Češi ušetří na zelené elektřině méně než Poláci či Němci. Kvůli jinému systému fakturace

Domácí fotovoltaické elektrárny nepřinášejí českým rodinám takovou finanční úsporu, jakou by mohly. Důvodem je současný systém fakturace, který je v Evropské unii ojedinělý. Nahrává však distribučním firmám.

Pavel Baroch

22. 3. 2023

Desítky tisíc českých domácností si nechává na střechy svých domů montovat fotovoltaické panely, protože v nich vidí snadnou cestu k tomu, jak významně ušetřit za drahé energie. Oproti Polsku, Německu nebo Rakousku však ušetří výrazně méně. Důvodem je evropsky ojedinělý způsob vyúčtování dodávky a spotřeby elektřiny v třífázové soustavě po jednotlivých fázích. V unii přitom běžně funguje součtová fakturace.

„Fakturace po fázích způsobuje českým domácnostem vícenáklady v miliardách korun ročně a s dalším nárůstem fotovoltaiky tato suma bude ještě stoupat,“ uvedl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. „Při současném systému je totiž nutné instalovat buď speciální – dražší – technologii, nebo solární střídače provozovat v režimu, který způsobuje výrazně kratší životnost.“

Průměrné vícenáklady odhaduje Solární asociace na 30 až 40 tisíc korun. V roce 2023 by tak při očekávaném nárůstu solárních elektráren mohly zbytečné vícenáklady pro české domácnosti dosáhnout dvou miliard korun. Vedle toho na současném systému vydělávají obchodníci s elektřinou, kteří ve stejný okamžik od domácností levně elektřinu vykupují a ve stejný okamžik na jiné fázi draze prodávají.

Nástroj proti fotovoltaice

Měření a fakturace elektřiny po fázích byla v Česku zavedena v roce 2011 jako jeden z nástrojů, jak zpomalit státem nezvládnutý mohutný rozvoj solární energetiky.

Systém funguje tak, že solární elektrárna v třífázovém zapojení dodává vyrobenou elektřinu do všech tří fází domovní instalace. Pokud však v některé z fází není dostatečný odběr, přeteče vyrobená elektřina na této fázi do distribuční sítě. V jiné fázi naopak výroba spotřebu domácnosti nepokrývá, dochází k odběru ze sítě.

Kolik vám vydělají solární panely a jak rychle je můžete mít na střeše vašeho domu?

Výsledkem je stav, kdy zákazník dodává přebytky elektřiny do distribuční soustavy na jedné fázi a ve stejný okamžik z distribuční soustavy elektřinu odebírá, ale v jiné fázi. Zásadní problém v případě vyúčtování po fázích je v tom, že domácnosti se účtuje nikoli celkové saldo odebrané a dodané elektřiny, ale saldo za každou ze tří fází.

Taková domácnost dodává elektřinu na jedné fázi do sítě levně nebo zdarma a na jiné fázi ze sítě nakupuje elektřinu draze – včetně regulovaných poplatků a DPH. Tento systém významně prodlužuje návratnost investice do vlastní výrobny. V případě součtového vyúčtování, který funguje ve všech evropských zemích, se zákazníkovi měří a účtuje pouze rozdíl mezi současně odebranou a dodanou elektřinou.

„V případě, že je ekonomika solárního projektu postavena na snížení množství energie, kterou je nutné nakupovat ze sítě, může taková situace podstatně celou investici znevýhodnit. Vyúčtování dodávky a spotřeby elektřiny v třífázové soustavě po jednotlivých fázích, které je aplikováno v Česku, je přitom unikátní v rámci států Evropské unie,“ poznamenal programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Vyúčtování po fázích přitom nahrává určitým technologiím – především asymetrickým střídačům, které se dnes vyrábějí výhradně v Číně. „Válka na Ukrajině nám ukázala, jak nebezpečná může být závislost na jedné jediné zemi coby dodavatele jak surovin, tak paliva či technologie,“ upozornil Jan Krčmář ze Solární asociace.

V Česku se přitom nachází výroba klíčových komponent pro evropské střídače, která zaměstnává stovky lidí. Paradoxně pak tato technologie má v zemi, kde se vyrábí, oproti čínské konkurenci nevýhodu.

Návrat do Evropy

Senátní výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu začátkem března podpořil iniciativu několika členů horní komory Parlamentu a také Svazu moderní energetiky, Solární asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost, aby se Česko „vrátilo do Evropy“ a opět zavedlo součtovou fakturaci.

Pavel Doucha z právní kanceláře Doucha Šikola advokáti upozornil, že otázka znovuzavedení součtového měření a účtování elektřiny má i svůj právní rozměr. „Platná směrnice Evropské unie o společných pravidlech pro vnitřní trh, kterou mimochodem Česká republika stále zcela do svého právního řádu nepřevzala, stanoví, že musí být odstraněny všechny překážky, které brání spotřebitelům ve výrobě elektřiny z vlastních zdrojů a jejímu prodávání na trhu. Měření po fázích takovou překážkou je,“ uvedl Doucha pro Obnovitelně.cz.

Dodal, že provozovatelé distribučních soustav se někdy odvolávají na jiný článek směrnice, podle něhož se mají poplatky účtovat odděleně za elektřinu dodanou a odebranou. Podle nich tento článek směřuje právě k měření po fázích.

„To je však čistá dezinterpretace textu směrnice. Pokud by to tak bylo, měly by měření a účtování po fázích zavedeny všechny členské státy Evropské unie, přitom opak je pravdou. Toto ustanovení směrnice totiž směřuje k zákazu takzvaného net meteringu. To je dnes už překonaný systém spočívající v tom, že výrobce přebytky své elektřiny odkládá do distribuční soustavy a bere si je jakoby nazpět, když je potřebuje, aniž by za tuto elektřinu platil standardní cenu,“ vysvětlil Doucha.

Ekonomický deník upozornil, že se distribuční firmy nechtějí fázového měření a fakturace vzdát a lobbují mezi zákonodárci i na Ministerstvu průmyslu, aby tento systém zůstal zachován navzdory aktivitě oborových organizací a skupiny senátorů. Deník má k dispozici prezentaci, kterou zástupci rozvodných společností ukazují na parlamentních seminářích a podobných akcích. Varují v ní například před zvýšením nákladů za distribuci elektřiny.

Ministerstvo průmyslu podle posledních dostupných informací o případné změně vyúčtování ještě nerozhodlo. „Pevně doufáme, že Ministerstvo průmyslu a obchodu bude brát obavy senátorů vážně a urychleně připraví návrh novely vyhlášky o měření elektřiny tak, aby se český unikát fakturace po fázích zrušil,“ uvedl Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky.

Autor: Pavel Baroch

Ilustrační foto: Pavel Baroch