Udrží letos česká fotovoltaika loňské tempo růstu? Odpověď hledejte na květnové Solární konferenci

O málokterém sektoru energetiky je v poslední době slyšet tolik jako o fotovoltaice. Není divu, je to nejrychlejší a nejsnadnější cesta ke snižování závislosti na (ruských) fosilních palivech, navíc pro domácnosti a firmy představuje investičně smysluplnou cestu k zafixování ceny elektřiny.

Potvrzují to i čísla: loni solární sektor zrychlil růst o 366 %! Letošní sedmý ročník konference Solární energie a akumulace v ČR ukáže, jak se Česko s novým solárním boomem vyrovnává a jaké jsou další cesty rozvoje tohoto obnovitelného zdroje v bezprostřední i vzdálenější budoucnosti.

Program konference, kterou pořádá 30. května v pražském O2 Universu Solární asociace, bude rozčleněn do 5 bloků. V tom úvodním představí čeští a evropští politici a zákonodárci svou vizi rozvoje a podpory obnovitelných zdrojů v dalších letech. Hned následující blok už bude ale řešit velmi aktuální téma, které přinesl několika set procentní nárůst nových instalací v minulém roce: jsou jím problémy s připojováním nových FVE. Mluvit o jejich řešení budou jak zástupci distributorů a instalačních firem, tak MPO a ERÚ. Speciální novou oblastí v souvislosti s touto problematikou pak je vznik energetických komunit.

Důležitými funkcemi, které rozšiřují možnosti samotné fotovoltaiky, jsou akumulace a agregace flexibility. Třetí hodinový blok bude věnován aktuálním trendům, možnostem synergie a nutnosti legislativního ukotvení těchto souvisejících oblastí. První odpolední blok konference bude zasvěcen technickým tématům spojeným především s výstavbou a provozem střešních elektráren – tedy namátkou měření po fázích nebo provozu a údržbě FV systémů, ale třeba i problematice umisťování panelů v památkových zónách nebo praxi při zakládání již zmiňovaných energetických komunit.

Závěrečný blok bude hledět do budoucna. Nové trendy v oblasti financování (PPA kontrakty), i samotné technologie (např. agrivoltaika) mohou investorům, kteří se nebojí inovací, poskytnout důležitou tržní výhodu.

Kromě zajímavých vystupujících a témat nabídne nejvýznamnější česká solární konference i prostor pro diskuzi a možnosti osobního neformálního setkání s kolegy a partnery z oboru. Nezapomeňte se proto včas zaregistrovat!

Autor: Tisková zpráva

Foto: Pixabay