Vídeň končí s plynem, topit bude pouze obnovitelnými zdroji

Rakouská metropole chce v rámci plánu „Raus aus dem Gas“, tedy Pryč od plynu do roku 2040 skoncovat s využíváním zemního plynu. Nahradit jej ve vytápění mají obnovitelné zdroje energie.

Ondřej Novák

26. 1. 2023

Zemní plyn jakožto fosilní palivo má negativní dopady na světové klima. Drtivou část zemního plynu totiž tvoří metan, který má mnohonásobně silnější skleníkový efekt než oxid uhličitý. Rakouská metropole navíc tímto krokem chce zvýšit svou energetickou nezávislost na dodávkách z ciziny.

„Vídeň má být i v budoucnu městem s nejvyšší kvalitou života na světě. Proto musíme sáhnout po velkých opatřeních: Pryč od plynu! Pryč od závislosti, a naopak směrem k budoucnosti šetrné k životnímu prostředí. Do roku 2040 budou všechny budovy ve Vídni vytápěny klimaticky neutrálním způsobem pomocí zdrojů obnovitelné energie a v případě potřeby také chlazeny. Fosilní zdroje energie používané k vytápění už budou patřit minulosti,“ oznámil starosta Vídně Michael Ludwig během společné tiskové konference městských radních.

Dosažení klimatické neutrality do roku 2040 přitom Vídeň vyhlásila již před rokem, kdy veřejnosti představila svůj Vídeňský klimatický jízdní řád (Wiener Klimafahrlplan), ucelený soubor opatření na ochranu životního prostředí a snižování energetické závislosti na tradičních palivech.

Vídeň byla v té době první spolkovou zemí v Rakousku, která měla komplexní akční plán pro oblast ochrany životního prostředí s jasným cílem učinit město do roku 2040 klimaticky neutrálním. Snaha odpoutat se od fosilních paliv navíc podle vídeňské radnice získala na naléhavosti po ruském vpádu na Ukrajinu.

Město už na plánu dávno pracuje

K válce na Ukrajině se na tiskové konferenci vyjádřil i Jürgen Czernohorszky, radní pro životní prostředí, který řekl, že právě tento konflikt ukázal, že plyn ani ropa nejsou vůči krizi odolné.

Rakouská metropole se o snížení závislosti na fosilních palivech ve vytápění přitom snaží už dlouhodobě. Ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi má hlavní rakouská metropole zdaleka nejnižší konečnou spotřebu energie na obyvatele na vytápění a ohřev vody.

Střešní solární panely pomohou ušetřit i 30 tisíc korun ročně. Vyplatí se vám?

Samotné vytápění plynem momentálně produkuje až 90 procent skleníkových plynů spojených s bydlením. „Náš cíl dostat se pryč od plynu je složitá výzva: je třeba najít řešení pro 600 000 plynových spotřebičů, z toho asi 475 000 decentralizovaných, a pro 460 000 plynových spotřebičů na vaření,“ dodal starosta.

Město se teď soustředí hlavně na přechod k obnovitelným zdrojům energie v hustě obydlených městských částech tvořených starou zástavbou. Vídeň se v těchto částech chce soustředit na dálkové vytápění, které už dnes zajišťuje dodávky tepla pro 40 procent domácností ve městě.

Tip: Moderní energetika v roce 2022: Česko zalila solární vlna, důležité novely ale stále chybí

V méně hustě zastavěných oblastech se má uplatnit nízkoteplotní obnovitelná síť vytápění a řešení obnovitelných zdrojů energie pro jednotlivé budovy. Zásobování nových budov teplem by se mělo uskutečňovat místně dostupnou obnovitelnou energií. Město nevylučuje ani energetická řešení napříč budovami s nízkoteplotními lokálními topnými sítěmi. U novostaveb je situace jednodušší, protože u nich již zákaz využívání plynu platí.

Autor: Ondřej Novák

Úvodní foto: Pixabay