Zákaz vstupu do lesů nehrozí. Petice a výzvy zafungovaly

Lesy nebude možné oplotit jen tak, rozhodlo nakonec po výzvách a peticích Ministerstvo zemědělství. Ministr vypustil spornou část novely, která by umožnila vznik neřízených obor.

O myslivecké novele, která měla umožnit soukromníkům oplotit klidně i dlouhé úseky lesů, jsme na Obnovitelně.cz už psali v dubnu. Proti ní se vzedmula vlna nevole ze stran ochránců přírody i veřejnosti. Nakonec byla část o volně a neomezeně oplocených oborách z novely vyjmuta.

Myslivecká novela původně měla zahrnovat možnost vytvořit si oboru z jakékoliv části lesa, a to prakticky bez dozoru úřadů. Stačilo by nově vzniklou oboru jen nahlásit. S touto změnou nesouhlasila velká část odborné veřejnosti. Své připomínky nejen k této části novely posílali například Český svaz ochránců přírody, Hnutí DUHA, Asociace soukromého zemědělství ČR nebo Pro Silva Bohemica.

Panovaly obavy, že oplocené lesy znemožní přirozenou migraci zvěře a zcela změní přirozené fungování lesa. Navíc by obory také omezily vstup lidem do lesa například jen pro sběr hub či procházky.

„Hrozí nám, že začnou vznikat obory o rozloze pár hektarů. A obora samotná bude jen záminkou, záměrem bude omezení vstupu. Ale bude stačit tam nasadit pět daňků, a už to majitel plotu označí za oboru,“ komentoval v dubnu pro Obnovitelně.cz Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR.

Ještě v březnu se ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) obor a nového znění zákona zastával. Tvrdil, že novela nezmění definici obory a vlastník musí její vznik vždy odůvodnit.

Nyní se ministr rozhodl tuto část z novely vypustit. „O podmínkách zpřístupnění obor tak budou rozhodovat i nadále nikoliv jejich vlastníci, jak původně chtělo Ministerstvo zemědělství, ale orgány státní správy. Ustanovení ve stavebním zákoně, které významně zjednodušilo výstavbu oplocení obor tím, že je přeřadilo do kategorie drobných staveb (které nemusí úřady povolovat), bohužel zůstává,“ komentuje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

O „zákazu“ vstupu do lesa se dohadují myslivecká sdružení a ochránci přírody už několik let. Zatím se ale stále daří vznik neřízených obor oddalovat. A ani přes mysliveckou novelu, která má již půlroční zpoždění avizované implementace, to tentokrát neprojde.

Foto: Freepik