Moderní firmy

Advertoriál

Solární panely ABC společnosti AIKO: odhalte technologický triumf, který stojí za rekordní účinností

Společnost AIKO Solar se díky své revoluční inovaci All-Back-Contact (ABC) stala lídrem v oblasti solární energie. Tento pokrok zvyšuje účinnost solárních modulů AIKO na bezprecedentní maximum 24,27 %, což představuje důležitý krok směrem k čistší a efektivnější spotřebě energie.

Moduly ABC společnosti AIKO jsou nyní dostupné také v České republice díky spolupráci s českými velkoobchody se solárními panely Memodo a SOLSOL.

Výrazným atributem inovace ABC je naprostá absence kovových mřížek na předním povrchu fotovoltaického článku. Na rozdíl od běžných modelů, které jsou závislé na kovových rámečcích pro shromažďování elektřiny, tyto rámečky nevyhnutelně blokují některé sluneční paprsky kvůli vrhání stínu - snižují potenciální absorpci světla fotocitlivými vrstvami, které jsou základem každého článku. Důmyslným přemístěním všech elektrických spojovacích bodů za článek společnost AIKO tento překážející jev obratně eliminuje. Takové přemístění zajišťuje neblokované zapojení slunečního světla na každém centimetru vpředu, čímž se zesiluje sběr světla a zároveň se výrazně zvyšuje účinnost - ještě více vylepšená špičkovými antilesklými vrstvami, které zvyšují asimilaci energie a zároveň podstatně zlepšují účinnost.

Federico Brunelli, ředitel Solutions Europe AIKO, připomíná vývoj pokroku společnosti: „Hlavní silou inovací společnosti AIKO je technologie solárních článků vytvořená v naší laboratoři. V roce 2016 jsme vytvořili články využívající trubicovou technologii PERC (Passivated Emitter and Rear Contact) a v roce 2018 pak bifaciální články SE-PERC (Selective Emitter), které vytvořily nový trend v oboru.“ Inovace vedly také k nejdůležitějšímu objevu posledního roku - technologii článků ABC (All-Back-Contact), kterou vyvinula společnost AIKO se zcela nezávislými právy duševního vlastnictví. Společnost AIKO uvedla svůj modul ABC na celosvětový trh v roce 2022. V roce 2023 přesáhne účinnost hromadné výroby jejího modulu ABC 24 % a účinnost hromadné výroby článků 26,5 %.

„Díky této technologii jsme u modulů AIKO ABC dosáhli rekordní účinnosti 24 %, lepšího teplotního koeficientu (Pmax) -0,26 %/°C a velmi nízké úrovně degradace výkonu - maximálně 1 % během prvního roku a 0,35 % v dalších letech používání. Další hodnotou modulů ABC je jejich vysoká estetika, která odpovídá potřebám moderního koncového zákazníka,“ upřesňuje Brunelli.

Modul AIKO ABC i nadále předčí ostatní komerčně dostupné výrobky a zůstává nejlépe hodnoceným produktem v mnoha žebříčcích. Podle seznamu nejlepších solárních modulů v červnu 2023 překonává AIKO svůj vlastní předchozí rekord 23,6 %, který figuroval od března, s 0,8% rozdílem účinnosti oproti výrobku na druhém místě.

Vnitřní síla: N-typ článků pro zvýšení výkonu

Hlavní charakteristikou segmentů ABC společnosti AIKO je jejich mimořádná účinnost, která se vyznačuje bezkonkurenční 24% mírou výměny. Tento úspěch symbolizuje pozoruhodný mezník v solárním průmyslu, který výrazně překračuje účinnost běžných panelů. Bylo ho dosaženo kombinací technologického pokroku a důkladné inženýrské práce.

Ve srovnání s běžnými solárními panely nabízejí solární články společnosti AIKO lepší schopnost absorpce světla. To znamená, že dokáží přeměnit větší část slunečního spektra na využitelnou elektřinu. Solární články společnosti AIKO navíc v průběhu času vykazují nižší degradaci, což zajišťuje delší životnost a stálý výkon jejich modulů ABC. Inženýři společnosti AIKO optimalizovali každý aspekt modulu, od solárních článků typu N až po jedinečnou architekturu ABC, aby maximalizovali přeměnu energie. Přísné testování a optimalizační procesy také zajišťují, že každý modul splňuje nejvyšší standardy výkonu a spolehlivosti.

Revolucionizace solární technologie díky solárním modulům ABC typu N GEN 2

Společnost AIKO nedávno představila svou nejnovější inovaci v podobě modulů ABC typu N GEN 2, které zahrnují řady "Neostar", "Comet" a "Stellar". Tyto špičkové solární moduly nabízejí vysoký výkon, pokročilou optimalizaci částečného zastínění a omezení vysokých teplot, čímž stanovují nové průmyslové standardy v oblasti rezidenčních, domácích a komerčních aplikací.

