Dvakrát více obnovitelných zdrojů do roku 2030? V Česku reálné, potvrzuje nová studie

Jedním ze závazků Česka do roku 2030 je i zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na dvojnásobek. Podle nejnovější studie to reálné je, pokud stát vyjde vstříc a umožní budování solárních a větrných elektráren.

Invaze Ruska na Ukrajinu zesílila snahu Evropské Unie o pokles emisí skleníkových plynů a zvýšila tlak na energetickou soběstačnost. Nejen proto v květnu 2022 Evropská komise navrhla společnou strategii na budování větší infrastruktury v oblasti obnovitelných zdrojů. Cílem by mělo být navýšení čistých zdrojů na 45 procent z celkové spotřeby energie a současně snížit spotřebu o 13 procent.

Že je možné cíle dosáhnout a zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů do sedmi let na dvojnásobek upozonila nová studie od právní kanceláře Frank Bold a organizace Fakta o klimatu.

Pokud budou investoři dále ochotní vkládat peníze do fotovoltaik, tepelných čerpadel a větrných turbín, cíl by se mohl naplnit. Loňský rok tento boom rozjel a teď už závisí především na legislativě, která v momentální chvíli rozvoj spíše brzdí.

„Poslední rok byl pro obnovitelné zdroje velkým oživením po letech stagnace. Ekonomické i geopolitické okolnosti jejich rozvoj významně urychlily a přidala se i legislativa, která usnadnila zejména pořízení menších solárních elektráren na střechy domů. Čekají na nás ale další úkoly – vláda si musí stanovit ambiciózní cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů ve svých strategických dokumentech. K jeho naplnění budou potřeba další legislativní změny – otevření energetického trhu novým hráčům a zavedení chytrých řešení v měření i optimalizaci spotřeby a výroby,“ vysvětluje Laura Otýpková ze společnosti Frank Bold.

Aktuálně se obnovitelné zdroje podílejí v české energetické síti asi ze sedmnácti procent. Převážná většina pochází z biomasy nebo bioplynu. Jedno procento poskytují solární a větrné elektrárny a 0,7 procenta nabízí vodní elektrárny. Aby Česká republiky plnila strategii Evropské unii, je potřeba podíl obnovitelných zdrojů dostat na rozmezí 32 až 35 procent, tedy na zhruba dvojnásobek aktuálních čísel.

Budoucnost závisí na větrných a solárních zdrojích

Zvyšovat podíl spalování biomasy už není příliš reálné, je proto třeba uvažovat nad jinými zdroji energie. Podle studie je klíčový rozvoj solární a větrné energie, zvýšení energetické účinnosti, a tedy snížení spotřeby, a rozvoj vstřícnější legislativy, která umožní zřizování obnovitelných zdrojů rychle a efektivně.

Právě byrokratické překážky v tuto chvíli omezují rozvoj vyššího podílu OZE na trhu. Analýza situace doporučuje čtyři kroky na legislativní úrovni. Promyšlenou strategii a energetickou koncepci, svižnější povolovací procesy, moderní distribuční síť, která umožní nárůst obnovitelných zdrojů, a chytrou energetiku, která usnadní budováníi například ostrovních systémů nebo decentralizaci zdrojů.

„Z naší studie vyplývá, že pro rychlý rozvoj energie z větru a slunce, tedy k dosažení deklarovaných cílů, jsou dnes hlavními překážkami především legislativa a dostupnost přenosové a distribuční infrastruktury,“ uvádí dále Otýpková.

V ideálním scénáři by pak pouhé snížení spotřeby pomocí zateplení bydlení a využití tepelných čerpadel mohlo podíl čisté energetiky v síti zvýšit o dalších asi šest procent. Solární elektrárny a větrné turbíny by přispěly sedmi procenty a nepatrné zvýšení u biomasy, bioplynu a vodních elektráren by vedlo k celkovému podílu 33 procent obnovitelných zdrojů.

Poslední roky je největším problémem určitá zamrzlost právě ve výstavbě solárních nebo i větrných zdrojů, která Českou republiku odsouvá na poslední místa v Evropské Unii.

Vrchol instalací fotovoltaik byl v Česku v roce 2010, u větrných elektráren v roce 2007. A od té doby výstavba obnovitelných zdrojů spíše stagnuje. Až v loňském roce se na základě tlaku na energetickou bezpečnost a soběstačnost začala restartovat velká poptávka právě po obnovitelných zdrojích.

"Z naší studie vyplývá, že dokážeme do roku 2030 získávat z obnovitelných zdrojů celou třetinu naší spotřeby. K tomu nám pomohou úspory a biomasa, ale především rozvoj obnovitelné energie ze slunce a větru. Fotovoltaika zažívá v posledním roce velký rozmach. Jak ale ukazují naše data, je potřeba podobně nastartovat i rozvoj energie větrné," komentuje situaci Jan Krčál z Fakt o klimatu.

Autor: Kristýna Čermáková

Foto: Pixabay