Hladík: zelená modernizace musí být sociálně citlivá, nebo nebude vůbec

Schovávat se před klimatickou změnou nejde, musíme její dopady mírnit a adaptovat se na ně, shodli se řečníci programové konference KDU-ČSL.

Na programové konferenci KDU-ČSL se straničtí politici věnovali jak sociálním, ekonomickým tak i energetickým problémům a představovali své návrhy na řešení. „Odklon od uhlí není jen otázkou ekologickou, ale také ekonomickou. Už v následujících letech se spalování uhlí nevyplatí,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„S klimatickou změnou se potýkáme každý den. Opravdu před ní budeme jen strkat hlavu do písku jako pštros a tvářit se, že se nic neděje?“ vyzýval ke změně ministr zemědělství Marek Výborný. Mezi stěžejní úkoly České republiky podle Výborného patří například zadržování vody v krajině, zlepšení kvality půdy i zkvalitnění a ozdravení potravin.

Hladík představil budoucnost České republiky jako uhlíkově neutrálního státu díky využití všech možných dostupných zdrojů nízkoemisní energie. Vyzdvihl také nutnost vlastní nezávislosti a soběstačnosti nejen státu, ale i jednotlivců. „Komunitní energetika se zapojením obnovitelných zdrojů dokáže změnit situaci. Dokáže, že energetika nebude vlastněna pouze korporacemi, ale společenstvím lidí nebo obcí,“ vysvětlil Hladík na konferenci.

Jsme a chceme zůstat lídry v elektroenergetice

Hladík se ve své prezentaci věnoval úsilí spojenému s fotovoltaickými i větrnými elektrárnami nebo odpady, které představují stále opomíjený zdroj energie. „Odpad můžeme využít jako materiál, recyklovat ho pro nové výrobky. A tam, kde už to nejde, ho lze využít energeticky jako teplo nebo elektřinu. Stejně tak odpadní voda, která poskytne spoustu energie,“ uvedl Hladík.

„V roce 2030 dokážeme vyrobit 30 tisíc tun zeleného vodíku a biometanové stanice dokáží nahradit až 20 procent současného zemního plynu,“ pokračoval Hladík a dodal, že budoucností jsou podle něj také malé modulární reaktory či geotermální energie.

„Jsme a chceme zůstat lídry v elektroenergetice, ve výrobě čipů, měničů, ale také větrných turbín nebo tepelných čerpadel. Dejme prostor české vědě,“ vyzdvihl české vědce i technology Hladík. Zmínil také úspory, které je nutné do energetické transformace zakomponovat. Od zateplování budov po snižování energetické náročnosti. Klíčovou roli podle něj má hrát program Nová zelená úsporám, který přináší řešení jednotlivcům, nájemníkům i vlastníkům.

Hladík apeloval na majitele domácností, aby stínili svá okna, ozeleňovali fasády nebo využívali dešťovou vodu. Nutné je podle něj chránit nejen ovzduší, které je již znečištěné automobilovou dopravou, ale také půdu a vodu. Opatření ale podle Hladíka musí zůstat společensky komfortní. „Tato zelená modernizace bude buď sociálně citlivá, nebo nebude vůbec,“ vyzdvihl motto strany KDU-ČSL Hladík.

Ochrana třiceti procent republiky je nutností

Ministr životního prostředí se věnoval také adaptačním opatřením proti klimatické změně, jako jsou remízky, mokřady a druhově pestré lesy. „Potřebujeme chránit biodiverzitu tam, kde je a navracet ji do těch míst, kde se již vytratila,“ vysvětlil Hladík a uvedl, že chce prosadit ochranu nejen ve velkých lokalitách, jako je například Křivoklátsko, Soutok Moravy a Dyje nebo Krušné hory. Celkem by podle něj stát měl chránit alespoň 30 procent své vlastní plochy.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného je nutné také zvýšit ochranu vodních ploch i vodotečí, kterých máme v republice 100 tisíc kilometrů. „Už nikdy nechceme opakovat tragédii, která se odehrála na Bečvě. Proto jsme zpracovali plán, ve kterém jsme ucelili strategii, abychom věděli, kde je jaká výpust, co nám teče do našich řek,“ uvedl Výborný a odkázal se na spolupráci s ministerstvem životního prostředí při novelizaci zákona o ochraně vod.

Důležité jsou také podle něj zadržovací prvky ve volné i zemědělské krajině, jako jsou tůně, stromořadí, remízky a další. Výborný uvedl, že zemědělská půda je naším dědictvím a je třeba o ni pečovat. „Konečně jsme prosadili, že na těch nejúrodnějších půdách v republice nevznikne ani jeden sklad, ani jedna hala, ani jedno obchodní centrum. Na tu půdu patří jen naše nejlepší plodiny, ze kterých se vyrábí kvalitní potraviny,“ dodal.

Foto: KDU-ČSL