Nejlepší energeticky úsporný projekt loňského roku připravila Česká pošta

Česká pošta zvítězila díky návrhu modernizace depa a přepravního uzlu v pražských Malešicích. Od projektu si slibuje roční úsporu 15 milionů korun.

Ondřej Novák

16. 2. 2023

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) vyhlašovala letos již podvanácté soutěž o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt řešený pomocí energetických služeb se zárukou úspor (EPC). APES výsledky soutěže oznámila v tiskové zprávě.

Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2022 si odnáší Česká pošta za návrh hloubkové modernizace depa a sběrného přepravního uzlu v pražských Malešicích, a konkrétně třídírny balíků a třídírny listovních zásilek. Jde o největší objekty svého druhu v České republice.

Investice ve výši téměř 100 mil. korun do výměny osvětlení, zateplení objektů, regulace teploty dle časového využití jednotlivých místností, do vzduchotechniky a fotovoltaické elektrárny má přinést roční úsporu nákladů na energie alespoň 15 milionů korun, to znamená, že čistá návratnost projektu je necelých 7 let.

„Tento projekt, společně s dalším v areálech v Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem, pro které již máme předběžné nabídky a jednáme o nich s účastníky zadávacího řízení, jsme začali připravovat ještě před skokovým nárůstem cen energií, dnes jsme za to velmi rádi. Díky využití metody EPC můžeme mít smluvně garantováno až třicetiprocentní snížení spotřeby elektrické energie a dvacetiprocentní snížení nákladů na vytápění, což pro nás znamená nižší provozní náklady, a tudíž zvýšení konkurenceschopnosti České pošty,“ říká Ing. Stanislav Bock, vedoucí oddělení energetika, úsek správa majetku a strategické investice.

Veřejná soutěž na poskytovatele projektu bude vyhlášena do konce března, projekt by měl být spuštěn ještě letos. Česká pošta tímto již druhým projektem, který zvyšuje energetickou účinnost jejích objektů, zaujímá mezi státními podniky výjimečné místo.

Ocenění dostala i vyškovská nemocnice a město Kadaň

Druhé místo obsadila Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, která byla kolaudována v roce 1951 a disponuje 431 lůžky. I zde mají v plánu komplexní renovaci 11 objektů a energetické infrastruktury za 126 milionů korun zahrnující stavební práce, modernizaci energetických zařízení, technologických provozů (prádelna) a využití fotovoltaické elektrárny.

Spočítejte si úsporu a získejte střešní elektrárnu do několika týdnů

Jelikož potenciál úspor je zde značný (60 % nákladů na elektřinu, 15 % na zemní plyn a více než 10 % na vodném a stočném), reálně lze očekávat roční smluvně zaručené snížení nákladů na energie v hodnotě 12,5 mil. korun po dobu nejméně 12 let. „V současné době nemocnice „běží“ z 80 % na zemní plyn. I když máme sjednánu relativně dobrou cenu, našim cílem je do budoucna maximální snížení spotřeby energií a rychlý přechod na OZE,“ vysvětluje Zdeněk Horák, ředitel nemocnice.

Třetí místo si odnáší město Kadaň, které nyní bude soutěžit realizaci energeticky úsporného projektu téměř ve všech svých budovách. Chce zde modernizovat osvětlení, instalovat solární elektrárnu a systém individuálního nastavení teplot v jednotlivých místnostech (IRC). Investice za odhadem 85 milionů korun může přinést roční úsporu energií v hodnotě 5,2 milionu korun.

Zbytek nákladů bude hrazen z dotace, takže město nepotřebuje žádnou vstupní investici. Kadaňský projekt se tak zařadí k dalším pěti desítkám měst, které využívají metodu EPC ke zvýšení energetické účinnosti svých budov a přispívají ke snížení závislosti na fosilních zdrojích energie.

