Chudší domácnosti dostanou 50 miliard a trh s povolenkami se zpřísní

Rada Evropské unie a Evropský parlament se dohodly na posledních klíčových návrzích z balíčku Fit for 55. Dojde ke změně systému fungování evropského trhu s emisními povolenkami a nejzranitelnější domácnosti dostanou výraznější podporu.

Ondřej Novák

3. 1. 2023

Zástupci unijních států se dohodli také na vyrovnání konkurenčního prostředí tak, aby evropští výrobci nebyli nadále znevýhodňováni oproti dovozu ze třetích zemí. Balíček Fit for 55 představuje cestu, jak se Evropská unie stane do roku 2050 klimaticky neutrální.

Systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS 1) dnes podléhají emise z elektráren, tepláren, rafinérií, železáren, oceláren a dále ze zařízení na výrobu cementu, skla nebo papíru. Povolenky pokrývají také emise z letecké dopravy.

Zmíněné sektory by měly nově snižovat své emise rychleji. Do roku 2030 mají dosáhnout snížení o 62 procent oproti roku 2005. Stávající cíl byl přitom na úrovni 43 procent.

„Od počátku jsme chtěli vyváženou dohodu o změnách systému obchodování s emisními povolenkami a Sociálním klimatickém fondu dotáhnout ještě za našeho předsednictví. To, že se to podařilo, je obrovský úspěch. Umožní nám to splnit klimatické cíle v hlavních hospodářských odvětvích a zároveň zajistit, aby byli při přechodu na novou klimatickou politiku účinně podporovány nejzranitelnější domácnosti a malé podniky,“ řekl ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Dohoda nově počítá s tím, že snižování množství emisních povolenek v průmyslových odvětvích bude postupné.

Zvýhodnění pro inovátory

Zodpovědné podniky, které budou snižovat svou energetickou náročnost a přijmou plán své zelené transformace, dostanou určité množství povolenek zdarma. Průmysl má jasnou perspektivu, kam by měl v příští dekádě směřovat, do jakých technologií investovat a do kterých naopak ne.

Kolik vám vydělají solární panely a jak rychle je můžete mít na střeše vašeho domu?

„Teplárenství má zajištěný nárok na dodatečných 30 % bezplatných povolenek, pokud bude mít plán přechodu na klimatickou neutralitu. Tuto výjimku vyjednala v červnu paní ministryně Hubáčková a nyní jsme ji v dohodě udrželi. Důležité je i to, že spalování odpadu nebude do ETS zahrnuto automaticky, ale až po řádné analýze, a ČR bude moct takové zahrnutí odložit až do roku 2030,“ dodal Jurečka.

Nově bude od roku 2024 do systému emisních povolenek zahrnuta i námořní doprava. Platí také již dříve schválené zpřísnění emisí pro letectví, které postupně také přestane získávat bezplatné emisní povolenky.

V zájmu vyrovnání konkurenčního prostředí mezi evropskými výrobci, kteří podléhají emisním poplatkům a tlaku na inovace, a dovozci ze třetích zemí, které nepřijaly klimatická opatření (nástroj CBAM), evropští představitelé přijali další revoluční opatření. Od roku 2026 bude postupně nabíhat zpoplatnění uhlíku v produktech dovážených z těchto třetích zemí.

50 miliard pro zranitelné domácnosti

Důležitá je také dohoda na zřízení Sociálního klimatického fondu. Ten bude sloužit jako nástroj pro zmírnění klimatických politik na nejzranitelnější skupiny obyvatel. Díky tomu bude snižování emisí sociálně spravedlivé.

Fond rozdělí nízkopříjmovým domácnostem 50 miliard korun. Dalších 50 miliard půjde do státního rozpočtu. Nástroj bude financován z doplňkového systému obchodování s emisemi EU ETS 2, který bude od roku 2027 zahrnovat všechna fosilní paliva. Tedy i včetně emisí z dopravy, vytápění budov a ostatního průmyslu. Tyto sektory musí do roku 2030 snížit své emise o 43 procent proti roku 2005.

„Cena za přechod k čistým energiím je pořád nízká proti tomu, co hrozí, pokud by klimatická opatření nebyla dostatečná. Změna klimatu ohrožuje především nejchudší skupiny obyvatel a na ty se musíme zaměřit. Sociální klimatický fond umožní i přímou podporu nízkopříjmovým domácnostem, uživatelům dopravy a malým podnikům. Jsem velmi rád, že se nám podařilo navýšit celkový objem fondu z 59 na 65 miliard eur,“ dodal Jurečka.

Domácnosti teď mají dostatek času provést investice s již existující dotační podporou na zateplování budov, čisté energie a využívání obnovitelných zdrojů, jako je například Nová zelená úsporám (NZÚ) a NZÚ light. Cílem je zelená modernizace v předstihu, aby na domácnosti povolenky EU ETS 2 vůbec nedopadly.

Text: Ondřej Novák

Foto: Pixabay