Moderní firmy

Advertoriál

Chcete vědět, jak zkrotit energie? Přijďte na další z regionálních konferencí

Už 25. září se v Přešticích v Plzeňském kraji sejdou přední odborníci na dotační programy a energetické úspory v obcích. Panelové debaty se zúčastní i ministr životního prostředí Petr Hladík.

Konference Zkrotíme energie: jak na energetickou nezávislost obcí a měst představí aktuální trendy v programech na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů a energetických renovací domů: Nové zelené úsporám a Modernizačním fondu. Díky informacím, které na konferenci získáte, se budete moci připravit na posilování energetické nezávislosti a podpořit tak energetickou bezpečnost domácnosti, města, obce nebo firmy.

Jednotlivé bloky poradí, jak lze využít příležitosti v úsporách energie a místních obnovitelných zdrojích energie tak, aby se maximalizovaly jejich přínosy – zejména pomohly snížit výdaje za energie. Nebudou chybět informace o novinkách v podpůrných programech, které stát nabízí pro financování renovace budov, instalace solárních panelů nebo využití větrné energetiky.

Klíčovým tématem konference je také rozvíjející se oblast komunitní energetiky: nabídneme směry, které pomohou její přínosy správně využít.Moderace: Jana Šandlová Vlčková, IKDP

9:30-10:00: Registrace a zajištění vstupu účastníků

10:00-10:15 Zahájení konference a přivítání účastníků

Martin Rybár, radní města Přeštice, předseda Komise pro rozvoj

Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky

10:15-11:45 Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light – od září v novém

Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, SFŽP – Nový design Nové zelené úsporám

Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace – Úspory provozních nákladů vs. náklady na rekonstrukci, aneb jak nezruinovat obecní rozpočet

Kateřina Vašků, specialistka na řízení projektů pro budování obnovitelných zdrojů, Columbus Energy – Malé solární elektrárny pro domácnosti a obce

11:45-12:15 Přestávka s občerstvením

12:30-14:00 Modernizace české energetiky: přínosy a možnosti obnovitelných zdrojů energie pro obce a firmy

Petr Valdman, ředitel SFŽP – Finance v Modernizačním fondu pro obce, města a firmy

Zdeněk Tříska, ředitel Solar Global – Solární elektrárny na budovách a průmyslově znečištěných lokalitách

David Martinek, ČEZ ESCO – Zelená energie pro veřejné budovy

14:00-15:30 Panelová debata: čistá energie pro regiony – moderuje Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky

Petr Hladík (KDU-ČSL), ministr životního prostředí

Moderovaná debata ministra životního prostředí s hosty konference a publikem

15:30-16:30 Komunitní energetika – workshop s návodem na využití nové příležitosti

Martin Ander, specialista na komunitní projekty, Svaz moderní energetiky – Podpora komunitní energetiky z úrovně obcí a měst, první kroky k energetickým společenstvím

17:00-18:00 Workshop o možnostech podpory projektů pro obce a města z programů Státního fondu životního prostředí

Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, SFŽP – Nový design Nové zelené úsporám

Workshop je určen zástupcům vedení měst a obcí či příslušných odborů samospráv. Získáte informace o tom, jak připravit úspěšnou žádost z oblasti energetiky či adaptačních opatření.Akce je určena pro zástupce měst a obcí, zástupce Místních akčních skupin a zástupce podnikatelského sektoru. Účast na akci je zdarma. Pro účast je z kapacitních důvodů potřeba potvrzená registrace ze strany organizátorů. Přihlásit se můžete prostřednictvím FORMULÁŘE. Žádáme proto o včasnou registraci.

Pro více informací kontaktujte manažerku akce: Kateřina Kociánová, katerina.kocianova@obnovitelne.cz.