Moderní firmy

Advertoriál

Revoluční moduly All-Back-Contact od společnosti AIKO nabízejí rekordní výkon

Jednoskleněné moduly All-Back-Contact od společnosti AIKO s konverzní účinností 24,27 % představují významný milník v oboru, jelikož znamenají začátek nové éry, kdy se konverzní účinnost solárních panelů oficiálně dostala do pásma 24 %+.

Úspěšný produkt společnosti AIKO Solar, moduly All-Back-Contact s rekordní konverzní účinností, jsou nyní k dispozici také v České republice díky spolupráci s českými velkoobchody se solárními panely Memodo a SOLSOL.

Nejvýjimečnější vlastností článku ABC je výrazně vyšší účinnost konverze díky umístění emitoru/základny na zadní straně článku takže bez mřížkových čar na přední straně. Výroba elektřiny je zvýšena začleněním antireflexních povlaků na přední i zadní straně.

Na celém fotovoltaickém trhu specifikace M10 je AIKO prvním výrobcem, jehož moduly lze sériově vyrábět s dodanou účinností vyšší než 24 %, což může lépe uspokojit poptávku po vysoké účinnosti konverze na trhu distribuované fotovoltaiky.

Společnost si zvolila ABC jako svůj hlavní směr vývoje technologie díky jejím šesti hlavním výhodám, mezi něž patří celoplošné osvětlení, technologie výroby elektřiny z atomů krystalického křemíku, technologie všech zadních elektrod, technologie všech zadních pasivujících kontaktů, technologie metalizace zcela bez stříbra a technologie kontroly rizika vzniku horkých míst a záruky výroby energie po celou dobu životnosti.

Pokrok a vývoj jako hlavní cíl společnosti

Od svého vzniku v roce 2009 patří výzkum a vývoj k hlavním činnostem společnosti. Díky tomu se stala předním světovým hráčem v oblasti nových energetických technologií. Federico Brunelli, ředitel Solutions Europe AIKO, shrnuje vývoj pokroku společnosti: „Hlavní silou inovací společnosti AIKO je technologie solárních článků vytvořená v naší laboratoři. V roce 2016 jsme vytvořili články využívající trubicovou technologii PERC (solární články s pasivovaným emitorem a zadním kontaktem) a v roce 2018 pak bifaciální články PERC se selektivním emitorem, které vytvořily nový trend v oboru. Vyrobili jsme také články o rozměrech 166 mm a 210 mm.“

Silné zaměření na výzkum a vývoj vedlo k rekordní účinnosti výrobků AIKO. Ředitel Solutions Europe vysvětluje, že výše uvedené inovace vedly k nejdůležitějšímu objevu posledních let, technologii článků ABC (All-Back-Contact), kterou vyvinula společnost AIKO se zcela nezávislými právy duševního vlastnictví. Společnost AIKO uvedla svůj modul ABC na celosvětový trh v roce 2022. V roce 2023 přesahuje účinnost hromadné výroby jejích modulů ABC 24 procent a účinnost hromadné výroby článků 26,5 procent.

„Díky této technologii jsme u modulů AIKO ABC dosáhli rekordní účinnosti 24 procent, lepšího teplotního koeficientu (Pmax) -0,26 %/°C a velmi nízké úrovně degradace výkonu, maximálně 1 procento během prvního roku a 0,35 procenta v dalších letech používání. Další přidanou hodnotou modulů ABC je jejich vysoká estetika, která odpovídá potřebám moderního koncového zákazníka,“ upřesňuje Brunelli.

AIKO ABC modul stále předčí ostatní komerčně dostupné produkty a zůstává nejlépe hodnoceným produktem v mnoha žebříčcích. Podle seznamu nejlepších solárních modulů v červnu 2023 překonává AIKO svůj vlastní předchozí rekord 23,6 procenta, který se objevoval od března, s 0,8procentním rozdílem v účinnosti oproti výrobku na druhém místě. Tento měsíc se společnost AIKO opět dostala na první místo v seznamu a první příčku si drží již devět měsíců po sobě.

