Danuše Nerudová: Green Deal je cesta, jak nastartovat evropskou ekonomiku, ale ESG bych zrušila

V nové Evropské komisi by měl být komisař pro praktické uvedení a realizaci Zelené dohody, který by byl v kontaktu s firmami a řešil konkrétní dopady na život Evropanů i firem, říká eurokandidátka Nerudová.

Pavel Baroch

7. 6. 2024

Z evropského Green Dealu by se podle jedničky na evropské kandidátce Starostů a nezávislých Danuše Nerudové měl stát spíše Real Deal. „Green Deal byl schvalován v době před covidem, před zahájením agrese Putina na Ukrajinu, a tím způsobenou energetickou krizí. Má tedy smysl přemýšlet a průběžně vyhodnocovat, aby byla EU i s Green Dealem stále konkurenceschopná a prosperující,“ říká Nerudovová v rozhovoru pro Obnovitelně.cz.

V Zelené dohodě ale někdejší rektorka Mendelovy univerzity v Brně a neúspěšná kandidátka na prezidentku České republiky vidí obrovský potenciál. „Green Deal je totiž cesta, jak nastartovat evropskou ekonomiku a čelit asijské a americké konkurenci,“ konstatuje.

Přečtěte si také:

Co budou vaše priority z hlediska rozvoje obnovitelných zdrojů a ochrany přírody?

Považujeme za zásadní, abychom chránili přírodu a pokračovali v celé řadě smysluplných opatření, která pomáhají životnímu prostředí i ke zvyšování kvality života v regionech. Ať už je to například zadržování vody v krajině, podpora remízků, větší šetrnost k půdě, rozumné změny v zemědělství, vyčištění řek či výsadba stromů.

Tedy vše, co je už dnes součástí Green Dealu a s ním spojené legislativy. Navíc dopady klimatických změn zažíváme už dnes a vidíme je na vlastní oči. Stačí se podívat na obří výkyvy počasí, sucho, kůrovce v lesích či přírodní katastrofy na území Evropy v loňském roce. Rok 2023 překonal podle evropské agentury Copernicus dosavadní teplotní rekordy a stal se nejteplejším rokem v historii měření. Jako máma dvou dětí nechci generaci mých dětí předat spálenou zemi.

Uvědomuji si však i to, že zelená transformace potřebuje změny, a proto chceme z Green Dealu udělat Real Deal. Green Deal byl schvalován v době před covidem, před zahájením agrese Putina na Ukrajinu, a tím způsobenou energetickou krizí. Má tedy smysl přemýšlet a průběžně vyhodnocovat, aby byla EU i s Green Dealem stále konkurenceschopná a prosperující.

Jak budete prosazovat plnění a rozvoj cílů Zelené dohody?

Musíme se začít dívat na zelenou transformaci pragmaticky. Zelená transformace nerovná se elektroauta a spalovací motory, ale obsahuje celou řadu velmi důležitých věcí. Je to zalesňování, čištění toků, adaptace krajiny na sucho, snižování pesticidů v půdě, významné investice do úspor energie i modernizace regionů. V tom určitě pokračujme. Naopak chceme najít ještě více peněz pro financování Green Dealu tak, aby z něho ještě více těžily regiony v České republice.

S Green Dealem je ovšem spojena i obrovská byrokracie. Opatření mají dopady na firmy, průmysl i zemědělce. O to více, že jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí Evropy. Je potřeba se na tato témata dívat racionálně. Přijímat a prosazovat je takovým způsobem, aby z nich benefitovali lidé v regionech a nevedlo to k ještě větší ztrátě konkurenceschopnosti. A proto navrhujeme i potřebné změny.

Chceme zajistit akumulaci soukromého kapitálu prostřednictvím dobudování jednotného kapitálového trhu EU a jeho podporu včetně možnosti emise „zelených“ evropských bondů. Tyto peníze by měly být využity na výrazné zvýšení investic do smysluplných opatření i modernizace našeho průmyslu a nejvíce zasažených regionů. Cílem je navýšit peníze například do Fondu spravedlivé transformace, Inovačního fondu i Sociálního klimatického fondu.

Z těchto peněz chceme také financovat modernizaci a transformaci průmyslu, zajistit větší dostupnost moderních zelených technologií (zateplování, čerpadla, solární panely na rodinných domech, další úspora energie) a podpořit další důležité kroky v řešení dopadů klimatických změn na naši krajinu (investice do zadržování vody v krajině, boje se suchem, výsadby stromů, revitalizace vodních toků…).

Za klíčové považujeme také snížení byrokracie pro firmy a zemědělce. Začali bychom revizí administrativní náročnosti zelené transformace pro firmy, například zrušením nesmyslného reportování ESG a další úpravou. Evropa potřebuje více inovací než nesmyslných regulací. Firmy zároveň očekávají předvídatelnost a je zcela zásadní s nimi komunikovat o dopadech na jejich byznys i o větší podpoře smysluplných opatření.

Jako další bychom rádi navrhli revizi CBAM. Mám obavu z nedostatečného zabezpečení obcházení CBAM například tím, že si čínské firmy začnou zakládat dceřiné firmy v EU, aby nařízení obešly.

A ještě jeden čistě politický návrh: v nové Evropské komisi by měl být komisař pro praktické uvedení a realizaci GD/Real Dealu, který by byl v kontaktu s firmami, hledal by smysluplné cesty a řešil konkrétní dopady na život Evropanů i firem. Jeho cílem by mělo být, aby tyto změny proběhly hladce s maximálně otevřenou komunikací a pochopením pro reálný život i obavy Evropanů.

Co vidíte jako slabinu EU ve vysvětlování a prosazování cílů Green Dealu?

