„Stihneme vůbec dospět?“ Klimaskeptiky nahrazují klimatičtí cynici

Neustálý příval negativních zpráv způsobil, že vyrostla nová generace lidí, kteří věří, že změnu klimatu již nelze zastavit. A že kolaps světa je nevyhnutelný, takže nemá smysl se snažit.

Nedávný článek ve Washington Post se zabývá novým trendem rozvíjejícím se především mezi mladými lidmi, kteří se již narodili do překotného mediálního světa globálního oteplování či klimatické změny.

Autorka Shannon Osaka ilustruje novou formu environmentálního žalu na případu mladého Seana Youry. Ten začal trávit čas sledováním dokumentárních filmů, upadl do depresí a stal se z něj dle jeho slov „climate doomer“, což by se mohlo volně přeložit jako klimatický cynik, fatalista nebo zkrátka někdo, kdo vidí jen a pouze konec světa.

Není ale sám. Podobný pohled na budoucnost planety má vícero lidí. Po zveřejnění šesté hodnotící zprávy IPCC se mnoho nezasvěcených lidí domnívá, že klimatickou krizi stejně nemá smysl řešit, a že nás čeká nevyhnutelný kolaps společnosti.

A právě podobní cynici paradoxně blokují snahy o zlepšení situace. „V poslední době mnoho klimatologů tráví více času spory s doomery, než se skeptiky či popírači,“ okomentoval situaci Zeke Hausfather, vedoucí výzkumu klimatu ve společnosti Stripe a který se také podílel na závěrečné zprávě pro OSN.

Odmítají jakoukoliv snahu o řešení, jsou horší než klimaskeptici

Další z doomerů McPherson v e-mailu například uvedl, že stejně jakákoliv čistá elektřina z fotovoltaických panelů nebo větrných elektráren nenabízí žádné racionální východisko a nemá smysl. „Zhruba od roku 2019 věřím, že pro zvrácení změny klimatu v globálním měřítku nemůžeme udělat téměř nic," uvedl podle článku loni TikToker Charles McBryde.

Ačkoliv například formy „prepperství“ jsou ve společnosti již několik dekád, žádné hnutí nemělo tolik vlivu a síly, jako právě klimatičtí cynici. V posledních pěti letech se doomerství podle Osaky dostalo až na mainstreamovou úroveň.

Spočítejte si úsporu a získejte střešní elektrárnu do několika týdnů

Například klimatoložka Jacquelyn Gillová z University of Maine dostává posledních několik let emaily, ve kterých se jí studenti ptají, zda pro ně ještě má smysl hlásit se na vysokou školu nebo zakládat rodinu, zda vůbec stihnou dospět.

Dvanáct let života a pak? Už jen kolaps civilizace

Tento boom pravděpodobně spustilo několik extrémně teplých a suchých let po sobě od roku 2015. Rok 2018 byl pak symbolem celospolečenské únavy z neustále negativních zpráv o počasí, informací o oteplení klimatu o jeden a půl stupně, příchodu Grety Thunbergové do mediálního prostoru či aktivismu Extinction Rebellion.

A paradoxně za největší „hoax“ a šiřitele poplašné zprávy by se dal považovat jeden článek britského Guardianu. Jeho titulek „Máme 12 let na omezení klimatické katastrofy,“ obletěl svět a stal se mottem mnoha aktivistů.

Podle Hausfathera si veřejnost začala vykládat obsah sdělení zprávy OSN po svém. Dvanáct let byla odhadovaná doba, do které se musí snížit emise skleníkových plynů, abychom zamezili zvýšení teploty o 1,5 stupně Celsia, to je pravda. Ale pokud se to nepovede, nenastane okamžitý kolaps společnosti. Jen to budeme mít trochu těžší. „Není to tak, že 1,9 °C není existenční riziko a 2,1 °C ano,“ uvedl Hausfather.

Největším problémem, který doomerství přináší, není jen špatný stav duševního zdraví, ale skepse a rezignace na jakoukoliv snahu o nápravu. Naštěstí ale klimatický cynismus nemusí být trvalý.

Sean Your je jedním z těch, co nakonec i přes přívaly negativních vizí budoucnosti procitli. Původně chtěl celý svůj život hodit za hlavu a jen procestovat svět, aby ho viděl dříve, než se všechna civilizace definitivně zhroutí.

Když se ale začal angažovat v různých klimaticky orientovaných skupinách, uvědomil si, že šance tu možná ještě je. „Klíčové pro mě bylo vidět sílu dobré politiky,“ popisuje. V tuto chvíli pracuje jako koordinátor klimatických opatření v Kalifornii.

Je třeba mírnit obavy. Jeden stupeň teploty lidstvo nevyhladí

Přesto ale lze doomerství do jisté míry pochopit, protože prognózy nejsou dobré. Pokud vše půjde překotným stylem proti udržitelnosti, zvyšování teplot začne být v budoucnosti neúnosné.

Klimatoložka Kate Marvelová z NASA uvedla, že lidé sice kvůli klimatické změně pravděpodobně nevymřou, ovšem pouze nevymřít je dost nízká laťka pro život. Ale je to jen riziko případné budoucí katastrofy, ne předpověď na nejbližší roky, podotýká Hausfather.

Mezi konstruktivními obavami (tedy tím strachem, který vás motivuje něco se stavem planety dělat) a depresemi z nevyhnutelné zkázy, se špatně nachází zdravá rovnováha. Nový přístup klimatologů je proto nestrašit za každou cenu. Kolaps klimatické změny nestojí pouze na rozhraní mezi životem a smrtí. Je ale třeba vnímat, že každá desetina stupně pro nás bude změnou a je třeba tento vývoj zpomalit do maximální možné míry.

„Přestaňte se nadměrně trápit negativními emocemi ze změny klimatu. Začněte se angažovat ve svém okolí. Můžete být jedním z těch hlasů, které ukazují na možná řešení,“ radí ostatním doomerům Your.

Text: Kristýna Čermáková

Foto: Pixabay