Rekordní rok pro orly mořské na Vysočině. Hnízdí i pták v lednu přiotrávený karbofuranem

Dokonce 25 párům orla mořského se na Vysočině podařilo vyvést mláďata. Pokud je neohrozí lesní těžba, bude to pro orly rekordní rok.

Pokud nenastanou komplikace, měla by letos na Českomoravské vysočině vyletět mláďata orlů mořských z rekordních 25 hnízd. Podařilo se dokonce zahnízdit i orlu mořskému, který byl letos v lednu přiotráven nervovým jedem karbofuranem nedaleko obce Benátky u Ždírce nad Doubravou. Při ochraně hnízd je zásadní spolupráce s lesními hospodáři.

„Při květnovém kroužkování orlů se mi podařilo odečíst ornitologické kroužky na nohách orla hnízdícího v národní přírodní rezervaci Ransko. K mému velkému překvapení se jednalo o ptáka, který byl nalezen přiotrávený v lednu u Benátek a v záchranné stanici Lipec se jej podařilo zachránit a vypustit do přírody. Tento čtyřletý orel byl okroužkován v roce 2020 jako mládě na Rychnovsku,“ vysvětluje zoolog Petr Mückstein z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mückstein vyzdvihuje skutečnost, že takto mladé zvíře už hnízdí a dokonce úspěšně vyvedlo jedno mládě. Obvykle totiž tito dravci dosahují pohlavní dospělosti později, v pěti až šesti letech.

I přes ztráty způsobené otravami početnost orlů mořských na Vysočině každoročně stoupá. Letošních 25 obsazených hnízd je však rekordních. Orli začínají hnízdit již v únoru, největším nebezpečím pro snůšku a malá mláďata je v té době lesní těžba.

Samice totiž při vyrušení hnízdo opustí a při nízkých teplotách dochází rychle k zastuzení vajec nebo k úhynu malých mláďat. Tým ornitologů – členů místní pobočky České společnosti ornitologické a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – se proto snaží všechna hnízda nalézt hned na začátku hnízdění.

„Velmi dobře funguje spolupráce s pracovníky státního podniku Lesy ČR. Pokud jim oznámíme polohu orlího hnízda, přeruší v okolí těžbu dřeva. Složitější je, pokud orli zahnízdí na pozemcích soukromých vlastníků. Pak většinou oslovíme kolegy z odboru životního prostředí krajského úřadu, kteří se ihned snaží příslušné vlastníky lesa kontaktovat a projednat s nimi přerušení lesních prací,“ konstatuje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Vysočina.

Díky efektivní spolupráci a vstřícnosti vlastníků lesa se daří většinu hnízd ochránit před rušením a zajistit úspěšné vyvedení mláďat.

Text a foto: TZ AOPK ČR, Václav Hlaváč