Čtvrt milionu na zateplení domu. Oprav dům po babičce nabídne příspěvek většímu množství zájemců

Senioři a nízkopříjmoví mohou nově získat až 250 tisíc na zateplení domu. MŽP upravuje podmínky u programů NZÚ Light a Oprav dům po babičce.

Od června tohoto roku začnou platit upravené podmínky v programech Nová zelená úsporám Light a Oprav dům po babičce. V rámci podprogramu NZÚ Light dostanou nově žadatelé až čtvrt milionu korun na zateplení domu a podpora přesněji cílí na nejzranitelnější domácnosti.

Program Oprav dům po babičce s více než 50procentní podporou na komplexní renovace domů zmírní požadavek na vlastnictví pouze jedné nemovitosti a bude tak nově dostupný pro více domácností. NZÚ Light splnila svůj účel a v době energetické krize pomohla více než 75 tisícům nízkopříjmových domácností.

Program NZÚ Light byl spuštěn 9. ledna 2023 v rámci spolupráce MŽP, MPSV a SFŽP ČR v reakci na energetickou krizi. Měl za cíl poskytnout rychlou pomoc domácnostem ohroženým energetickou chudobou, tedy seniorům a nízkopříjmovým domácnostem.

Program podporuje snadná a rychle realizovatelná opatření, například dílčí zateplení fasády, střechy, podlahy či stropu, výměnu oken a vchodových dveří či solární ohřev vody, a poskytuje podporu ve výši až 100 procent, která je vyplácena zálohově.

„Úspěšnost programu dokazují následující čísla. Od jeho spuštění si o příspěvek zažádalo téměř 80 tisíc domácností v celkové výši 9 miliard korun. Velkou výhodou programu je vyplacení zálohy předem a možnost využít plnou asistenci proškolených poradců zdarma, kteří žadatelům pomohou jak s podáním žádosti, tak s posouzením jejich situace a s výběrem dodavatele či s dohledem nad realizací,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Jelikož byla alokace v programu 22. května vyčerpána, museli jsme příjem žádostí pozastavit a opět jej otevřeme v aktualizované podobě 25. června. Nová alokace bude činit 3 miliardy korun,“ vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Více peněz na zateplení, zefektivnění podpory a zacílení na ty nejzranitelnější

V rámci Nové zelené úsporám Light, v níž jsou nejčastějšími žadateli senioři, dojde od června tohoto roku ke třem zásadním změnám. Senioři a nízkopříjmoví získají až 250 tisíc na zateplení, to je o 100 tisíc více než dosud.

„Od června bude možné získat částku až 250 tisíc korun a na rozdíl od dosavadní etapy budou mít žadatelé možnost využít celou částku na zateplení. Ukazuje se, že opatření spojená se zateplením nemovitosti výrazným způsobem zvyšují energetickou úsporu nemovitosti. Zároveň je ale zateplení finančně náročnější, je tedy potřeba ho především u těchto žadatelů ještě více zvýhodnit,“ dodává Hladík.

Nově se proto bude výše dotace vypočítávat ne podle běžného metru zateplené fasády nebo paušálních částek u zateplení dalších konstrukcí, ale podle metrů čtverečních, a to včetně oken a dveří. To bude podle Hladíka reflektovat skutečný stav míry zateplení.

Navíc se v pokračující etapě rozšíří škála zateplovaných konstrukcí, vedle dříve podporovaného zateplení fasády, střechy, podlahy a stropu bude podporováno i zateplení podlahy na zemině a zateplení konstrukcí v kontaktu se zeminou.