Středočeský kraj bude modernizovat za více než miliardu korun

Přihlášené projekty hodnotila komise ve složení Martin Sedlák (Ministerstvo práce a sociálních věcí a Svaz moderní energetiky), Vojtěch Svoboda (Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor energetické účinnosti) a Vladimír Sochor (Národní rozvojová banka, dříve Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Jedním z klíčových kritérií byla cena úspor, tedy poměr investice do modernizace objektu a dosažených úspor nákladů na energie, důraz byl kladen i na komplexnost projektu, zda projekt řeší stavební úpravy i energetiku budov v těsné provázanosti a jaké technologie budou využity.

Komise udělila i dvě čestná uznání. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, kde se za 85 milionů korun už nyní v devíti objektech realizují energeticky úsporná opatření jako ve Vyškově, avšak bez technologických procesu, si čestné uznání zasloužila za třetí nejlepší cenu úspor.

Jedna uspořená koruna za energie po dobu deseti let stojí nemocnici 1,08 koruny v investicích. K tomu se řadí i nefinanční přínosy, jako je zlepšení vnitřního prostředí pro personál i pacienty. „Díky projektu budeme mít nyní zaručeno, že budeme mít optimální teploty v jednotlivých prostorách areálu nemocnice, tedy podle potřeb pacientů i zaměstnanců,“ vysvětluje Ladislav Řípa, předseda představenstva nemocnice.

Druhé ocenění putuje k rukám vedení Středočeského kraje za přípravu projektu pro osm školských objektů či areálů. Investice do těchto objektů se týká například modernizace osvětlení a systému měření a regulace, výměny zdrojů tepla, instalace systému IRC, ale i pořízení fotovoltaiky.

„Pro Středočeský kraj je tento projekt jedním z dvanácti připravovaných EPC projektů. Celkem připravujeme modernizaci 109 objektů u 65 organizací kraje za 1,3 mld. korun, které nám umožní ušetřit náklady na energie v hodnotě 51 milionů korun ročně,“ říká vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů Petr Barák.

Zjistěte, jak by se vám vyplatilo tepelné čerpadlo

Velkou motivací pro realizaci projektů energetických úspor jsou samozřejmě nynější vysoké ceny elektřiny a zemního plynu. Dotační podpora také pomáhá v rozhodování, ale zdaleka již není tím nejdůležitějším z faktorů.

„Ochota pouštět se do EPC projektu je po nárůstu ceny energie a paliv citelně vyšší. Sektor energetických služeb v České republice díky mnohaleté tradici a zkušenostem s projekty EPC může s ekonomicky a technicky efektivní realizací úspor významně pomoci a je na to připraven. Důležitý je i fakt, že zvýšená poptávka vytváří tlak na zvyšování kvalifikace poradenských a ESCO společnosti a hledání nových kvalitních realizačních a stavebních kapacit pro nové projekty. To může částečně pomoci i stavebnictví, kde je nyní očekáván mírný pokles výroby,“ shrnuje Radim Kohoutek, výkonný ředitel APES.

EPC v Česku uspořily už skoro 6 miliard korun

Energetické služby se zárukou úspor (z anglického Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a případného zajištění financování projektů vedoucích k úsporám energie u budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor.

Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Metoda EPC je mimořádně výhodná pro subjekty s ročními platbami za energie ve výši minimálně 1,5 mil. korun. Tam lze zaručit potenciál úspor, ze kterých bude pak postupně hrazena investice do modernizace. EPC projekty mají návratnost 6 až 10 let.

Metoda EPC je v České republice používána od roku 1994. Během této doby bylo realizováno 275 projektů za celkem 4,7 miliardy korun, které zákazníků pomohly uspořit k dnešnímu dni 5,7 miliardy korun. Roční souhrn uspořených nákladů na energie ve všech aktivních projektech v ČR činil v roce 2022 téměř 390 milionů korun. Nejcitovanějšími projekty jsou realizace v ČVUT Praha, Kongresovém centru Praha, v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech.

Autor: Ondřej Novák

Úvodní foto: Česká pošta – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0