Hmyzí ráj to na pohled: divoké louky pod solárními panely posilují biodiverzitu

Klima v blízkosti solárních panelů přitahuje hmyz. Podle výsledků pětiletého výzkumu se na původně orné půdě po instalaci fotovoltaických elektráren ztrojnásobilo množství hmyzu.

Na dříve zemědělskou ornou půdu umístili vědci společnosti National Renewable Energy Laboratory v roce 2018 dvě solární elektrárny, pod které zaseli směs divokých květin a původních travin. Za pět let na výzkumné lokalitě v americké Minnesotě udělali 358 pokusů.

Zjistili, že kombinace návratu divokých bylin a současně teplo kumulující se kolem solárních panelů vytvářejí příznivé podmínky pro hmyzí populace, dostatek potravy i vhodné prostředí pro rozmnožování.

Celkové množství hmyzu pod panely se oproti předchozímu stavu ztrojnásobilo, a to především díky původním druhů hmyzu, které vykazovaly dokonce 20násobný nárůst jedinců. „Výsledky výzkumu vyzdvihly relativně rychlou adaptaci hmyzu na obnovená stanoviště solárních elektráren,“ popisuje pro PV Magazine autor studie Lee Watson.

Kromě samotného zvýšení hmyzí populace měl pokus s výsadbou divoké louky další pozitivní dopady. A to především na sousední pole se sójou, kterou hmyz díky svému množství a druhové pestrosti opyloval daleko efektivněji, než před začátkem pokusů.

Podle druhé vědecké skupiny, Argonne National Laboratory, je z výsledků jasné, že prostory zabrané fotovoltaickými elektrárnami hrají roli při zachování biologické rozmanitosti hmyzu. Je to navíc další pozitivní vlastnost polí, která jsou solárními panely osázena. Watson dále předpokládá, že většina amerických ambicí s výstavbou fotovoltaických elektráren se bude odehrávat právě na orné půdě a je proto nutné zjistit, k jakému dalšímu využití bude moci půda sloužit.

Důraz na původní druhy

Paleta vysázených rostlin vycházela z předlohy zadané státem Minnesota, který dbá na udržování výsadeb pouze z původních druhů flory. Výsev pod solární panely má tak svá specifická pravidla.

„Vlastník půdy zabrané fotovoltaickými panely smí tvrdit, že lokalita poskytuje výhody pernaté zvěři, pěvcům a opylovačům pouze v případě, když lokalita dodržuje pokyny stanovené v plánu opylovačů, poskytnuté Radou pro vodní a půdní zdroje,“ vysvětluje minnesotský program. Když pravidla hospodář splní, získá označení "Habitat friendly".

Potřeba využívat solární energii je stále častěji ve veřejné diskuzi a spolu s ní se pochopitelně táhne i obava ze záboru orné půdy. Právě podobné výzkumy a zjištění ale pomáhají pochopit, že kombinace technologie a citlivého přístupu k přírodě má svá pozitiva.

Stejný vědecký výzkum provádí i stát Illinois, který se Minnesotou inspiroval. V České republice se ale zatím nic podobného dle dostupných informací nechystá, ačkoliv o samostatně stojící agrovoltaice jsme na Obnovitelně.cz informovali již několikrát. Například o malinové farmě v Litomyšli, o možnostech zastínění skleníků i o dostupné státní podpoře.

Foto: Freepik