Energetiku loni ovládly solární elektrárny. Vzniklo jich přes 100 gigawattů

Klesající ceny technologií, rostoucí účinnost a vstup na nové trhy. To jsou klíčové faktory, které pomohly dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů během loňského roku ve světě.

Martin Prax

30. 1. 2019

V průběhu ledna publikovala agentura Bloomberg New Energy Finance (BNEF) souhrn investic v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Celosvětově se realizovaly projekty za 332 miliard dolarů. Meziročně sice klesl objem prostředků investovaných do zelené energetiky o 8 %, ovšem díky stále levnějším technologiím se podařilo postavit větší instalovaný výkon.

Solární energetika: více instalací za méně peněz

Globálně nejúspěšnějším zdrojem byla solární energetika, kde celkové investice klesly o 24 %, ale na celém světě se postavilo 109 gigawattů (GW) fotovoltaických elektráren. To je o zhruba 10 GW více než v loňském roce. Výkon přibližně 100 GW solárních elektráren přitom dokáže zajistit náhradu zhruba 16 uhelných elektráren o výkonu 1 GW a tím dosáhnout snížení emisí oxidu uhličitého o 53 milionů tun za rok.

Globální prvenství v investicích do obnovitelných zdrojů má Čína, která realizovala projekty za 101 miliard dolarů. Následují Spojené státy americké (64 miliard dolarů), Japonsko (27 miliard dolarů), Indie (11 miliard dolarů) a Německo (10 miliard dolarů). V rámci Evropy stojí za zmínku začínající renesance investic do zelené energetiky. Například ve Španělsku narostly meziročně sedminásobně na téměř 8 miliard dolarů. Významný rozvoj solární energetiky pak loni zaznamenal nizozemský trh. Nárůst během roku 2018 se odhaduje mezi 1,3–1,5 GW nových fotovoltaických elektráren.

Česko (zatím) bez nové šance pro solární energetiku

„Obnovitelné zdroje se již dnes prosadily na globálním energetickém trhu a mohou nabídnout spotřebitelům čistou a levnou elektřinu. České ministerstvo průmyslu však tento trend ignoruje,“ srovnává výsledky ve světě s českými plány v energetice Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Z dat, která na závěr loňského roku publikovala Solární asociace, vyplývá, že se v Česku realizovalo okolo 7 megawattů nových solárních projektů. Drtivá většina z nich připadá na instalace na střechách rodinných domů. Právě malých střešních realizací fotovoltaiky vzniklo během roku 2018 dvakrát více než předminulý rok, ovšem solární trh stále zůstává nevyužit.

Solární asociace současně představila novou studii, která mapuje potenciál výroby elektřiny pomocí slunce v ČR. Z kalkulací, které vypracovala renomovaná konzultační společnosti EGÚ Brno, vyplývá, že technický potenciál dosahuje až 39 GW. Jsou do něj zahrnuty možnosti instalací solárních panelů na střechách a fasádách i výstavba projektů fotovoltaických elektráren na brownfieldech. V absolutní hodnotě může jít až o 2,2 milionu solárních systémů do 10 kilowattů na střechách a další tisíce větších instalací.

Solární asociace také upozorňuje, že pro další rozvoj solární energetiky chybí v Česku systémové kroky. Podle ní by mohly nové elektrárny vznikat například na průmyslově znečištěných plochách. „Česká republika dlouhodobě nevyužívá dostupné plochy dotčené v minulosti průmyslovým využitím. Počáteční podmínkou pro výstavbu pozemních solárních elektráren na těchto dnes nevyužívaných, chátrajících plochách je však zavedení možnosti aukcí pro nové fotovoltaické elektrárny. Šlo by o projekty mnohonásobně výhodné pro společnost. Odstranily by se staré zátěže chátrajících lokalit a Česko by získalo prostor pro výrobu levné solární energie bez ztráty zemědělských ploch,“ nabízí cestu pro další rozvoj české fotovoltaiky Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.