Únor teplejší než březen. Série nepříjemných klimatických rekordů pokračuje i v roce 2024

Od června 2023 je každý měsíc nadprůměrně a rekordně teplý. Přesto Hospodářská komora popírá, že existuje vědecký konsenzus o lidmi způsobené klimatické změně.

Linie rekordně teplých měsíců stále pokračuje. Únor byl devátým měsícem v řadě, který překonal veškeré teplotní rekordy. Prvních pár březnových dnů je zatím také velmi teplých a slunečných. Přesto drží únor nové a poměrně děsivé prvenství. Je v celosvětovém průměru totiž dokonce o 6 stupňů Celsia teplejší, než byl rekordně nejteplejší 6. březen v pořadí.

Zatím žádný z oněch devíti měsíců takto výrazně nepřekročil dokonce i nadcházející měsíc. Po zhodnocení roku 2023, který byl nadprůměrně horký, tedy můžeme říct, že nás dost pravděpodobně v letošním roce nečeká ochlazení. A o to víc jsou šokující výroky Hospodářské komory České republiky, na které upozornil na svém LinkedInu Tomáš Jungwirth Březovský.

„Existuje vědecký konsensus o tom, že s mnoha výkyvy průměrná teplota na Zemi roste, ovšem oproti období od 16. do 19. století, které nazýváme ‚malou dobou ledovou‘. Tento proces se odehrává mimo chování a konkrétní působení člověka,“ uvádí text připomínek Hospodářské komory ČR k aktualizaci Politiky ochrany klimatu v Česku.

Březovský dále sdílí úryvek, ve kterém Hospodářská komora popírá vědecký konsenzus o příčinách růstu průměrné teploty a zpochybňuje lidmi způsobené emise oxidu uhličitého. A to přesně v době, kdy tu máme rekordní a stále rostoucí teploty, nedostatek sněhu na horách a kvetoucí ovocné stromy v únoru.

Vědecký konsenzus podporuje teorii o klimatické změně

Na máločem se ovšem vědecká obec shodne tak pevně jako na právě postupující klimatické změně a na skutečnosti, že na její rychlosti mají nejvýraznější podíl viny lidé. Podle klimatické části NASA dokonce s oběma fakty souhlasí 97 procent aktivních vědců. „Většina předních vědeckých organizací po celém světě vydávají prohlášení, ve kterých to vyjadřují, a to včetně mezinárodních vědeckých akademií, mezivládního panelu OSN a dalších,“ uvádí společnost a přidává seznam všech organizací, které se veřejně hlásí k podpoře.

„Vědci se vždy zaměřují na důkazy, nikoli na názory. Vědecké důkazy nadále ukazují, že lidská činnost (především spalování fosilních paliv) zahřála povrch Země a její oceánské pánve, což následně nadále ovlivňuje zemské klima. To je založeno na více než stoletých vědeckých důkazech tvořících strukturální páteř dnešní civilizace,“ vysvětluje NASA svůj postoj.

Další mezivládní organizací, která má velký význam a zastání ve světě, je IPCC, tedy Mezivládní panel pro změnu klimatu. „Je jednoznačné, že nárůst oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného v atmosféře během průmyslové éry je výsledkem lidské činnosti a že lidský vliv je hlavním motorem mnoha změn pozorovaných v atmosféře, oceánu, kryosféře a biosféře,“ podepisuje IPPC konsenzus s prohlášením NASA.

Fakta a tvrdá data

„Od začátku systematických vědeckých hodnocení v 70. letech 20. století se vliv lidské činnosti na oteplování klimatického systému vyvinul z teorie na prokázanou skutečnost,“ dodávají zástupci IPCC.

Datový server Copernicus vydal na konci února shrnutí extrémních jevů počasí roku 2023 a vysvětlil užitečnost datových podkladů. Upozorňuje na nutnost efektivního zaznamenávání všech klimatických situací právě proto, aby z nich bylo možné vyvozovat faktické závěry a v ideálním případě i předvídat budoucnost.

„Během roku 2023 byl zasažen téměř každý kout světa a téměř každý jednotlivec byl svědkem nárůstu frekvence nebo intenzity extrémních jevů počasí, jako jsou vlny veder, lesní požáry, sucha nebo vydatné srážky. Tato změna se vyvíjí rychle a vyžaduje okamžitou úpravu světové politiky,“ zní stanovisko serveru Copernicus.

Březovský závěrem považuje za ostudné a nepřijatelné, když největší zástupce podnikatelské sféry v ČR šíří v oficiální komunikaci klimatické dezinformace.

Pokud totiž do legislativního rámce České republiky a do dlouhodobé politické koncepce hodlá zasahovat Hospodářská komora tak, že bude popírat celosvětově vědecky uznávaný konsenzus, je to skutečně na pováženou.

Foto: Unsplash