Podle Chena Ganga, předsedy představenstva společnosti AIKO, "díky těmto pokrokům poskytujeme našim zákazníkům vynikající účinnost, optimalizované vyrovnané náklady na energii a zrychlenou návratnost investic." Přelomovou funkci optimalizace částečného zastínění ocenil Christian Peter, výkonný ředitel společnosti SolarLab AIKO Europe, jako převratnou změnu v solárním průmyslu, přičemž testy TÜV Nord prokázaly 30% nárůst výroby energie při zastínění pouze jednoho solárního článku.

Kromě toho se moduly ABC druhé generace mohou pochlubit nižším teplotním koeficientem, minimálním poklesem výkonu a zvýšenou odolností proti mikrotrhlinám, což zdůrazňuje závazek společnosti AIKO k inovacím a řešením zaměřeným na zákazníka, která překonávají očekávání.

Mise společnosti zasahuje i do Česka

Plány společnosti AIKO pro Českou republiku se netýkají pouze prodeje, ale zahrnují i další podpůrná opatření potřebná pro rychlejší zavádění obnovitelných zdrojů energie. „Na českém trhu se AIKO věnuje nejen špičkovým technologiím, ale také zavádění nových technologií, vzdělávání na trhu a poskytování komplexní podpory svým klientům. Být v dosahu předprodejních i poprodejních služeb našich zákazníků je hlavní prioritou týmu AIKO,“ komentoval plány společnosti Łukasz Przygucki, obchodní ředitel pro střední a východní Evropu.

Společnost AIKO dnes patří k celosvětově známým hráčům v solárním průmyslu. Zároveň si je společnost vědoma odlišných okolností, které tento region obklopují. „Protože je AIKO Solar v Evropě pro Evropu, rozumí jedinečným potřebám a výzvám českého trhu. Se silným zaměřením na tento trh usiluje společnost AIKO o dobytí a revoluci v regionu střední a východní Evropy a nabízí průlomovou technologii modulů ABC s výjimečnou účinností konverze více než 24,0 %. Tato inovace vychází vstříc rezidenčnímu sektoru a zejména sektoru C&I, což podtrhuje odhodlání společnosti AIKO zpřístupnit a zefektivnit solární energii pro všechny,“ poznamenal Łukasz Przygucki, obchodní ředitel pro střední a východní Evropu.

Výhody pro spotřebitele: Efektivita, estetika a další aspekty

Používání modulů ABC společnosti AIKO přináší kromě úspory energie i mnoho dalších dobrých věcí. Moduly přeměňují více energie na metr čtvereční, což majitelům domů a podnikům přináší lepší návratnost jejich peněz. Díky vyššímu stupni konverze mohou moduly AIKO vyrábět více elektřiny na metr čtvereční, čímž maximalizují návratnost investic pro majitele domů a podniky. Elegantní a moderní designové varianty navíc vyhovují různým estetickým preferencím a bez problémů se začlení do různých architektonických stylů.

Moduly AIKO pracují lépe, takže k získání stejného výkonu je jich potřeba méně. Tím se šetří místo na střeše a instalace je jednodušší a levnější. Díky tomu lze také snáze plánovat solární projekty jakékoli velikosti a v případě potřeby je později rozšířit.

Kombinovaný efekt těchto technologických pokroků se promítá do hmatatelných výhod pro uživatele:

  • Bezkonkurenční účinnost: Moduly ABC dosahují rekordní účinnosti přes 24 %, čímž v porovnání s běžnými panely vyrábějí více elektřiny na metr čtvereční. To znamená výraznou cenovou výhodu po celou dobu životnosti systému.
  • Optimalizace prostoru: Díky vynikající účinnosti je k dosažení požadovaného energetického výkonu zapotřebí méně modulů ABC. To může být obzvláště výhodné u projektů s omezeným prostorem na střeše, což umožňuje racionálnější a potenciálně méně vizuálně působivou solární instalaci.
  • Zvýšená odolnost: Kombinace článků typu N a eliminace předních linií mřížky přispívá k robustnějšímu a trvanlivějšímu solárnímu panelu. To znamená potenciálně nižší riziko vzniku mikrotrhlin a delší životnost celého systému.

Pohled do budoucnosti: Vize AIKO pro rozvoj

Společnost AIKO, která je lídrem v solárním průmyslu, je i nadále odhodlána posouvat hranice inovací a rozvíjet možnosti fotovoltaické technologie. Prostřednictvím pokračujícího výzkumu a vývoje se společnost snaží dále zvyšovat účinnost a výkonnost svých modulů ABC a připravit tak půdu pro udržitelnější a obnovitelnější energetiku budoucnosti.

Rekordně účinné moduly ABC společnosti AIKO představují významný pokrok v oblasti solární energie a ukazují sílu inovací a technologické vynalézavosti. Tím, že společnost AIKO mění tradiční konstrukci solárních panelů a přijímá udržitelné postupy, nejenže utváří budoucnost obnovitelné energie, ale také podporuje pozitivní změny v celosvětovém měřítku.

Foto: AIKO Solar