ČEZ má rozpracované tisíce nových megawattů výkonu obnovitelných zdrojů

Skupina nabízí také obcím pomoc s komunitními projekty a testuje agrovoltaiku, říká v rozhovoru hlavní ekonom ČEZu Pavel Řežábek.

Ondřej Novák

16. 5. 2024

Dekarbonizace energetiky a ekonomiky je v plném proudu a Skupina ČEZ má v bezemisní energetice velké plány. Kromě nových obnovitelných zdrojů investuje také do akumulačních kapacit, přemýšlí nad novými přečerpávacími vodními elektrárnami nebo provozuje unikátní testování vlivu vertikálních panelů na zemědělskou půdu. V rozhovoru s Obnovitelně.cz to potvrzuje hlavní ekonom Skupiny ČEZ Pavel Řežábek, který o dekarbonizaci Česka bude mluvit i na akci Pro moderní Česko: talkshow plná nové energie, která začne už dnes (16. května) od 17:30 v pardubických Automatických mlýnech.

Skupina ČEZ plánuje do roku 2030 postavit 6 GW nových OZE, daří se tento cíl plnit?

Jsme na správné cestě, aby se nám tento cíl podařilo v termínu splnit. Aktuálně Skupina ČEZ v tuzemsku provozuje 130 MW instalovaného výkonu solárních elektráren a 8 MW výkonu větrných zdrojů. V různé fázi developmentu máme však celkově tisíce nových MW výkonu bezemisních obnovitelných zdrojů, jde zejména fotovoltaiky, ale také větrné elektrárny.

Ještě většímu rozvoji obnovitelných zdrojů energie brání zejména legislativa a dlouhá povolovací řízení, což se týká hlavně větrných parků, jejichž počet v Česku v porovnání s okolními státy roste velmi pomalu. Větrné elektrárny se přitom ideálně doplňují s fotovoltaikami v obdobích, kdy je intenzita slunečního svitu nízká. Věříme, že celosvětovému trendu OZE půjde naproti i politická reprezentace a umožní rozvoj těchto zdrojů, které naše ekonomika bude v budoucnu potřebovat.

Nové zdroje by měly doplnit i akumulační kapacity. Jaké máte plány v tomto ohledu?

Akumulace bude s rozvojem obnovitelných zdrojů hrát stále významnější roli, kdy bude potřeba efektivně vykrývat výkonovou rovnováhu v síti. Firmy si mohou díky bateriím také snížit rezervovaný příkon a tím šetřit desítky tisíc korun každý měsíc. Můžou se tím také vykrývat přetoky a nedotoky energie z obnovitelných zdrojů. Jak obnovitelných zdrojů přibývá, bude potřeba takové akumulace růst. Už dnes je poptávka po bateriích enormní.

Z velkých projektů ČEZ jmenujme nedávno zprovozněnou baterii ve Vítkovicích o výkonu deset megawattů, a také akumulační systém v Tušimicích na Chomutovsku. Oba umí kromě akumulace energie také poskytovat české energetické síti služby regulace frekvence v soustavě. Skupina ČEZ plánuje bateriové systémy umístit i v areálech dalších klasických elektráren, využity budou hlavně pro poskytování podpůrných služeb.

Současně pracujeme na rozšiřování akumulačních kapacit v přečerpávacích elektrárnách schopných rychle v řádu desítek vteřin stabilizovat soustavu buď dodáním výkonu nebo naopak akumulací energie pro pozdější využití. Nedávno jsme například navýšili úložnou kapacitu v PVE Dlouhé stráně. Do budoucna považujeme za relativně rychlé a efektivní řešení využití lokalit, kde už existuje jedna, ideálně však dvojice nádrží, mezi nimiž je dostatečný spád, a které můžeme poměrně rychle propojit. V našem případě vychází s ohledem na náklady, časovou náročnost i výsledný výkon nejlépe soustava vodních děl Orlík a Kamýk.

Hodně se mluví o tom, že firmy budou potřebovat zelenou energii, aby splnily například ESG parametry. Pozorujete už rostoucí zájem o energii z nízkoemisních zdrojů?

Zájem o elektřinu z nízkoemisních zdrojů v posledních letech výrazně roste, což vidíme na statistikách. Např. společnost ČEZ ESCO loni svým zákazníkům dodala 2 TWh zelené elektřiny, což bylo o 10 procent více než v roce 2022. Původ elektřiny z obnovitelných zdrojů zaručují takzvané záruky původu, které zákazníci od ČEZ ESCO obdrží s dodanou elektřinou.

ČEZ ESCO v loňském roce zároveň dodala zákazníkům také 630 GWh elektřiny z jaderných zdrojů, to představuje meziroční nárůst o 13 procent. Pro firmy je to důležité nejen s ohledem na ESG parametry a udržení konkurenceschopnosti. Většina z nich už velmi dobře pochopila, že uhelná energie bude za pár let minulostí, a naučily se nízkoemisní zdroje ve velkém využívat.

To potvrzuje i rostoucí poptávka průmyslu po dekarbonizaci, instalaci obnovitelných zdrojů a obecně snižování uhlíkové stopy. Je to zkrátka něco, co potřebují čeští průmyslníci, podnikatelé, veřejný sektor, prostě naše reálná ekonomika.

Také jsme spoluzaložili Alianci pro bezemisní budoucnost, jejíž ambicí je spoluvytvářet pravidla pro úspěšnou a efektivní dekarbonizaci tuzemské ekonomiky. Právě tu byznys nevnímá jako hrozbu, ale naopak jako dobrou příležitost pro zachování své konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích.

Chystá se rozjezd komunitní energetiky a agrovoltaiky, máte už nějaké poptávky i v těchto segmentech? A budou pro ČEZ vůbec zajímavé?

Při rozvoji nových obnovitelných zdrojů spolupracujeme s obcemi, kterým například v případě rozvoje větrných elektráren nabízíme pětiprocentní podíl ve společných projektových firmách pro výstavbu větrných turbín. Kromě zajímavých finančních benefitů má tak obec od samotného začátku pod kontrolou veškeré dění.

Současně se s obcemi bavíme o tom, jak na míru podle jejich potřeb podpořit rozvoj komunitní energetiky právě v jejich lokalitě. Nabízíme zkušenosti Skupiny ČEZ při plánování, instalaci, provozu a údržbě komunitních zdrojů elektřiny a tepla – fotovoltaik, věrných elektráren, kogeneračních jednotek a tak dále.

Agrovoltaika je zajímavou rozvojovou oblastí v sektoru fotovoltaik, Skupina ČEZ ji vedle například plovoucích fotovoltaických instalací považuje za perspektivní, třeba právě při spolupráci s obcemi. V současnosti možnosti agrovoltaiky testujeme v rámci vícestranného výzkumného projektu v jedné z lokalit na Vysočině, kde na několika řadách svislých panelů budeme zjišťovat vzájemné působení na zemědělskou půdu a okolní přírodu.

Co byste poradil obcím a firmám, když chtějí posílit svou energetickou soběstačnost a být odolnější vůči výkyvům cen na energetických trzích? Jaká jsou dnes nejdostupnější řešení?

Vhodným řešením je se v posledních letech ukazují EPC úsporné projekty, které využívají ve velké míře města, obce i regiony a firmy. EPC zahrnuje komplexní zajištění garantovaných ročních úspor elektřiny, plynu a podobně. Součástí projektů bývají také fotovoltaiky na střechách budov. EPC ve velkém využívají vedle města krajů také např. velké tuzemské nemocnice, ale i historické budovy. Našim zákazníkům EPC projekty ušetřily 400 milionů korun.

Úvodní foto: ČEZ