Česká příroda je o 165 tun odpadu lehčí. S úklidem pomohly tisíce dobrovolníků

Patnáct tisíc dobrovolníků ze všech koutů republiky se sešlo aby pomohlo přírodě sběrem odpadků, které tam zahodili nezodpovědní lidé. Do akce zapojila také necelá stovka škol.

Český svaz ochránců přírody má za sebou další jarní kolo kampaně Ukliďme svět, kterou organizuje již 31. rokem, a má již také potvrzená data z uskutečněných úklidů. Do letošního jarního kola se zapojilo přes 15 tisíc dobrovolníků, kteří po celé republice posbírali 165 tun odpadu.

Akce přitom pokračuje i nadále. Jednotlivci i školy dál uklízí mimo stanovené hromadné termíny. Další společnou akcí pak bude podzimní kolo, které připadá na polovinu září. Pro školy jsou podobné akce zajímavou formou, jak prohlubovat v dětech vztah k přírodě.

„Žáci byli rozděleni do dvou skupin - nižší a vyšší stupeň, obě skupiny měly domluvené trasy, kam půjdou. Děti obě trasy opravdu prošly a odpad posbíraly,“ říká Antonie Veselá z MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny a dodává, že si žáci úklidem uvědomili, kolik odpadků odhodí turisté při svých toulkách přírodou.

Edukativní přínos kampaně potvrzuje také její koordinátorka Veronika Andrlová. „Hlavním motivem pro pořádání akce Ukliďme svět, je především vzdělávání lidí všech věkových kategorií. Vytváříme hlubší vztah mezi nimi a jejich okolím, protože tím, že jej zbaví odpadků, získávají větší pocit sounáležitosti k dané lokalitě i k přírodě jako celku,“ říká Veronika Andrlová.

„Jen s takovou silou lze ten smutný obraz na odpadky poházené ve škarpách nebo na lesních cestách změnit. Stav české přírody zaplavené smetím mi není ani trochu lhostejný, proto mám i velmi silnou motivaci k tomu zavést povinné zálohování PET lahví a plechovek v Česku. Slovensku tento krok podporující cirkulární ekonomiku a vyšší recyklaci pomohl snížit nanesený odpad v ulicích i volné krajině, věřím, že i nám,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Petr Hladík.

Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje velké úklidové akce a do letošního ročníku přispělo částkou tří set tisíc korun na provoz a nákup pomůcek. Součástí úklidových akcí byla také fotografická soutěž Před a po, která je nejen zpestřením pro samotné dobrovolníky, ale i motivací pro další.

„K motivaci slouží fotografie z akcí, reportáže i interaktivní mapa, která je umístěná na webových stránkách. Tam najdou zájemci také informace o hlavním podzimním termínu 16. září,“ říká Veronika Andrlová. Dodává, že dobrovolníci se nemusí soustředit jen na dva vybrané termíny. „Naopak. Podporujeme školy i jednotlivce, aby pořádali individuální úklidy v průběhu celého roku. Hlavní termíny slouží především jako takzvané call to action,“ dodává závěrem Andrlová.

Plánované úklidy ve svém okolí mohou zájemci najít na stránkách www.uklidmesvet.cz. Případně si mohou naplánovat i akci svoji. Organizátoři kampaně prosí, aby lidé své úklidy registrovali a sdíleli s ochránci fotodokumentaci z akcí. Pomohou tím totiž motivovat další dobrovolníky.

Text: Kristýna Čermáková, Ukliďme svět

Foto: Ukliďmě svět