Tisková zpráva (redakčně doplněno) | 6. 2. 2019

V Jablonci našli řešení, jak zlevnit energii. Pomůže společná výroba elektřiny a tepla

V Jablonci nad Nisou vznikne pět nových kogeneračních jednotek za 80 milionů korun. Díky tomu bude moci nabídnout levnější dodávky tepla stávajícím zákazníkům a může oslovit i další zájemce.

Projekt v Jablonci připravuje ČEZ Energo, dceřiná společnost ČEZ ESCO. Celkem v městě nainstaluje pět kogeneračních jednotek od firmy Tedom s elektrickým výkonem 2,6 MW, a to ve čtyřech plynových kotelnách: v ulicích Liberecká, Březová, Josefa Hory a Boženy Němcové.

„Díky tomuto partnerství a připravovanému věrnostnímu programu zlevníme dodávku tepla pro naše stávající zákazníky a věříme, že se staneme zajímavějšími i pro nové zákazníky,“ říká Petr Roubíček, ředitel společnosti Jablonecká energetická, kterou 100% vlastní statutární město Jablonec nad Nisou.

Elektřina vyrobená v jabloneckých kogeneračních jednotkách půjde přímo do sítě ČEZ Distribuce. Teplo vyrobené v kogeneračních jednotkách půjde do sítě Jablonecké energetické a umožní snížit produkci plynových kotlů, což přinese snížení provozních nákladů a také úlevu pro životní prostředí.

Instalace kogeneračních jednotek začne v polovině roku 2019 a s jejich uvedením do provozu se počítá na přelomu let 2020 a 2021.

„Některé klasické elektrárny nejsou připojeny k teplárenské síti a část tepla vznikajícího při výrobě elektřiny tak zůstává bez užitku. Kogenerační jednotka naproti tomu uvolněné teplo využívá k vytápění nebo přípravě teplé vody. Šetří tím palivo i peníze, a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie, která přesahuje 90 procent,“ vysvětluje za ČEZ Energo generální ředitel David Bauer.

Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla, což má ekonomické i environmentální výhody. Kogenerační jednotku tvoří spalovací motor uzpůsobený pro spalování plynu. Motor je napojen na generátor vyrábějící elektrickou energii, která je dodávána ke spotřebě v místě výroby nebo je dodávána do sítě. Motor i generátor produkují teplo, které je systémem chlazení odváděno přes výměník do topného systému nebo využito pro přípravu teplé vody. Zdroj energie je tak využit oproti klasickým elektrárnám efektivněji a s maximální účinností.

Potenciál decentralizace energetických zdrojů

Zatímco v dopravě jsou pístové spalovací motory na ústupu, v energetice je tomu právě naopak. Kogenerační jednotky na bázi motorů spalujících zemní plyn jsou vysoce účinné a flexibilní zdroje pro výrobu elektřiny a tepla v místě spotřeby a tedy s minimálními ztrátami. „V Česku je již více než 300 MW takových zdrojů a potenciál dalšího rozvoje je jak v náhradách stávajících plynových kotelen jako je tomu v Jablonci, tak v postupném přechodu zejména menších a středních tepláren z uhlí na plyn a jiná ekologičtější paliva. Očekáváme, že kolem roku 2030 by mohlo být instalováno až 1000 MW,” uvádí k možnostem kogenerace Milan Šimoník, ředitel sdružení COGEN Czech.

„Malé” kogenerace se tak postupně stávají významnou součástí energetiky a mohou zejména při zapojení do větších virtuálních bloku tak jak to umí ČEZ Energo významně přispívat ke stabilizaci elektrizační soustavy. V případě, že kogenerační jednotky spalující zemní plyn nahradí hnědouhelné elektrárny, dochází k úspoře 200 kilogramů oxidu uhličitého v každé vyrobené magawatthodině. Při ročním provozu 3000 hodin jde až o asi 1 560 tun CO2.

„Kogenerační zdroje jsou také schopné pracovat v takzvaném ostrovním provozu, tedy nezávisle na distribuční síti. V lokalitě je pak možné zajistit zásobování elektřinou i ve chvíli, kdy dojde k nenadálému výpadku. Tyto decentralizované zdroje sice většinou nemají tak velký výkon, aby centrální dodávku zcela nahradily, ale přesto mohou spotřebitelům dodat alespoň tolik elektřiny, aby nedošlo ke škodám,“ dodává Josef Jeleček, předseda představenstva TEDOM. Právě TEDOM patří mezi globální leadery mezi výrobci kogeneračních jednotek.