Evropští zákazníci budou klidnější: europoslanci schválili vyšší ochranu odběratelů energií

Změny na trhu s elektřinou ve čtvrtek schválili poslanci europarlamentu. Chtějí ochránit spotřebitele před kolísáním cen elektřiny a zpřísnit podmínky pro dodavatele.

Rozhodnutí zveřejnil ve čtvrtek Evropský parlament. Pro změnu hlasovalo 366 europoslanců. Záměrem změn v legislativě je důkladnější ochrana spotřebitelů a stabilnější ceny elektřiny. Spotřebitelé by podle europoslanců měli mít právo jak na tarify s pevnou cenou jasně stanovenou dopředu ve smluvních podmínkách, tak na smlouvy s dynamickou spotovou cenou.

Právě smlouvy jsou jedním z bodů, které rozhodnutí ovlivní. Spotřebitel by měl mít všechny informace a podmínky o tarifu vždy sjednané dopředu a měl by s nimi být obeznámen již při podpisu smlouvy. Po uzavření dohody navíc dodavatel nebude moci měnit podmínky tarifu jednostranně, vždy bude muset předcházet vzájemná dohoda.

Od změn si poslanci slibují dlouhodobě dostupné a stabilní ceny energií, což by mělo zmírnit náhlé cenové skoky. Europoslanci se rozhodli pro globální změny v tarifech především proto, aby uklidnili trh a sociálně ekonomickou pozici koncových zákazníků dodavatelů energií. Ceny energií rostou zhruba od poloviny roku 2021 a v únoru 2022 zaregistrovala prudký růst celá Evropa, což zapříčinilo velkou krizi napříč členskými státy.

I proto je jedním z dalších opatření ochrana zranitelných zákazníků. Dodavatelé již nebudou moci přerušit dodávky elektřiny zranitelným skupinám zákazníkům ve chvílích, kdy budou jednat o změnách ve smlouvě či řešit případné spory.

Stejně tak nebude smět dodavatel elektřiny dále vyžadovat dodržovat předplacený tarif, pokud se zákazník rozhodne v jeho zrušení. „Debatu o designu evropského trhu s elektřinou jsme začali vést v době, kdy vrcholila energetická krize a ceny elektřiny i plynu dosahovaly násobně vyšších úrovní než dnes. Od té doby se cenové poměry výrazně zlepšily a v některých státech jsou ceny nyní v zásadě na předkrizové úrovni, aniž by se design trhu zásadně změnil," uvedl pro Obnovitelně europoslanec Mikuláš Peksa.

Podle něj se konečně debata posunula k dlouhodobějším otázkám, mezi které patří právě oblast ochrany spotřebitele. „Všechny státy by měly mít nově povinnost zavést ochranu před odpojením, což z české praxe známe jako dodavatele poslední instance. Chceme také posílit postavení spotřebitele v tom, že bude mít širší možnost výběru a na jedno odběrné místo bude moct využívat více tarifů, tedy například jeden s fixovanou cenou na klasickou spotřebu a úplně jiný s dynamickou cenou na prodej elektřiny, kterou si vyrábí ve své fotovoltaice. To by mělo pomoct i rychlejšímu rozvoji komunitní energetiky.“

Pro Česko hraje roli také důraz na větší vzájemnou propojenost elektroenergetických soustav jednotlivých států. „Víme, že jsme se strachovali, zda je evropská energetická infrastruktura dostatečně propojená a zda se k nám případně v časech nedostatků dostanou energetické komodity od sousedů. Změny v designu elektroenergetického trhu tuto propojenost podporují, což je i důležitý investiční impuls pro modernizaci české energetické soustavy,“ dodává Peksa.

Přemýšlíte o fotovoltaice? Spočítejte si úsporu

„Ačkoliv Evropané dlouhé roky spíše těžili ze společného evropského trhu s energiemi, ruská plynová válka odhalila zranitelnosti tohoto systému. Obnovitelné zdroje sice během uplynulého roku poskytovaly nejlevnější elektřinu na trhu, ale spotřebitelé neměli mnoho možností, jak by mohli z těchto výhod přímo těžit. Reforma designu elektrárenského trhu přináší mechanismy, které umožní domácnostem na nízké ceny z čistých zdrojů dosáhnout. Představená opatření řeší zrychlení zelené transformace i posílení energetické bezpečnosti současně se zajištěním stability a předvídatelnosti cen energií,“ komentuje hlasování europoslanců a europoslankyň Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Evropský parlament prosazuje, aby výnosy z rozdílových smluv bylo možné použít na ochranu zranitelných zákazníků nebo na podporu energeticky náročného průmyslu. Reforma také posiluje sdílení energie a aktivní roli domácností na energetickém trhu například jasnými podmínkami pro provoz minielektráren například v podobě balkónové fotovoltaiky,“ dodává Martin Sedlák.

Aktualizace směrnice má podle Evropského parlamentu zajistit jasné podmínky pro plug-in minisolární systémy do 800 wattů, které lze instalovat například na balkonech bytových domů. Aktivní domácnosti, které tuto možnost využijí, mají mít nárok na odečtení sdílené elektřiny dodané do sítě od jejich celkové spotřeby v určitém časovém intervalu.

Členské státy mohou zvážit osvobození výsledné sdílené elektřiny od daní, poplatků a síťových poplatků. Mezi další nástroje pro ochranu spotřebitelů před vysokými cenami energie, které je třeba podle návrhu reformované směrnice rozvinou, patří využití akumulace energie, rychlejší nástup chytrého měření a posílení přenosových a distribučních sítí s cílem lépe integrovat obnovitelné zdroje včetně vyššího přeshraničního propojení.

Autor: Kristýna Čermáková, tisková zpráva

Foto: Unsplash