Bytové domy dostanou šanci získat levnou energii. Nová vyhláška usnadňuje výstavbu sdílených zdrojů

Od Nového roku zmizí zásadní překážka, která doposud bránila instalaci zejména solárních zdrojů čisté energie na bytové domy. Rada Energetického regulačního úřadu odsouhlasila novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílet energii z jedné výrobny mezi vícero domácností v bytových domech.

Ondřej Novák

8. 12. 2022

Úřad to oznámil v tiskové zprávě. Právě nemožnost sdílet společně vyrobenou elektřinu znevýhodňovala bytové domy oproti rodinným. Energetický zákon a další právní předpisy totiž umožňovaly spotřebu čisté vyrobené energie jen na jednom odběrném místě.

Podle Energetického regulačního úřadu to některé domácnosti obcházely například slučováním odběrných míst do jednoho, což ale podle úřadu oslabovalo ochranu spotřebitelů. Zákon totiž ztotožňuje odběrné místo právě se spotřebitelem a pokud spotřebitel vlastní odběrné místo nemá, pro systém neexistuje. Tím pádem si nemůže například vybrat vlastního dodavatele energií.

„Tyto komplikace byly důvodem, proč decentrální zdroje v podmínkách bytových domů dosud fungovaly jen zřídka – na rozdíl od rodinných domů, kde vidíme rozvoj domácích elektráren nejen v posledním roce. Novelizovaná vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou je naším legislativním příspěvkem ke komunitní energetice. Nově otevírá možnosti k většímu využití fotovoltaiky i pro stavební bytová družstva či společenství vlastníků bytových jednotek,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Novelizovaná vyhláška situaci řeší zavedením takzvaného vůdčího odběrného místa. K němu bude v bytovém domě připojen společný zdroj čisté energie, například fotovoltaická elektrárna a přes vůdčí odběrné místo bude realizována dodávka energie jednotlivým domácnostem, případně prodej přebytků do sítě.

Souhlas všech vlastníků nebude potřeba

Kromě vůdčího místa ale budou v bytovém domě stále existovat odběrná místa u jednotlivých bytů. Díky tomu nedojde ke snížení ochrany spotřebitele a jednotliví uživatelé si budou moci nadále vybírat vlastní dodavatele energií.

Odpadne navíc problém, kdy zapojení společného obnovitelného zdroje energie blokovali někteří vlastníci bytů nebo podílníci družstva. Odběru z vůdčího odběrného místa se totiž budou moci zúčastnit jen ty domácnosti, které projeví zájem a ostatních obyvatel domu se změna nedotkne.

Kolik vám vydělají solární panely a jak rychle je můžete mít na střeše vašeho domu?

To samé bude platit i v případě samotné instalace společného obnovitelného zdroje energie. Pokud někteří vlastníci bytových jednotek nebo podílníci družstva nebudou s vybudováním zdroje souhlasit, bude i tak možné elektrárnu postavit. K instalaci bude stačit dosažení hlasovací kvóty určené stanovami družstva nebo sdružení vlastníků jednotek.

Krok dobrým směrem, říká advokát

„Energetický regulační úřad jde novelou vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou systémově správným směrem, neboť otevírá dveře sdílení elektřiny a rozvoji komunitní energetiky, i když zatím pouze pro zdroje do 10 kW. Až bude pravděpodobně v brzké době umožněno sdílení elektřiny i ze zdrojů do 50 kW, bude to znamenat spolu s odstraněním povinnosti mít licenci pro takto velké zdroje skutečný průlom. Předpokládám, že pak se sdílení elektřiny zejména v bytových domech stane využívaným nástrojem pro snížení účtů za elektřinu,“ vítá krok ERÚ Luděk Šikola, partner kanceláře Doucha Šikola advokáti.

Vyrobená elektřina se bude mezi jednotlivé účastníky projektu rozdělovat podle takzvaného alokačního klíče. Zapojené domácnosti budou potřebovat nové elektroměry vyššího typu měření (typ B). Ačkoliv je jejich instalace zpravidla zpoplatněna, Energetický regulační úřad dosáhl s distributory dohody, že v případech instalace společných zdrojů v bytových domech bude výměna zdarma.

„Novelizovaná vyhláška se bude doplňovat také s novelou energetického zákona, tzv. lex OZE I, která již prochází legislativním procesem. Mezi připravovanými změnami je totiž i navýšení limitu pro instalaci vlastního zdroje bez nutnosti opatřit si licenci do 50 kilowatt. Zvýšený limit nejvíce využijí právě větší plochy střech bytových domů,“ upřesňuje Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, kterou dnes schválila Rada ERÚ, bude ve sbírce zákonů zveřejněna v nejbližší době, ještě do konce tohoto roku. Účinnosti nový předpis nabyde od 1. ledna 2023.

Autor: Ondřej Novák

Foto: Pixabay