EK poslala ČR 91 milionů eur na historicky první modernizaci vedení elektřiny pomocí chytrých řešení

Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční získaly od Evropské komise prostředky ve výši 91,2 milionu eur na mezinárodní projekt inteligentní energetické soustavy ACON Smart Grid. Jde vůbec o první projekt distribučních společností v regionu střední a východní Evropy, který u EU uspěl mezi tzv. projekty společného zájmu (projekty PCI). Zároveň česko-slovenský energetický program získal v tomto regionu vůbec nejvyšší grant v historii.

Tisková zpráva

3. 2. 2019

Na ACONu se kromě distribučních společností podílejí i provozovatelé přenosových soustav v České a Slovenské republice – ČEPS a SEPS – a další partneři. Práce na modernizaci distribučních soustav začnou v obou státech už letos a budou probíhat až do roku 2024. Cílem projektu ACON, jehož realizátorem je v České republice společnost E.ON Distribuce, je modernizace a zvýšení efektivity distribuční soustavy a prohlubování příhraniční spolupráce mezi Slovenskem a Českou republikou.

Modernizace sítí pomocí inteligentních technologií

„Díky ACONu budeme do naší distribuční sítě masivně zavádět inteligentní technologie, které nám pomáhají regulovat energii přesně podle spotřeby a do budoucna umožní více zapojit obnovitelné zdroje, například solární panely. Investicemi do chytrých sítí zvýšíme stabilitu a bezpečnost dodávek i ekonomickou efektivitu sítí a zároveň zkvalitníme dálkové řízení sítí. Cílem je připravit distribuční síť na příští desetiletí, aby umožnila budoucí připojení elektromobilů, baterií a dalších zařízení, která si zákazníci budou přát,“ vysvětluje Zdeněk Bauer, předseda představenstva E.ON Distribuce.

„Konkrétně dojde například k modernizaci příhraničních vedení 22 kV a úpravě rozvodny 110 kV v obci Tvrdonice. V plánu je i nová transformovna na území Brna, která významně odlehčí stávajícím zařízením v Husovicích, Medlánkách a Příkopě. Investice kolem 40 milionů EUR si vyžádá vybudování komunikační sítě, více než 30 milionů EUR půjde na modernizaci distribuční sítě pomocí chytrých prvků, jako jsou třeba inteligentní trafostanice, detektory poruch či měřiče námrazy,“ vypočítává Zdeněk Bauer.

Při modernizaci distribuční soustavy budou využívány Smart Grid technologie, čímž se vytvoří technické prostředí, které umožní realizaci dalších inteligentních řešení v budoucnosti. Jde o historicky první projekt s masivním nasazením nejmodernějších smart technologií, které umožní nástup „nové energetiky“ založené na lokálních obnovitelných zdrojích.

Pokrok podpořený evropskými prostředky

„V rámci projektu se bude nejen modernizovat již existující infrastruktura, ale zároveň i budovat nová. Jako příklad mohu uvést novou elektrickou stanici v obci Borský Svatý Jur, či digitalizaci více než 200 kilometrů 22kV vedení. Mezi přínosy projektu ACON bych zařadil výrazné zlepšení parametrů výkonnosti distribuční sítě, především poruchovosti a odstávek vyvolaných údržbou, jakož i snížení ztrát vznikajících při transferu elektřiny. Vyšší zákaznický komfort pocítí díky projektu ACON v horizontu následujících šesti let přes 190 000 našich zákazníků především v okresech Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Město nad Váhem,“ uvedl Marian Rusko, člen představenstva společnosti Západoslovenská energetika.

Projekt společného zájmu ACON je realizován nejen v příhraničních oblastech, ale na celém distribučním území společnosti E.ON, nicméně jeho přínos se projeví po celé České republice i v okolních zemích. Implementace smart prvků poskytne odpovídající kapacitu pro všechny uživatele distribuční soustavy a umožní její lepší monitoring. Jednodušší identifikace potenciálních poruch zkrátí čas potřebný k jejich odstranění. Zákazníkovi tak poskytneme stabilnější distribuční soustavu s minimem výpadků a vysokou kvalitou dodávek.

Možnost spolufinancovat rozvoj distribuční soustavy ze zdrojů EU představuje příležitost, jak výrazným způsobem přispět k digitalizaci naší distribuční soustavy a nabídnout nová technologická řešení koncovým uživatelům. Celková hodnota podpořeného projektu ACON činí 182,4 milionů EUR, přičemž spolufinancování z evropských zdrojů dosahuje 91,2 mil. EUR, tedy 50 % z hodnoty projektu. Náklady každého z partnerů pak představují 50 %.

Projekty společného zájmu představují klíčové příhraniční energetické infrastrukturní projekty EU, které jsou nezbytné pro vytvoření jednotného energetického trhu a dosažení dostupné, bezpečné a obnovitelné energie. Začátek výstavby se předpokládá v druhé polovině tohoto roku.

Autor fotografie: Shane Rouce, Unsplash