Zefektivnění solárních ohřevů

Vzhledem k navýšení částky na zateplení upravujeme podporu solárních ohřevů vody – tak, aby zároveň zohlednila aktuální situaci na trhu solárních technologií, kdy ceny klesají. „Dotace na solární systém se stávajícím bojlerem tak nově bude 50 tisíc korun a s novým bojlerem 70 tisíc korun. Z podporovaných opatření cílíme více na obálku budovy a možnost komplexnějšího zateplení, které má pro domácnost nejvyšší přínos z hlediska úspor energií a peněz,“ doplnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

V nové etapě program více zacílí pouze na nejzranitelnější domácnosti. „Program NZÚ Light byl spuštěn v době energetické krize, kdy bylo potřeba co nejdříve pomoci zranitelným domácnostem s vysokými cenami energií. Nyní se již situace stabilizovala a chceme tak podporu opět nasměrovat k těm nejpotřebnějším,“ dodává Valdman.

Proto zavádí pro žadatele z řad seniorů se starobním důchodem kritérium jedné nemovitosti na bydlení. Podpoří je v případě, že vlastní pouze jednu nemovitost k bydlení. Nebudou moci vlastnit žádnou jinou nemovitost ani podíl na žádné další nemovitosti k bydlení, a to včetně bytu v osobním vlastnictví nebo družstevního bytu. Mohou si ale zažádat v Nové zelené úsporám Standard. Podmínka se nevztahuje na příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na děti, ani příjemce invalidního důchodu 3. stupně, ti nebudou muset nic dokládat.

Díky programu Oprav dům po babičce raketově roste zájem o komplexní renovace

Program Oprav dům po babičce funguje od 26. září 2023 a cílí hlavně na ekonomicky aktivní domácnosti s neúsporným rodinným domem. Velkou výhodou programu je vyplacení podpory přesahující 1 milion korun předem. O program Oprav dům po babičce požádalo už 2 521 domácností za 2,2 miliardy korun.

„Právě díky Oprav dům po babičce se zvedla poptávka po celkových renovacích domů – ve srovnání s předchozí etapou programu Nová zelená úsporám vzrostl zájem o komplexní renovace 11krát. Za říjen 2021 až květen 2022 máme 419 žádostí a po spuštění programu Oprav dům po babičce od října 2023 do května 2024 vzrost počet na 4 509 žádostí,“ vysvětlil ministr Hladík.

Letos v březnu pak Ministerstvo životního prostředí ještě dojednalo se stavebními spořitelnami a bankami nabídku zvýhodněného úvěru s polovičním úrokem a možností nízkých splátek na doplacení zbylé částky. „Jde o vůbec první finanční nástroj, který umožňuje spolupráci bankovního sektoru a státu. Výhodou je nejen menší administrativa, ale i fakt, že peníze se vrací zpět a mohou se používat pro další renovace. Od března už bylo vyplaceno celkem 108 milionů korun,“ doplnil ministr životního prostředí Hladík.

Čerpání zálohové dotace je podmíněno realizací optimálního zateplení, které je možné doplnit dalšími energeticky úspornými opatřeními, například instalací fotovoltaiky, tepelného čerpadla nebo systému na zachytávání dešťové vody.

Nově na Oprav dům po babičce dosáhne více rodin

Od června 2024 dojde v programu Oprav dům po babičce ke zmírnění podmínky vlastnit pouze jednu nemovitost k bydlení. Nově může domácnost kromě nemovitosti, na kterou žádá o příspěvek, vlastnit také jednu další stavbu určenou k bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě či družstevního bytu.

„Od spuštění programu se ukázalo, že na podporu nedosáhnou lidé, kteří mají například částečný podíl nemovitosti v rámci pozůstalosti, nebo vlastní podíl v jiné nemovitosti, ve které ale nemohou bydlet. Zároveň se často jednalo o domácnosti, které bydlí v malém nevyhovujícím bytě a plánují se přestěhovat do rodinného domu, ale po dobu rekonstrukce potřebují bydlet ve stávajícím bytě. Díky této změně tak bude možné podpořit širší okruh žadatelů a odstranit tyto překážky,“ okomentoval ministr Hladík s tím, že podmínka trvalého bydliště po dobu 10 let ve zrekonstruované nemovitosti od doložení realizace zůstává.

Text: TZ MŽP

Úvodní foto: Freepik