Neúspěšné snahy o zabetonování Labe u Přelouče stály už 300 milionů, teď to stát zkouší znovu

Plány, které by jinak vzbudily nelibost veřejnosti, o svátečních dnech zapadnou. Čas mezi Vánocemi a Silvestrem je proto v Česku obdobím, které úředníci využívají ke zveřejňování nejrůznějších kontroverzních záměrů.

Martin Marek

31. 1. 2023

Nejinak tomu bylo i před koncem loňského roku, kdy se v systému veřejných zakázek objevily dva záměry Ředitelství vodních cest týkající se kontroverzních staveb na Labi.

Prvním záměrem zveřejněným dokonce přímo na Štědrý den je poptávka po vypracování podkladů pro změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje pod názvem „Splavnění Labe do Pardubic“.

Za romantickým názvem se skrývá snaha Ředitelství vodních cest (ŘVC ČR, organizační složka Ministerstva dopravy) prodloužit stávající labskou vodní cestu zařazenou do transevropské sítě TEN-T o úsek Přelouč–Pardubice. K tomu je ovšem třeba vybudovat umělý vodní kanál, který by přeťal a tím zničil evropsky významnou lokalitu sítě NATURA 2000 Slavíkovy ostrovy.

Vyhozených 300 milionů

O splavnění Labe v úseku, který je známý svým skalním podložím a peřejemi, Ministerstvo dopravy neúspěšně usiluje od počátku devadesátých let. Jediným výsledkem doposud byla devatenáct let trvající snaha o získání územního rozhodnutí, které napoprvé zrušil soud a následně třikrát Krajský úřad Pardubického kraje.

Stejně neúspěšné je ŘVC ČR ve snaze získat potřebné výjimky ze zásahu do biotopu 44 druhů zvláště chráněných rostlin a živočichů. Celý projekt pak v roce 2016 odmítlo v procesu EIA negativním stanoviskem i Ministerstvo životního prostředí. Ředitelství přitom za celou dobu utratilo za přípravy projektové dokumentace více než 310 milionů korun. K tomu stát zaplatil přes 600 milionů za přípravu jezu u Děčína a celkové náklady jen za plánování splavnění Labe podle Nejvyššího kontrolního úřadu tak dosáhly už skoro jedné miliardy korun.

K oživení snah o splavnění Labe do Pardubic došlo po nástupu vlády Petra Fialy s novým ministrem Martinem Kupkou (ODS). Nově má dojít k předložení nových variant trasy splavnění, které by údajně významně nepoškodily evropsky chráněnou lokalitu Slavíkovy ostrovy.

Výše uvedená zakázka na vypracování dokumentace byla vyhlášena původně již loni v létě a pak stažena. Nyní jsme svědky dalšího pokusu. Jen samotné vypracování podkladů pro změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v souvislosti s novou trasou má přijít na 2,5 milionu korun. Výsledek je přitom stejně jako v minulosti nejistý.

Bez děčínského jezu to nepůjde

Zaprvé, není jasné, jak se chce ŘVC ČR vypořádat s překážkou v podobě evropsky významné lokality Slavíkovy ostrovy, kterou lze podle evropského práva „zničit“ pouze pod podmínkou, že zde výrazně převáží jiný veřejný zájem. To ale není pravděpodobné, neboť jak opakovaně konstatuje Nejvyšší kontrolní úřad, ŘVC ČR není schopné zdůvodnit samotnou potřebnost splavnění Labe a důležitost vodní přepravy na celkovém objemu dopravní přepravy.

Kolik vám vydělají solární panely a jak rychle je můžete mít na střeše vašeho domu?

Zadruhé, NKÚ opakovaně upozorňuje, že investice do vodní dopravy na Labi nedávají smysl, pokud se nepodaří vyřešit plavební stupeň Děčín stavbou obřího jezu.

Ministerstvo pod ministrem Martinem Kupkou ovšem v případě jezu u Děčína také nezahálí a 27. prosince zveřejnilo druhou veřejnou zakázku, tentokrát na vypracování dokumentace EIA pro plavební stupeň Děčín. Zakázku v polovině ledna sice zrušilo, ale pouze kvůli nutnosti přepracování.

Tady je dobré připomenout, že na děčínském jezu si pomyslné zuby vylámali dosud všichni ministři dopravy od roku 1990. Stavbě jezu těsně pod Děčínem, který by zvýšil hladinu Labe a umožnil přepravu nákladních lodí s vyšším ponorem, vystavilo doposud stopku Ministerstvo životního prostředí, konkrétně Správa Národního parku České Švýcarsko. Ta zde plní úlohu správy CHKO Labské pískovce, v jejímž území má jez stát.

Správa národního parku soustavně odmítá stavbu jezu s argumentem, že by došlo k zaplavení a tím zničení unikátních štěrkopískových náplav. Biologicky cenné náplavy jsou součástí území NATURA 2000, konkrétně Evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica. Štěrkopískové náplavy podle Správy NP České Švýcarsko nelze žádným způsobem nahradit či je přemístit na jinou lokalitu na území České republiky.

To je mnohem větší problém, než jsou Slavíkovy ostrovy, kde by bylo možné teoreticky v krajním případě a za splnění podmínky převažujícího veřejného zájmu uvažovat o přemístění zvláště chráněných druhů na jiné lokality. Přírodním způsobem se tvořící štěrkopískové náplavy podle vědců prostě přemístit nejde. I z toho důvodu rekordně dlouhý proces EIA na stavbu jezu u Děčína, který zde probíhal od roku 2004, skončil až v prosinci 2019.

Další bitva o budoucnost Labe na obzoru

Proč tedy najednou Ředitelství vodních cest vypsalo nové zakázky na přípravu dokumentace jezu u Děčína a kanálu u Přelouče?

V polovině loňského roku totiž Ministerstvo dopravy představilo novou studii proveditelnosti, která říká, že je možné štěrkopískové náplavy přemístit. Takové tvrzení vypadá překvapivě, protože možnost přemístění štěrkopískových náplav v minulosti opakovaně vyvrátili vědci i Ministerstvo životního prostředí. Oponentura k této nové studii právě probíhá a ke střetu dojde nejpozději v řízení EIA.

Není též bez zajímavosti, že jednou z autorek předešlých studií o nemožnosti kompenzace štěrkopískových náplav je dnešní náměstkyně ministra životního prostředí Eva Volfová, která je zároveň uznávanou českou odbornicí na území NATURA 2000.

Ve prospěch obnovených snah Ministerstva dopravy o zabetonování Labe ovšem může hrát odvolání dlouholetého ředitele NP České Švýcarsko Pavla Bendy, pod jehož vedením správa národního parku zabetonování Labe téměř dvacet let bránila. Ještě je třeba připomenout, že dlouhodobě proti kanálu u Přelouče a jezu u Děčína vystupují také ekologické organizace Děti Země, Arnika, Přátelé přírody či Beleco.

Jak bude pokračovat bitva o budoucnost Labe, uvidíme v příštích měsících.

Autor: Martin Marek

Foto: Pixabay

Aktualizace 31.1.: Zpřesnili jsme titulek a do textu přidali informaci o celkové ceně za snahy o splavnění Labe