Světový den životního prostředí se slaví již 49. rokem, výzvou je klimatická změna

Na dnešní pondělí připadá oslava výročí Světového dne životního prostředí. Snahou OSN, která tuto událost každoročně připomíná, je zvýšení povědomí o ekologických otázkách a upření pozornosti na zásadní ekologické výzvy, kterým v současnosti jako společnost čelíme.

Rostoucí urbanizace, nedostupnost zdrojů a změna klimatu výrazně ovlivňují požadavky na vodní hospodářství. Je tedy stále větší potřeba zajistit efektivní, udržitelnou a spolehlivou vodní infrastrukturu nejen pro rostoucí města, ale i pro odlehlé a řídce obydlené regiony. Ministerstvo životního prostředí připravilo interaktivní projekt, ve kterém poukazuje na změny, kterými si Česká republika během posledních třiceti let prošla.

Od roku 1991 do roku 2021 stoupla teplota v Česku o 0,4 stupně a města postupně připravují své adaptační plány. V roce 2021 nahlásilo svou strategii řešení 39 českých měst a obcí a jejich počet se bude rozrůstat. Za posledních třicet let také významně klesla těžba hnědého o 56 procent a černého uhlí dokonce o 92 procent. Do energetických zdrojů se také stále více promítají obnovitelné zdroje, které vzrostly podílem v domácnostech z 9 procent na 31 procent.

Celkově se však energetická spotřeba a náročnost domácností zvyšuje, je proto do budoucna třeba dbát na vyšší energetické úspory a udržitelnější provoz. Ten se v posledních letech stal také nedílnou součástí dlouhodobé strategie úspěšných firem, které bojují s klimatickou změnou.

Jednou z nich je například technologická skupina Wilo, která se aktivně zabývá globálními trendy jako je změna klimatu, urbanizace či nedostatek vody i energií. Zapojila se například i do projektu Toshka v Egyptě a dodala tři sta čerpadel pro udržitelné zásobování regionu vodou.

Projekt je součástí strategie „Egypt Vision 2030“ a klade si za cíl zvýšit ornou plochu země na 25 procent. Tímto opatřením chce snížit závislost země na dovozu potravin, posílit potravinovou bezpečnost, prosperitu, zvýšit export a vytvořit tisíce pracovních míst.

Čerpadla v budovách nejsou denně na očích, a proto jim v rámci úspor není věnovaná patřičná pozornost. Ve starších otopných systémech je však stále velké množství zastaralých typů oběhových čerpadel, které nejsou nikterak regulovány. Při jejich cílené výměně lze však dosáhnout významných energetických úspor, běžně až 80 procent. Výměna čerpadel je velmi jednoduchá a finančně efektivní, navíc přináší i benefit v podobě významného snížení hodnot vypuštěného CO2 do ovzduší.

Text: Kristýna Čermáková, tisková zpráva

Foto: Unsplash