Za největší slabinu vidím to, že debata ohledně Green Dealu se nám scvrkla pouze do debaty o autech se spalovacími motory. Zároveň zaznívají extrémy z obou stran spektra. Podle mě potřebujeme udělat nejen rozumné změny v Green Dealu, ale i více uklidnit celou debatu.

Jaký je váš postoj k elektromobilitě a budete prosazovat její rozvoj? Máte i vy „auto do zásuvky“, nebo uvažujete o jeho pořízení?

Já osobně mám hybrid a přijde jednou doba, kdy přejdu na elektroauto či jinou technologii. Zásadní pro Evropu musí být, aby auta byla pro lidi i nadále dostupná. Nikdo nechce brát lidem auta. Nebraňme se ale pokroku a cestě, po které se vydal celý svět. Mnoho zemí světa si už stanovilo termín, kdy u nich skončí spalovací motory, a řada zemí je v tom ještě více ambicióznější než Evropa. Věřím, že pokud dáme firmám prostor k inovacím, během pár let mohou přijít i další technologie, které budou třeba ještě levnější a šetrnější než elektrovozy. Nechme inovace a samotný trh rozhodnout.

Měl by evropský automobilový průmysl získat finanční podporu pro rychlejší přechod na elektromobilitu, případně nějakou formu ochrany před konkurencí z Číny?

Mluvím se zástupci automobilového průmyslu a ti jasně říkají, že chtějí realizovat Green Deal. Potřebují právní stabilitu a prostředí, ve kterém budou moci dát prostor rozvoji moderních technologií. Když jim to umožníme, povede to k vyšší konkurenceschopnosti. Ve finále už dnes vidíme, že i evropské automobilky přicházejí s elektroauty, která mají stát kolem půl milionu. Čím dostupnější technologie budou, tím budou auta levnější. Je ale potřeba akce, už jen proto, že automobilový průmysl se z deseti procent podílí na našem HDP a nesmíme ho ohrozit.

Je třeba uvědomit si, že Čína získala konkurenční výhodu. Evropa už činí první kroky například v podobě přijetí Critical Raw Materials Act. Podle mě bychom měli být i aktivnější v afrických zemích a hledat obchodní partnery pro zajištění klíčových surovin. Měli bychom také využít ekologicky šetrných postupů, které neničí přírodu, k těžbě či získávání některých surovin i přímo v Evropě. Četla jsem teď například fantastický příběh o kolínské Draslovce, která může změnit svůj obor.

A upřímně, čínská elektroauta jsou nejen ekonomickým rizikem, ale mohou být i bezpečnostním rizikem. Objevují se už varování, že je mohou Číňané zneužít i například pro získávání informací.

Jak vnímáte evropskou závislost na dovozu solárních panelů z jiných částí světa a plánujete prosazovat posílení domácí produkce?

Vnímám to jako problém. Evropa musí přidat a využít zelenou transformaci k tomu, aby se posunula v celé řadě oblastí. Nesmíme všechno nechat světu mimo Evropu. Je čas ohrnout si rukávy a pustit se do práce na těchto výzvách. Když budeme říkat, že nic není potřeba měnit, nebo naopak mluvit o zrušení Green Dealu, nikam to nepovede, a naopak to vyvolá další spory a ztrátu konkurenceschopnosti.

Budete prosazovat kompletní ukončení dodávek ruských fosilních paliv?

Ano, měl by to být náš cíl. Klíčové je diverzifikovat naše zdroje i dodavatele. Například potenciál obnovitelných zdrojů u nás je mnohonásobně větší. Investujme do nových technologií a zajištěním financování Green Dealu můžeme technologie udělat ještě dostupnější. Stát by měl být v tomhle ohledu navíc ještě více partnerem, nikoliv překážkou. A je jedno, zda to je u montování a zapojení solárních panelů, nebo i například u výměny kotlů, které musí řada lidí v těchto týdnech řešit.

Navíc je to i bezpečnostní otázka. Nesmíme být vydíratelní Putinem a jeho oligarchy, kteří zneužívají fosilní paliva k financování války na Ukrajině.

Budete prosazovat zvýšení evropských emisních cílů do roku 2030 a 2040?

Soustřeďme se na současné cíle. Musíme především vysvětlovat, že je zásadní postavit se novým výzvám a hledat odpovědi i na kritiku, která na Green Deal přichází. Klíčové je trpělivě vysvětlovat a rozptylovat obavy. Pokud neuděláme nic, tak následky budou mnohonásobně dražší. Už dnes čelíme dopadům klimatické změny. Evropská environmentální agentura uvádí, že pokud nebudeme změnu klimatu řešit, tak si každý rok do konce století vlny veder vyžádají životy 90 tisíc Evropanů. Ve Francii byl rok 2022 dokonce o 2,9 stupně teplejší než léta 1991 až 2020. A mohli bychom pokračovat. Celý svět se vydal cestou zelené transformace, včetně Číny, USA či arabského světa.

Jakou roli by podle vás měla hrát ČR v prosazování ekologických kroků v rámci celé EU? Máme v tomto ohledu Evropě co nabídnout?

Být aktivní při výzvě spojené s hledáním financování Green Dealu i jeho další realizaci, která musí na jedné straně být účinná na cestě v boji s ochranou klimatu a zároveň být sociálně i ekonomicky citlivá. Česká republika by si podle mého názoru měla jako průmyslová země říct o portfolio realizace Green Dealu a hrát aktivnější roli při ochraně přírody i při hledání řešení, jak zvýšit naši konkurenceschopnost. Green Deal je totiž cesta, jak nastartovat evropskou ekonomiku a čelit asijské a americké konkurenci.

Úvodní foto: Archiv STAN