsou zatíženy průmyslovou výrobou nebo skladovacími halami.„Třetí výhodu vidíme v udržitelnosti. Oba majitelé jsou příznivci udržitelnosti, proto se naše projekty vyznačují pečlivostí, aby nevznikal zbytečný odpad při montáži fotovoltaických elektráren. Navrhujeme optimální řešení způsobem, v němž se počítá s energetickým úložištěm instalovaným v čase instalace fotovoltaiky, nebo s možností budoucí samostatné do-instalace úložiště. Fakt, že fotovoltaika patří mezi obnovitelné zdroje jen umocňuje naše přesvědčení, že tohle je ta správná cesta, jak se vyhnout energetické krizi v budoucnu,“ konstatovala marketingová ředitelka Veronika Minaříková.

Že je otázka udržitelnosti pro politiku společnosti Solar Design důležitá, potvrzuje spoluzakladatel a jednatel firmy Tomáš Minařík: „Jsme zapálení pro obnovitelné zdroje energie a při každé naší instalaci cítíme respekt k životnímu prostředí. V rámci našeho zájmu o udržitelnost a společenskou odpovědnost podnikáme kroky tak, abychom uspokojili dnešní potřeby klientů i všech zainteresovaných stran a zároveň chránili přírodní zdroje, které budou potřebou zítřka,“ uvedl Minařík.

Od návrhu až po realizaci

V praxi to většinou funguje tak, že zákazník osloví společnost Solar Design s žádostí o střešní fotovoltaický systém. Nemá tedy konkrétnější představu o samotné instalaci a podobě elektrárny.

„Firmy si potřebují vyřešit stabilní energetické pokrytí a s tím ruku v ruce jdoucí i snížení finančních nákladů. Prvotní myšlenka klienta je zhotovit ‚jednoduchou fotovoltaickou elektrárnu', která bude vyrábět energii a přebytky bude pouštět do sítě,“ uvedla pro Obnovitelně.cz Veronika Minaříková.

Současně upozornila, že tento model nemusí být až tak výhodný, protože síť může být přehlcená, načež následují odstávky. „Proto návrh řešíme koncepčně a dle finančních možností nabídneme klientovi nejefektivnější, popřípadě rozšiřitelný systém pro výrobu a skladování energie,” poznamenala Minaříková.

Dodala, že firma každému klientovi nabídne zhotovení fotovoltaické elektrárny v režimu Design and Build, což znamená – volně přeloženo – od návrhu až po realizaci. V první fázi se prověří různé vstupní informace od nosnosti konstrukce střechy až po současnou spotřebu energie.

„Na základě těchto vstupních informací klientovi navrhneme co nejvíce přizpůsobenou fotovoltaickou instalaci, abychom byli schopni vyhovět jemu, ale také zákonným normám z oblasti energetiky a také stavebnictví,“ řekla Minaříková. Prioritou je přitom právě fotovoltaika s možností akumulace, což je ze strany zákazníka přijímáno kladně.

„Sice je prvotní investice vyšší, ale převažují benefity bezproblémového fungování a čerpání vyrobené energie,“ sdělila Minaříková. Dodala, že vedle jiných výhod přináší tato varianta také možnost i pokrývat třísměnný provoz.

„Každý projekt je ale jedinečný a vytvořený přesně podle potřeb a přání klienta,” uvedla Minaříková, podle níž firma prioritně doporučuje právě fotovoltaiku s akumulací s možností odtoku přebytků do sítě. „Akumulace představuje pro firmy a výrobní podniky rozhodně správnou cestu, jak zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu, zbavit se závislosti na centralizované energii a zvýšit svou produkci,“ řekla Minaříková.

Technologie, posudky a povolení

Klient má k dispozici monitorovací technologii, takže jednoduše vidí, kolik má naakumulované energie a kolik ji spotřebovává. „Čísla jsou tak vždy aktuální,“ sdělila Minaříková. Právě nejmodernější technologie dokazují, že fotovoltaická elektrárna není jen pár panelů a kabelů.

Při projektování jakéhokoli fotovoltaického systému je potřeba myslet na spoustu věcí.

V počátcích projektu je to už zmiňovaná nosnost střechy. „Je potřeba myslet na posudek od statika, který střechu posoudí. My pak na základě posudku navazujeme výběrem vhodného typu panelů a jejich konstrukce,“ uvedla pro Obnovitelně.cz Veronika Minaříková.

Neméně důležitou součástí každého projektu musí být posudek požární bezpečnost. „V tomto ohledu spolupracujeme s požárními specialisty a v komplikovanějších případech konzultujeme potřebné záležitosti s Vysokým učením technickým v Brně. Musíme si uvědomit, že kromě různých elektrických fotovoltaických komponent jde hlavně o panely, které jsou sestaveny z krystalických křemíkových článků, a ty se velmi těžce hasí, takže se musí myslet opravdu na každý detail, aby byla elektrárna bezpečná a správně fungovala,“ objasnila Minaříková.

Součástí každého projektu jsou různá úřední rozhodnutí. „Je potřeba myslet na povolení stavby a souhlasné stanovisko o připojení fotovoltaické elektrárny do sítě,“ sdělila Minaříková.

Divoká fotovoltaická doba

V současnosti je ohromný zájem o vlastní fotovoltaické elektrárny, současně se na trhu objevují nesolidní firmy, které vybraly zálohy od zákazníků, ale systém nenainstalovaly, nebo mají velké prodlení.

„Aktuální situace na trhu fotovoltaiky je opravdu divoká. Bohužel chybí zásadnější legislativní opatření, která by stanovila pevná pravidla nejen pro investory, ale také pro nás – společnosti zabývající se fotovoltaikou na úrovni Design and Build pro průmyslové stavby a agrovoltaiku,“ uvedla Veronika Minaříková.

Pevná opora v legislativě by podle ní automaticky vyloučila i nekalou konkurenci a příživníky využívající současný stav měnících se podmínek dotací, nejasných pravidel a norem. „My v Solar Design si to uvědomujeme, a proto se budeme snažit ve spolupráci se Svazem moderní energetiky přispět k tvorbě legislativy, konkrétních zákonů a norem, které budou tvořit pevný základ pro průmyslovou fotovoltaiku a agrovoltaiku,“ dodala Minaříková.

Autor: Pavel Baroch

Foto: Solar Design