O krok blíže ke sdílené čisté energii. Novela o komunitní energetice zamířila k připomínkování

Tisková zpráva - Ministerstvo průmyslu a obchodu v pátek večer poslalo do mezirezortního připomínkového řízení dlouho očekávaný návrh novely energetického zákona, která umožní vznik energetických společenství. Dokument obsahuje nejdůležitější změny, díky kterým obyvatelé, obce či firmy v České republice získají přístup k levné a čisté komunitní energii. Otevírají se tak dveře pro demokratizaci energetiky a rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů.

„Příprava novely energetického zákona umožňující sdílení energie a vznik komunitních projektů je klíčový krok pro demokratizaci české energetiky. Proto vítáme, že po letech přípravy poslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh novely energetického zákona, která občanům dovolí sdružovat se do energetických komunit a sníží tak své výdaje za energie. Komunitní energetika pomůže v boji s energetickou chudobou a posílí přístup spotřebitelů k investicím do obnovitelných zdrojů energie,” říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Novela umožní malým a středním provozovatelům solárních a větrných elektráren či bioplynových stanic sdružovat se do energetických společenství a vzájemně sdílet produkci čisté energie. Změna energetického zákona překlene podmínku spotřebovávat energii ve stejném objektu, ve kterém byla vyrobena. Pokud novela projde úspěšně legislativním procesem, budou obce moci například poskytovat svým obyvatelům levnou a čistou energii z fotovoltaických elektráren umístěných na obecních budovách. A novela může přinést i nový impuls pro budování větrných elektráren.

„Některé body ale bude potřeba ještě mírně upravit, aby přínos novely v širší dostupnosti levné a čisté energie byl co největší a zakládání energetických společenství tak bylo atraktivní. Návrh například počítá s tím, že komunity budou vznikat v rámci krajů a chybí jasnější pravidla pro snížení regulované složky za přenos energie přes veřejnou distribuční síť díky lokálnímu využití čisté energie z místních zdrojů,” dodává Martin Ander, specialista Svazu moderní energetiky na oblast komunitní energetiky.

„Sdílení energie z obnovitelných zdrojů mezi členy komunity na lokální a regionální úrovni je naprosto v pořádku a tyto iniciativy vítáme, ale nelze opomenout ani tu největší komunitu, která u nás může vzniknout. A tou je celá Česká republika. Z tohoto důvodu je nutné sdílení energie umožnit i napříč celou naší zemí, nikoliv ho omezovat jen na určitá území,” upozorňuje Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky České republiky.

„Zakotvení energetických společenství v energetickém zákoně lze nepochybně jen přivítat. Až čas ale ukáže, zda se nejedná o mrtvě narozené dítě. Návrh zákona je poměrně obsáhlý a zájemcům o založení společenství ukládá celou řadu povinností, včetně nutnosti získat osvědčení k činnosti od Energetického regulačního úřadu,” komentuje novelu Pavel Doucha, partner advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti a dodává, že je otázkou, kolik zájemců odradí byrokratické podmínky.

„Co je ale hlavní - nejčastějším důvodem pro založení společenství bude záměr sdílení elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje ve vlastnictví společenství mezi jeho členy. Tedy dodávka této elektřiny zdarma. Navrhovaná právní úprava je však v tomto ohledu polovičatá, neřeší slevy na platbách za distribuci při sdílení elektřiny v rámci lokality, která je připojena na jednu větev nízkého, či vysokého napětí. Zákon zavedení takových slev nevylučuje, realizace je však na Energetickém regulačním úřadu. Nepřistoupí-li k tomu ERÚ aktivně, významně se snižuje motivace k založení společenství,” dodává Pavel Doucha.

V rámci Evropy dnes mohou do energetických komunit vstupovat například občané Rakouska, které komunitní energetiku chápe jako jeden z pilířů pro splnění cíle vyrábět do roku 2030 všechnu energii z obnovitelných zdrojů. Rakouská vláda přijala potřebnou legislativu v polovině loňského roku.

Autor: Tisková zpráva

Foto: Pixabay