Hlavní solární boom Česko teprve čeká. Klíčová bude letos agrovoltaika, akumulace a agregace flexibility

Solární energie a akumulace v ČR i letos přivedla na jedno místo zástupce největších firem, experty ze státní správy, ministerstev, místních samospráv i odborných organizací.

Zatímco dosavadní rozvoj fotovoltaických elektráren (FVE) se odehrával především na střechách, nyní míří ve větší síle i na zem – schválená novela o agrovoltaice a také Lex OZE 3 otevírá cestu bezemisní energii na zemědělské pozemky, bytové domy nebo nevyužívanou či průmyslovou půdu. Velký zájem o tato témata vedl organizátory konference k rozšíření programu na dva dny. Osmého ročníku největší tuzemské události věnované fotovoltaice se mj. (online) účastní ministr životního prostředí Petr Hladík či místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček. Plány, legislativní novinky a nové trendy rozebírají vrcholní zástupci organizací jako MPO, ČEPS, ERÚ, ČEZ, Solární asociace, Svaz moderní energetiky, Asociace AKU-BAT CZ, distribučních společností a mnoho dalších řečníků. Portál Obnovitelně.cz je hlavním mediálním partnerem akce, PR pokrytí události zajišťuje agentura Obnovitelně Pro.

Česká republika se po období váhání konečně naplno vrhla do rozvoje obnovitelných zdrojů, když se podle dat Solární asociace v loňském roce postavilo na 1 gigawatt nových fotovoltaických elektráren v celkově skoro 83 tisících instalací. I letos boom fotovoltaického sektoru pokračuje, přestože z hlediska dostupných kapacit i závazků České republiky k přechodu na bezemisní ekonomiku a energetiku jsme stále spíš na začátku a skutečný rozvoj nás teprve čeká – a už ne pouze na střechách rodinných domů.

Mezi letošní trendy tak patří třeba agrovoltaika, spojení fotovoltaických elektráren a zemědělské produkce, jejíž zavádění umožňuje novela zákona o ochraně zem. půdního fondu, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Solární asociace veřejnou diskuzi o agrovoltaice v Česku před mnoha lety otevřela a dlouhou dobu o jejím zavedení s úřady a politiky vyjednávala. Nyní tomuto tématu mohla poprvé věnovat celý blok. „Chceme-li, aby byla česká energetika založena na kombinaci jádra a OZE, musíme stavět i solární parky. Agrovoltaika přitom dává možnost část zdrojů stavět tak, že nezanikne zemědělská činnost,“ říká k zásadnímu okamžiku rozvoje FVE zdrojů Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

Zásadními milníky v rozvoji FVE a moderní energetiky se letos stává také legislativní podpora akumulace, agregace a flexibility, které zavádí novela energetického zákona Lex OZE 3. Na konferenci se těmto tématům věnují jak odborníci na legislativu, tak i zástupci konkrétních společností, kteří představují využití těchto prvků pro rozvoj obnovitelných zdrojů. „Akumulace energie, agregace a flexibilita představují nástroje pro efektivnější řízení spotřeby a výroby energie, kdy obě strany budou moci lépe reagovat na situaci na trhu. Bez Lex OZE 3 by další rozumný rozvoj bezemisních zdrojů v Česku byl velice obtížný a jsem velmi rád, že se konečně začínáme blížit k přijetí této přelomové novely a k odstranění dalších bariér,“ říká Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace AKU-BAT CZ a předseda představenstva Solární asociace.

K poslechu: Česko má šanci mít nejlepší legislativní systém agrovoltaiky v Evropě

„Jsem ráda, že se v Decci skrze naše projekty podílíme na naplňování cílů stanovených klimaticko-energetickým plánem a spoluvytváříme moderní energetiku budoucnosti. Chceme, aby sektor obnovitelných zdrojů dostal příležitost se systematicky a kontinuálně rozvíjet, a proto pozitivně vnímáme legislativní posun v posledních dvou letech. Nicméně musíme nejen nastavit funkční a efektivní nástroje v rámci povolovacích procesů, ale především tyto zdroje akceptovat jako nedílnou součást energetického mixu. Budoucí energetický mix je o kombinaci zdrojů, které se navzájem doplňují, eliminují své nedostatky, a naopak umocňují své silné stránky. Kombinace zdrojů moderní energetiky s těmi konvenčními může fungovat stejně dobře jako vztah investora s místní samosprávou,“ dodává Darina Merdassi, členka představenstva E.nest Energy, člen skupiny Decci.

„Cením si toho, že máme možnost jako partner podpořit tuto významnou akci, a chci také vyjádřit uznání Solární asociaci za její neúnavnou dlouholetou podporu rozvoji solárního odvětví v České republice. Je už nezpochybnitelné, že obnovitelné zdroje budou klíčovou součástí naší energetické budoucnosti. Pro jejich efektivní využití a smysluplnost investic bude nyní důležitá podpora dalších technologií, které kompenzují jejich nestabilitu. Ve Photon Energy bedlivě sledujeme vývoj v oblasti akumulace energie, agregace flexibility a podpůrných služeb pro energetické sítě a rozšiřujeme svou nabídku nad rámec tradiční výstavby a provozu fotovoltaik o řešení, která umožní uživatelům energie proaktivně řídit svou výrobu a spotřebu a zároveň podpoří stabilitu a flexibilitu sítě při integraci obnovitelných zdrojů,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

Velký nárůst veřejného, komerčního i politického zájmu o fotovoltaiku se promítl do podoby konference, která se letos poprvé koná ve dvou dnech. Během nich se otevírají a diskutují jak hlavní politická témata (zákony, role FVE v energetickém mixu, akumulace a agregace flexibility), ale i podrobné technické bloky jako protipožární předpisy či problematika připojování FVE k distribuční soustavě.

K novým tématům patřila také bezpečnost FVE a akumulace, které byl věnován samostatný blok v programu konference. „Nové technologie jsou při správném provedení bezpečné, bohužel enormní tlak na jejich rychlé zavádění generuje rizikové faktory. Právě těmto faktorům, jak technickým, tak legislativním, byl věnován samostatný blok v programu konference. Přestože se jedná o nové téma na konferenci, na úrovní HZS České republiky, Solární asociace, asociace AKU-BAT a odborné veřejnosti, se toto téma diskutuje dlouhou dobu,“ komentuje Pavel Hrzina, odborný asistent ČVUT v Praze a člen Solární asociace.

Zdroj: Tisková zpráva

Úvodní foto: Kristýna Čermáková