Tři hlavní produkty, ze kterých si můžete vybrat

Výrobky AIKO jsou vyrobeny z 3,2 mm tvrzeného antireflexního skla a rámů z hliníkové slitiny. Mají také krytí IP68 a maximální systémové napětí je 1 500 V. Panely mají teplotní koeficient -0,26 procenta na stupeň Celsia a provozní teplotu od -40 °C do 85 °C. Společnost AIKO v současné době nabízí tři hlavní produkty, které jsou k dostání i prostřednictvím českých velkoobchodů se solárními panely:

AIKO N-Type ABC White Hole Series (72 článků)

S tímto panelem se 72 články posunula společnost AIKO hranice účinnosti a výkonu domácích solárních panelů na novou úroveň. Jeho účinnost dosahuje rekordních 24 procent a jeho funkčnost na úrovni 88,85 procenta původní úrovně po 30 letech je vynikající. Vzhledem k tomu, že začíná se špičkovým výkonem 620 W, bude i v roce 2050 generovat maximální výkon 550 W.

AIKO N-Type ABC Black Hole Series (72 článků)

Druhý typ solárního panelu společnosti AIKO je velmi podobný jejímu nejlepšímu panelu, kromě jeho designu. Tento typ je zcela černý, a proto je vhodný pro zákazníky, kteří hledají elegantní design panelů na svých střechách. Je sice o něco méně účinný, ale jeho účinnost 23,8 procenta je stále minimálně o jeden procentní bod lepší než u výrobků jiných společností. Jeho špičkový výkon je o pět wattů nižší než u jeho výkonnějšího kolegy (615 W).

AIKO N-Type ABC Black Hole Series (54 článků)

Třetím produktem společnosti AIKO je zcela černý panel s 54 buňkami. Je o něco méně účinný než první dva typy, ale je také o 27 procent lehčí a o 24 procent menší. Jeho špičkový výkon je 460 W, ale to je stále o 110 W více, než je možné získat z průměrného solárního panelu.

Jedinečnost výrobků AIKO spočívá v různých aspektech

Důkazem inovativního přístupu je ocenění Intersolar Award i Red Dot Product Design Award, které společnost AIKO získala za své moduly ABC v roce 2023. Porota Intersolar Award ocenila působivé teplotní koeficienty panelů, 30letou záruku na výkon a design, který může vyhovovat široké škále stavebních projektů. Čistá estetika a celočerné varianty zaujaly porotu soutěže Red Dot Product Design Award, která ocenila „jednolitý, hladce působící povrch na střeše s vysokou estetickou kvalitou“.

Dalším aspektem, který porotci často chválí, je jedinečný přístup společnosti AIKO k metalizaci, která nevyžaduje použití stříbra, čímž jsou výrobky šetrnější k životnímu prostředí. Federico Brunelli vysvětluje: „Dostupnost stříbra, stejně jako mnoha dalších vzácných surovin, je na Zemi omezená. Dynamický rozvoj fotovoltaického průmyslu se promítá do zvýšené spotřeby této suroviny. V roce 2022 se fotovoltaický průmysl podílel na celosvětové spotřebě stříbra přibližně 10 procent. Snaha eliminovat používání této suroviny ve výrobním procesu modulů AIKO byla diktována snahou o zvýšení udržitelnosti výroby i zabezpečení dodavatelského řetězce.“

Budoucí zaměření: zvyšování výkonnosti a nové technologické objevy

Společnost AIKO dnes patří k celosvětově známým hráčům v solárním průmyslu. Společnost hodlá i v budoucnu pokračovat v rozvoji solárních technologií a ve výrobě nejmodernějších technologií. Společnost AIKO nadále nastavuje nové laťky účinnosti konverze krystalických křemíkových článků, díky čemuž se účinnost konverze technologie ABC blíží k 29,4 procenta a nově definuje vývoj fotovoltaické technologie a průmyslu.

V současnosti komerčně dostupné produkty společnosti již nabízejí řadu výhod pro své zákazníky. Vyšší účinnost výrobků znamená, že ve srovnání s instalací o stejném výkonu je zapotřebí méně AIKO modelů. To znamená méně práce a menší využití plochy, což dává modulům ABC výhodu ve srovnání s konkurencí.

Foto: AIKO Solar