Solární energetika není jen byznys. Zachraňuje i přírodu a svět pro budoucí generace

Některé firmy pokládají podnikání ve fotovoltaickém oboru za víc než jen za byznys. Vyjadřuje jejich vztah k ochraně klimatu, a samy se snaží fungovat tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí.

Pavel Baroch

22. 8. 2023

Především mladá generace považuje změnu klimatu za závažný problém, který může mít zásadní dopad na její život. Podle průzkumu Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně a iniciativy Green Dock ve spolupráci s organizací Člověk v tísni si 67 procent lidí ve věku 15 až 20 let myslí, že děti, které se rodí v těchto letech, budou žít v horším světě, než v jakém žijeme nyní.

„Mladí lidé prožívají tváří v tvář změně klimatu silněji než starší generace pocity bezmoci, strachu nebo smutku,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Jan Krajhanzl. Mladí lidé podle výzkumu zároveň očekávají, že se do ochrany klimatu aktivně zapojí aktéři veřejného života. Očekávají aktivní podporu od Ministerstva životního prostředí, vlády, politiků, ale i od médií, neziskových organizací nebo škol.

Také jako investici do budoucna vnímá své podnikání společnost Solar Design, projekční a realizační firma zaměřená na solární energetiku. „Klimatické změny jsou rok od roku citelnější, o tom není pochyb, stejně jako je citelný silný tlak společnosti na novější a modernější technologie pro výrobu elektrické energie. Současný odklon od fosilních zdrojů a orientace k čisté energii z obnovitelných zdrojů má velký význam pro každodenní fungování budoucích generací stejně jako pro zachování čisté přírody a zastavení oteplování planety,“ řekla Obnovitelně.cz marketingová ředitelka firmy Veronika Minaříková.

Čistá energie pro budoucnost

Dodala, že fotovoltaika velmi výrazně přispívá k postupné dekarbonizaci a decentralizaci výroby zelené energie, což je podle společnosti Solar Design ta správná cesta k obnově. „Říká se, že Zemi máme půjčenou od budoucích generací, a když se ohlédnu do minulosti, nebyla spotřeba energie v České republice nebo celé Evropské unii tak vysoká jako dnes,“ poznamenala Minaříková.

Uvedla, že lidstvo se stalo energeticky náročnější, což platí nejen pro domácnosti, ale také pro průmysl a celé hospodářství. „Otázka, jak řešit tento hlad po energiích, se opravdu skrývá v čisté energii, která je všudypřítomná a její efektivní využití umožní zachování životního standardu do budoucna,“ zdůraznila Minaříková.

S tím souhlasí i programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. „Česko musí v obnovitelných zdrojích přidat. Obnovitelné zdroje jsou domácí zdroje posilující energetickou bezpečnost. Slunce svítí u nás, vítr fouká u nás,“ uvedl pro Obnovitelně.cz Sedlák.

Z takzvané veřejné konzultace Politiky ochrany klimatu, kterou v květnu zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí, vyplynulo, že veřejnost souhlasí se zvýšením klimatického cíle České republiky pro rok 2030 aspoň na 65 procent s přijmutím závazku klimatické neutrality nejpozději do roku 2050.

Sázka na obnovitelné zdroje

Jiný průzkum, který na jaře provedla společnost OMG, zase ukázal, že největší část obyvatel (více než 58 %) by volila pro energetickou strategii republiky jako priority rozvoj obnovitelných zdrojů a na druhém místě (téměř 48 %) úspory energie.

Vysvětlovat přínosy solární energetiky a hledat ideální řešení při jejím využívání se snaží rovněž společnost Solar Design. „Myslíme si, že je potřeba věcně debatovat s partnery i z jiných oborů, což by mělo přinést zajímavé a nové řešení aplikovatelné v prostředí zelené energetiky,“ shodli se oba jednatelé společnosti Tomáš Minařík a Václav Vejrosta.

Lidé ve firmě jsou podle nich zapálení pro obnovitelné zdroje energie a při každé instalaci cítí respekt k životnímu prostředí, takže se například i snaží chránit přírodní zdroje. „Při projekci každé fotovoltaické elektrárny se snažíme, aby naše projekty byly co nejpečlivěji připravené a bylo použito přesné množství materiálu, aby nevznikal odpad. Toto je hlavním úkolem a mottem firmy,“ zdůraznila marketingová ředitelka Veronika Minaříková.

Dodala, že firma hledá nové možnosti fotovoltaických instalací, které by byly v souladu s přírodou a architekturou měst a současně by přinesly nejvhodnější řešení pro firmy nebo skladovací haly. „V současné době již jednáme o unikátních instalacích a nových řešeních například pro agrovoltaiku. Také máme na stole připravený autorský projekt úplně nové koncepce solárního parku a momentálně hledáme jeho vhodné umístění. Dále se s našimi partnery snažíme vytvářet studie, jejichž výsledky budou využitelné v agroprůmyslu,“ sdělila Minaříková.

Právě na agrovoltaiku se vedle fotovoltaických elektráren pro průmysl, haly, firmy a výrobní podniky Solar Design specializuje. Ministerstvo životního prostředí přitom už poslalo vládě návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který se zavedením agrovoltaiky počítá.

Ilustrační foto: Solar Design