Nejlepší investicí jsou dnes renovace budov. Stát chce jejich tempo zvýšit několikanásobně

Národní klimaticko-energetický plán napravil nedostatek v oblasti českého potenciálu úspor energie a zahrnul do modelování budoucího vývoje české energetiky rychlejší tempo renovací budov.

To, že nyní počítá s tzv. progresivním scénářem renovací znamená, že vláda musí vyvinout větší úsilí, aby obyvatelé Česka v následujících letech žili v úsporných domech s lepší kvalitou vnitřního prostředí.

Konečná spotřeba energie by se tak měla díky této změně v budoucnu snižovat. Česko se také alespoň přiblíží cílům na úspory energie a energetickou efektivitu, které vyžadují evropské směrnice.

Podklady pro nové scénáře pro Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu byly ve čtvrtek prezentovány na Platformě pro strategie v oblasti energetiky a klimatu.

Modelování scénářů možného vývoje energetiky v ČR zadalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Centru socio-ekonomického výzkumu dopadu enviromentálních politik (SEEPIA) Univerzity Karlovy.

Podle Michala Čejky, konzultanta energetických úspor z Centra pasivního domu by bez snížení energetické náročnosti budov nedával žádný plán smysl. Budovy se na spotřebě energií podílí čtyřiceti procenty a stejný vliv mají i na produkci emisí oxidu uhličitého.

„Vítáme proto, že experti svou původní chybu modelace mělkých a pomalých renovací napravili. Nyní v modelování počítají s progresivním renovačním scénářem, tedy až s třikrát rychlejším tempem renovací budov oproti stávajícímu stavu a s opravdu kvalitními renovacemi,“ říká Čejka.

Jde podle něj konečně o dosažitelný cíl, který přispěje k řešení současné energetické krize a zároveň pomůže Česku splnit požadavky Evropské unie v oblasti úspor energie. „Kvalitní renovace zahrnuje zateplení stěn i střechy, výměnu oken, instalaci účinných technologií a malý obnovitelný zdroj. Sníží tak náklady na energie o 70 až 90 procent,“ dodává.

Pro možnou realizaci doporučuje využít dotační programy a stále více se rozvíjející zvýhodněné bankovní produkty. „V současné době se jedná o nejlépe investované peníze jak z pohledu vlastníka nemovitosti, tak i pohledem státu,“ vysvětluje Čejka.

Investice do renovací jsou cestou ven z energetické chudoby

Centrum pasivního domu se podílelo na přípravě dlouhodobé renovační strategie budov ještě jako jedna ze zakládajících organizací iniciativy Šance pro budovy. Vítězslav Malý, ředitel Centra pasivního domu, říká: „Dlouhodobě upozorňujeme na nenaplněný potenciál, které Česko v sektoru úspor energie v budovách má. Přitom má na zelenou, nízkouhlíkovou transformaci ekonomiky včetně sektoru budov k dispozici stovky miliard korun z evropských fondů.“

Malý dále poukazuje na alarmující skutečnost, že podle letošních dat žije v Česku až 30 procent lidí v energetické chudobě. Státem podpořené energeticky úsporné renovace rodinných a bytových domů jsou podle něj cestou, jak z této situace trvale ven.

Aktuální stav přípravy národního klimaticko-energetického plánu vítá i Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR sdružující významné firmy v oblasti výroby pěnového polystyrenu.

„Zahrnutí progresivního scénáře renovace budov do národního klimaticko-energetického plánu vnímáme jako správný krok, který potvrzuje, že pro realizaci zateplení je v současnosti ideální doba. Před 10 lety se návratnost investice do zateplení bez dotace pohybovala okolo 20 let, s dotací poté vycházela na necelých 15 let,“ říká Zemene.

Zemene dále tvrdí, že v současné chvíli se při využití dotace z programu Nová zelená úsporám investice běžně vrátí do 10 let, často i dříve. „To je pětkrát kratší doba než běžná životnost opatření. Zvážíme-li vysoké ceny energií s inflací na jedné straně, a trvalé úspory, které zateplení domu podpořené až padesátiprocentní dotací z programu Nová zelená úsporám přinese na straně druhé, je investice do zateplení domu jednou z nejvýhodnějších forem zhodnocení úspor na trhu.“

Text: Tisková zpráva

Foto: Unsplash