Komerční rybolov ničí vzácnou novohradskou nádrž. Vědci kvůli její záchraně zorganizovali petici

Jedno z poslední útočišť rybky střevle potoční i pstruha obecného v Novohradských horách je v ohrožení. Podle odborníků by Jiřická nádrž měla získat ochranu a titul Přírodní památky.

V tuto chvíli nádrž postrádá jakýkoliv stupeň efektivní ochrany před nevhodným rybolovem.

„To, že je tato horská rašelinná nádrž vedena jako obyčejný rybník, je těžko pochopitelné, neboť v kontextu jejího povodí a oživení ohroženými druhy ryb to vůbec neodpovídá realitě,“ shodují se odborníci Peterka, Kubečka a Šimek z Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR. Nezahrnout tuto nádrž do plánované úpravy přírodní památky je podle nich proti všem moderním vědeckým konceptům.

Propojení Jiřické nádrže s Pohořským potokem je unikátním spojením horské říčky a dvě stě let starého rašelinného rybníka. Kromě drobné rybky střevle potoční je ekosystém domovem také pstruha obecného, čolka horského či bobra evropského.

„Je proto zarážející, že tato unikátní nádrž s charakterem přírodního horského jezera, která je centrálním integrujícím prvkem povodí všech rašelinišť v návrhu přírodní památky Pohoří na Šumavě, není do návrhu zahrnuta,“ doplňuje Jaroslav Vrba z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Největším ohrožením ekosystému je komerční rybolov pořádaný firmou, která nádrž drží v pronájmu. Nepůvodní velké dravé ryby jako je sibiřský jeseter v délce až jednoho metru či osmikilový amur vytlačují původní druhy z jejich domovů.

Uměle vysazené štiky se dokáží v pro ně netypické horské nádrži i rozmnožovat, čímž ohrožují místní biodiverzitu. Při posledním monitorování populace střevle obecné ji odborníci již nedokázali nalézt ani na ověřených lokalitách. Kvůli rybolovu je navíc voda z nádrže odváděna přes umělé výpustě a tak jsou přerušeny i přírodní migrační koridory ryb.

„Současná umělá rybí obsádka je naprosto nevhodná do prostředí Přírodního parku Novohradské hory, jehož toky odpovídají svým charakterem pstruhovému pásmu. Velké ryby jako jeseteři s délkou až 120 cm a kapři a amuři s váhou až 20 kg nenajdou v prostředí nádrže dostatek přirozené potravy a musí být dokrmovány, což jen zrychluje devastaci původních společenstev ryb, která se v tomto systému vyvíjela po staletí a měla by tudíž být objektem zvýšené ochrany. Vysazování dravců jako je štika do čistě „pstruhových vod“ s velkým podílem ohrožené střevle potoční je dokonce i v příkrém rozporu s pravidly rekreačního rybolovu provozovaného na pstruhových vodách,“ říkají Peterka a Kubečka.

Kritice podléhá také oplocení celé nádrže a jejího okolí. Správcovská firma tím znemožňuje přístup k vodní ploše a omezuje tím turistické cesty v Novohradských horách. Podle odborníků by přitom nádrž měla zůstat otevřeným krajinným prvkem, který spojuje rozsáhlá rašeliniště a je součástí povodí řeky Malše a přirozených migračních cest původních druhů ryb. Dokrmování lovných dravých ryb navíc narušuje kvalitu vody a zvyšuje množství fosforu.

Odborníci proto apelují na Krajský úřad Jihočeského kraje, aby Jiřická nádrž získala patřičnou ochranu a byla zahrnuta do připravované Přírodní památky Pohoří na Šumavě. K tomu založili také petici a ePetici, v níž se mohou vyjádřit svým podpisem i občané.

Text: Kristýna Čermáková

Foto: Petr Znachor, BC AV ČR