Česko kvůli nedostatku OZE přichází o konkurenceschopnost a investice. Nová aliance to chce změnit

Ředitelé a zástupci velkých průmyslových, bankovních i poradenských firem založili Alianci pro bezemisní budoucnost, od které si slibují veřejnou a odbornou debatu o udržitelnosti a klimatických cílech.

Urychlení a usnadnění přechodu na nízkoemisní modely a technologie, aby české ekonomice a českým firmám nehrozila ztráta konkurenceschopnosti z důvodu jejich pomalé implementace. To je hlavní cíl Aliance pro bezemisní budoucnost (ApBB), která ve čtvrtek 9. listopadu zahájila svoji činnost.

„Rádi bychom se zaměřili na podstatné oblasti společnosti, a rádi bychom došli k tomu, aby diskuze o Green Dealu byla více kritická, více byznysová a co nejméně postižená ideologií,“ přestavil projekt nově zvolený prezident Aliance a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

Právě banky mají podle něj zásadní roli při podpoře udržitelnosti a dekarbonizace. Skrze ApBB se budou moci navzájem inspirovat a debatovat o jednotlivých cílech a strategiích. Členem se proto stala také Moneta, která se snižování uhlíkové stopy věnuje již od roku 2016. „Aliance nabízí novou platformu, kde mohou finanční instituce úzce spolupracovat s průmyslovými partnery na financování nízkoemisních projektů a investic. Je klíčové, abychom spojili naše síly a vytyčili jasnou vizi a konkrétní kroky směrem k dosažení udržitelné budoucnosti,“ přibližuje roli bankovního sektoru Juchelka.

Podle generálního ředitele ČEZu a také viceprezidenta ApBB Daniela Beneše je nutné, aby český průmysl dekarbonizoval rychle. Cílem ČEZu je stát se uhlíkově neutrálním do roku 2040 a je třeba zaměřit se na nové zdroje energie. „Budoucnost evropské i české energetiky musí být postavena na rovnováze tří základnicích cílů. A to, že dodávky energie budou bezpečné a jisté, za cenově přijatelných podmínek a zároveň, že budou dlouhodobě udržitelné,“ dodal Beneš.

Průmyslové Česko potřebuje podpořit svou pozici

Řečníci a zástupci Aliance se shodli, že je třeba Českou republiku vnímat jako průmyslovou zemi a jako takovou jí podpořit. „Dekarbonizace průmyslu je velmi náročná, ale kdo začne dříve, získává konkurenční výhodu oproti ostatním. To je zpětná vazba od našich zákazníků, se kterými jejich dekarbonizační plány řešíme,“ doplňuje generální ředitel ČEZ ESCO a předseda správní rady ApBB Kamil Čermák.

Aliance již oslovila nejen zástupce bank a energetiky, ale také samotné průmyslové firmy, huťaře, skláře či zástupce chemického odvětví a do budoucna se plánuje rozšiřovat.

„V samotném chemickém průmyslu je naší výzvou především dekarbonizace, výroba a uchovávání elektrické energie z alternativních zdrojů, intenzivnější využití vodíku a zavedení principů cirkulární ekonomiky s důrazem na recyklaci,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výzkum, vývoj a výrobu.

Podle člena představenstva Škoda Auto Martina Jahna je třeba růstový potenciál průmyslové transformace uchopit správně. Poukázal na nutnost dekarbonizovat celý řetězec souvislostí, nejen tu viditelnou část. Ve Škoda Auto na tom již pracují, vybírají dodavatele tak, aby snižovali celkovou uhlíkovou stopu automobilu od jeho výrobu a vznik až po likvidaci vraku.

Český průmysl v zelené Evropě

Potřebná průmyslová a energetická transformace je důležitým podnětem i pro zahraniční investory. Jan Brázda, Sustainability leader PwC Česká republika, která je hlavním partnerem ApBB, uvedl, že jedním z důvodů, proč se od Česka postupně odklánějí velcí zahraniční investoři, je právě nedostatek zelených zdrojů a s tím související špatné ESG profily českých firem.

„Dekarbonizace průmyslových podniků je velkou výzvou pro českou ekonomiku i samotné podniky. Pro úspěšnou modernizaci tuzemské ekonomiky směrem k bezuhlíkovým řešením jsou základní nutností vytvoření prostoru pro spolupráci napříč různými obory a sdílení dobré praxe. Proto pevně věříme, že právě v Alianci získáváme partnera, se kterým můžeme otevřít novou kapitolu diskuze o výhodách i výzvách moderní české ekonomiky založené na většímu podílu obnovitelných zdrojů či využití energeticky účinných technologií,“ řekl Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Posláním Aliance je vytvoření nejvýznamnějšího uskupení českých firem, které bude společně prosazovat přechod na klimaticky neutrální technologie a efektivně sdílet své know-how a nejlepší příklady z praxe. Hlavními partnery Aliance jsou společnosti ČEZ, Komerční banka, McKinsey, Moneta Money bank, Onsemi, Orlen Unipetrol, PWC a Wienerberger. Mezi partnery patří České radiokomunikace, společnost Liberty, Škoda Auto a také Svaz měst a obcí. Dalšími členy jsou společnosti Arthur D. Little, Metalimex, Spolchemie, Sudop Group, Vodafone a Zásilkovna. Jedním ze zakládajících členů je Svaz moderní energetiky.

Foto: Archiv ApBB