Zásobárna energie, kterou navrhli nacisté, slouží Čechům dodnes. Štěchovice najedou do plného výkonu za tři minuty

Štěchovická přečerpávací elektrárna omládne díky novému řídicímu systému. Energetici provádějí údržbu i v jindy nepřístupném 582metrovém přivaděči k turbíně.

Klasická štěchovická elektrárna letos slaví 80 let provozu a ta přečerpávací 77. Přesto by oběma nikdo takový věk nehádal. Díky pravidelné údržbě a modernizacím se totiž drží ve stavu odpovídajícím 21. století. Aktuální opravy patří rozsahem k největším za posledních 5 let.

„Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice se vyznačuje vysokou spolehlivostí, schopností operativního najetí na plný výkon za zhruba tři minuty. Probíhající migrace řídicího systému a elektrických ochran i údržba vodních cest za několik milionů korun jsou nezbytným předpokladem, aby Štěchovice mohly plnit svou roli baterie v české energetické soustavě i nadále. V plném provozu bude elektrárna znovu v polovině července,“ říká ředitel Vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

„Specialisté se věnují kontrole vodních cest, včetně oprav opotřebení na oběžném kole, kontrole tlakovzdušných zařízení, diagnostice a údržbě generátoru a transformátorů. Údržbářské čety musí přitom sestoupit také do přivaděče o průměru dva metry umístěného ve zhruba 45 metrů hluboké podzemní strojovně. V tu chvíli se nachází více než 15 metrů pod úrovní hladiny Vltavy. Současné opravy jsou mimořádné kvůli migraci řídicího systému, elektrických ochran a buzení generátoru,“ popisuje štěchovické unikáty Roman Pospíšil, vedoucí provozu vodních elektráren Štěchovice I, II.

Štěchovická přečerpávací elektrárna čerpá v čase přebytku energie v soustavě vodu do horní nádrže na kopci Homole a v době jejího nedostatku naopak tuto zásobu pouští na údolní turbínu. Ta po dobu čtyř hodin dokáže dodávat téměř 50 megawattů výkonu, tedy celkově 200 megawtthodin elektřiny, a pomoci tak stabilizovat českou energetickou soustavu. Zařízení umí najet na stoprocentní výkon asi za tři minuty od povelu dispečera.

Za ideálních podmínek projede 582metrovým přivaděčem od horní nádrže k soustrojí 27 kubíků vody za sekundu, při čerpadlovém režimu je to v opačném směru 21 kubíků za vteřinu. Užitečná voda tak buď pokračuje vyrábět bezemisní elektřinu do níže položeného Vraného nad Vltavou, nebo zamíří díky čerpadlům zpátky do horní nádrže.

Štěchovickou „baterii“ ČEZ zcela zmodernizoval v roce 1996, elektrárna ale zahájila provoz už v roce 1947 a ve své době patřila mezi největší zdroje svého druhu na celém světě. Její horní nádrž začala vznikat už v průběhu druhé světové války v režii německé okupační správy. Ta jí dala do vínku mimo jiné i speciální konstrukci dna, jehož jílová těsnící vrstva se za desítky let provozu osvědčila. Vzhledem k riziku popraskání suchého jílu však nesmí být nikdy úplně vypuštěna.

Víte, že…

  • elektrárna Štěchovice II je nejstarší funkční a současně nejmenší přečerpávací elektrárna a vedle Dlouhých Strání a Dalešic je jednou ze tří svého druhu v České republice?
  • v letech 1992–1996 byla zcela přestavěna na moderní přečerpávací vodní elektrárnu s jednou reverzní Francisovou turbínou o výkonu 45 megawattů?
  • 27 kubíků za vteřinu, které proudí na turbínu štěchovické přečerpávací elektrárny, by zaplnilo klasický 50metrový bazén za 20 vteřin?
  • horní nádrž na vrchu Homole pojme půl milionu kubíků vody?
  • když energetická soustava úplně vyčerpá kapacitu štěchovické „baterky“, ocitá se hladina na Homoli o 8,7 metrů níže?
  • zbytkové teplo z chlazení štěchovické „přečerpávačky“ bylo původně využíváno mimo jiné k ohřívání vody v nedalekém plaveckém bazénu?
  • díky plovoucí solární elektrárně na Homoli o výkonu 88 kilowattů energetici zjišťují vlastnosti nosných plováků a solárních panelů v kombinaci s každodenním provozem přečerpávací elektrárny?

Text a foto: TZ ČEZ