Technologie nejsou problém, rozvoj čistých zdrojů brzdí hlavně legislativa, zaznělo na SolarPower Summit

Březnový SolarPower Summit potvrdil nutnost zaměřit se na nové technologie, jako je agrivoltaika nebo akumulace, které jsou vhodným doplněním fotovoltaických elektráren.

8. a 9. března letošního roku se v Bruselu konala konference SolarPower Summit 2023. Hlavním tématem bylo řešení a postupný vývoj energetické krize více jak rok poté, co Rusko napadlo Ukrajinu.

Energetický sektor v Evropě se musel velmi rychle transformovat od fosilních zdrojů, především ruského plynu k obnovitelným zdrojům energie, jako například z větru nebo fotovoltaiky.

SolarPower Summit se zaměřuje na solární sektor, který zaznamenal v roce 2022 v Evropě velký úspěch, ale bohužel nepodílely se na něm všechny státy rovnoměrně. Za velký pokrok pochválil Evropu i Fatih Birol, prezident mezinárodní energetické agentury.

V bloku nazvaném „National Deep-dives“ vystoupil Jan Krčmář, ředitel Solární asociace společně s reprezentanty dalších států jako Polsko, Rakousko, Bulharsko nebo Rumunsko. Solární sektor ve většině těchto státech brzdí legislativa, kvůli které je velmi obtížné zrychlit tempo výstavby těchto zdrojů.

„Dnes není hlavní bariérou pro výstavbu nedostatek peněz či dotace, ale povolovací procesy,“ dodává Jan Krčmář. „Pokud nechceme, aby z rozvoje levné, zelené elektřiny těžili jen naši sousedi a český průmysl měl konkurenční nevýhodu například oproti polskému, potřebujeme dát rozvoji nových, velkých obnovitelných zdrojů energie jasně zelenou a jasná pravidla.“

SolarPower Summit se věnoval také agrivoltaice, která patří mezi nejsledovanější inovativní směry solárního sektoru obecně. Kombinace zemědělství a výroby elektrické energie dává stále větší smysl, především kvůli postupující klimatické změně, kdy farmáři a zemědělci potřebují ochránit svou produkci před dlouhým suchem, krupobitím nebo například jarním mrazem.

Spočítejte si úsporu a získejte střešní elektrárnu do několika týdnů

Existuje několik druhů agrivoltaických systémů, jejichž použití se liší dle geografických a klimatických podmínek místa instalace.

Agrivoltaické systémy se v Evropě testují již od roku 2011, jejich technologie tedy byla několikrát vylepšena a dnes víme, jakou technologii máme konkrétně použít pro danou plodinu. Rozvoji agrivoltaických systémů dnes brání především legislativní bariéry na úrovni jednotlivých členských států. Evropská Unie nemá v plánu regulovat agrivoltaiku centrálně, je tedy velmi důležité, aby si každý členský stát stanovil podmínky agrivoltaických systémů do své legislativy.

Součástí konference byl i blok věnovaný navazujícím energetickým systémům, jako je především akumulace. Navazující energetické systémy jsou velmi důležitým stavebním kamenem úspěšného rozvoje obnovitelných zdrojů. Právě kombinace fotovoltaických a dalších obnovitelných zdrojů dává smysl ve spojení s akumulací, ať už do baterií, přečerpávací vodní elektrárny, nebo kinetických úložišť.

„Každý členský stát má různé strategie rozvoje bateriových úložišť, a například Itálie má stanoven cíl kapacitu 80 gigawatthodin akumulace v roce 2030. Problém energetických úložišť je problémem skoro každého státu, ale Česká republika má zatím jednoznačně nejlepší poměr kapacity bateriových úložišť k instalovanému výkonu fotovoltaických elektráren. Je to ale dáno tím, že jak fotovoltaické elektrárny, tak bateriová úložiště jsou v České republice primárně součástí rodinných domů, na velké projekty teprve čekáme,“ dodává Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

Lze očekávat, že rok 2023 bude rekordním rokem v objemu instalovaných fotovoltaických elektráren v Evropě, i České republice.

Autor: Jiří Bím, vedoucí sekce a garant tématu agrivoltaiky Solární asociace

Foto: SolarPower Summit 2023