Perfektní kombinace: v Suchohrdlech se doplňuje zemědělství s bioplynem a kogenerací

V roce 2007 vznikl v Suchohrdlech u Miroslavi ojedinělý zemědělský projekt, ve kterém se podařilo propojit živočišnou a rostlinnou výrobu s bioplynovou stanicí a kogenerační technologií, do značné míry nezávislý na dodávkách elektřiny z veřejné sítě.

Projekt je ojedinělý v tom, že v něm dochází k propojení výroby energie v bioplynové stanici a její spotřeby v jedné lokalitě spolu s navazujícími uzavřenými materiálovými toky. Vstupním substrátem bioplynové stanice je kejda z chovu prasat. K ní se dále přimíchává cíleně pěstovaná biomasa a také cukrovarnické řízky. Na svých pozemcích pak provozovatel v průběhu roku využívá v bioplynové stanici vzniklý digestát, který představuje z 80 % náhradu minerálních hnojiv pro rostlinnou výrobu oproti situaci bez provozu bioplynové stanice.

Bioplynová stanice zpočátku používala dvě kogenerační jednotky, které fungují dodnes. Postupem času jejich počet navýšila na sedm, přičemž kogenerační jednotky jsou o různých výkonech a dokonce dvou druzích paliva. Díky dvěma zdrojům pracujícím na zemní plyn již nejde jen o bioplynku, ale o energetické centrum. Největší kogenerační jednotka poháněná bioplynem s výkonem 528 kW byla uvedena do provozu v lednu 2023. Lukáš Dobeš, místopředseda sdružení COGEN Czech, k tomu říká: „Vznikl tady komplex navazujících technologií, procesů a staveb, který je do značné míry nezávislý na dodávkách elektřiny z veřejné sítě. V případě potřeby zde může provoz fungovat i v ostrovním režimu.“

V současnosti společnost Renergie s. r. o., založená Ing. Karlem Kuthanem, používá sedm kogeneračních jednotek zásobujících teplem a elektřinou místní hospodářské budovy, skleník a technologie bioplynové stanice. Dodává také energii pro skleník společnosti Bylinky s. r. o., která je ve stejném areálu.

Podcast Pod proudem: Až stoprocentní účinnost. Kogenerace bude jedním z pilířů moderní energetiky

„Využití kogeneračních jednotek v našem systému představuje ekonomický i technický přínos, kdy jsme soběstační při zásobování jednotlivých objektů skleníků i živočišné výroby elektřinou a teplem,“ doplňuje Ing. Karel Kuthan, jednatel a zakladatel společnosti Renergie s. r. o. „Od začátku využíváme kogenerační jednotky TEDOM díky jejich provozní spolehlivosti a vstřícnému servisu. Ty první běží od roku 2007, tj. celých 17 let,“ dodává Karel Kuthan.

„Zásobení energiemi je díky instalaci dvou jednotek na zemní plyn dobře regulovatelné. Díky této kombinaci je totiž možné snížit odběr elektřiny ze sítě na minimum a doplnit jak elektrický, tak tepelný výkon bioplynových kogeneračních jednotek,“ doplňuje Lukáš Dobeš.

Bioplynová stanice tvoří jeden celek nejen s hospodářskými budovami, ale i s rozlehlým skleníkem s produkční plochou přesahující 20 000 m2, k jehož výstavbě došlo v roce 2010. Majitelem tohoto skleníku je společnost Bylinky s. r. o. Teplo vyrobené z kogenerace nahrazuje v tomto případě přibližně 250 000 m3 zemního plynu, kterého by bylo jinak ročně pro vytápění skleníku zapotřebí. Případný přebytek vyrobené elektřiny nakonec dodává provozovatel do sítě.

„Díky tomu, že v posledním roce došlo k instalaci nové kogenerační jednotky a ke zvýšení skladovací kapacity bioplynu, se mohla navýšit flexibilita výroby elektřiny a tepla z bioplynu. Došlo také k instalaci fotovoltaiky o celkovém výkonu cca 250 kW, z toho se cca 200 kW produkuje ze střešní instalace a zbývajících cca 50 kW z pozemní. Protože ale limit pro dodávku přebytkové elektřiny do distribuční sítě zůstal stejný, instalace fotovoltaiky způsobí, že ostatní zdroje budou muset přes léto vyrábět méně. Další možností je, že bioplynová stanice pojede přes léto s menším výkonem, ušetří tak substráty, které budou využity v zimě, kdy pojede pro potřeby odběru tepla naopak s vyšším výkonem. Tímto v zemědělském objektu v Suchohrdlech vznikla flexibilita nejen na denní bázi, ale i na sezónní. Z pohledu řízení všech zdrojů a spotřeb již jde o celkem rozsáhlý systém,“ dodává Adam Moravec, vedoucí bioplynové sekce CZ Biom.

Text: Tisková zpráva

Úvodní foto: CZ Biom