Češi zatím netopí. Spotřeba plynu i elektřiny výrazně klesla

Tuzemské domácnosti ještě více šláply na energetickou brzdu. Ve třetím čtvrtletí podle společnosti Amper Meteo ještě více zrychlil pokles spotřeby plynu. Vedle domácností se na úsporách podílely také podniky, některé firmy dokonce ukončily nerentabilní činnost. V posledních měsících se rovněž propadá spotřeba elektřiny a roste zájem o vlastní výrobu ve fotovoltaických elektrárnách.

Pavel Baroch

16. 10. 2022

Spotřeba plynu v Česku ve třetím kvartále po očištění o vliv počasí meziročně poklesla o 20 procent. „Velký vliv na to mělo odložení začátku topné sezóny v mnoha domácnostech i firmách, a to i přesto, že bylo letošní září chladnější o 1,4 stupně Celsia oproti minulému roku,“ konstatoval Kamil Rajdl, analytik společnosti Amper Meteo.

Od začátku roku se spotřebovalo o 18,6 procent méně plynu. Jelikož je tato hodnota ovlivněna počasím, je podle expertů zapotřebí vzít tento faktor v úvahu. Po jeho očištění nakonec výsledná letošní úspora mírně převyšuje 13 procent. Z analýzy posledních měsíců navíc vyplývá, že velikost úspor se postupně zvětšuje.

Tato čísla výrazně ovlivnila také výroba elektrické energie v paroplynové elektrárně Počerady. V červenci spotřebovala meziročně méně plynu, naopak v srpnu a září to bylo více. V srpnu se dokonce podílela na celkové spotřebě plynu z 13,7 procent. Od začátku roku ale Počerady meziročně využily o přibližně třetinu plynu méně. Celkově se podílela na spotřebě plynu od začátku roku z pěti procent.

Projekt České zájmy v EU společně s thinktankem EUROPEUM ale upozorňuje, že reálná spotřeba je jen zhruba o devět procent nižší. Ušetřených osmnáct procent je totiž hodnota oproti nadprůměrné sezóně 2020-2021. Oproti pětiletému průměru je pokles spotřeby plynu poloviční.

Pomoc pro český průmysl

Předseda představenstva společnosti Amper Savings Martin Nádeníček uvedl, že významný nárůst cen zemního plynu, ale také reálné riziko jeho nedostatku v příštím roce, spustily ve třetím čtvrtletí nevídanou vlnu zájmu o alternativní paliva, která by mohla nahradit zemní plyn.

„Zejména odběratelé z řad velkých průmyslových podniků aktuálně řeší existenční potíže způsobené neúnosně vysokými – a na rozdíl od malých a středních podniků stále nezastropovanými – cenami energií. Pokles spotřeby zemního plynu tak může být způsoben nejen cílenými úspornými opatřeními, ale také ukončením výrob mnoha podniků, jejichž výrobky přestaly být rentabilní,“ varoval Nádeníček.

Dodal, že velké firmy by neměly zůstat bez státní pomoci. „Jsme přesvědčeni, že podpora velkých podniků na úrovni podpory malým a středním firmám ze strany české vlády je nezbytná pro zachování konkurenceschopnosti českého průmyslu a zaměstnanosti v České republice,“ poznamenal Nádeníček.

Vliv fotovoltaických elektráren

Společnost Amper Meteo rovněž upozornila, že od první vlny covidu-19 je nyní poprvé vidět větší pohyb dolů také u elektřiny. Mezikvartálně klesla její spotřeba o 2,6 procenta a meziročně dokonce o více než čtyři procenta.

Z jednotlivých měsíců v letošním třetím čtvrtletí byl nejvýraznější pokles zaznamenán v září, kdy spotřeba elektřiny klesla o 2,5 procenta, ale při očištění o vliv počasí dokonce o 5,6 procent. „Letní snížení spotřeby pak můžeme přisoudit omezení užívání klimatizace v důsledku jejího drahého provozu. V červenci byl pokles spotřeby elektřiny očištěné o vliv počasí o 3,7 procenta a v srpnu o 2,9 procenta,“ konstatoval Amper Meteo.

Střešní solární elektrárna může pokrýt přes 70 procent vaší spotřeby elektřiny. Nechte si spočítat, kolik vám ušetří za rok?

Od začátku roku jsou úspory celkově zatím malé, a to 1,2 procento. Klesající trend, který byl zaznamenán od počátku června, nicméně dále pokračuje a ještě se prohlubuje. Oproti předcovidovému období – roku 2019 – je pokles očištěné spotřeby elektřiny letos už větší, a to bezmála o tři procenta.

„V budoucích letech očekáváme významný pokles spotřeby elektrické energie, zejména v letních obdobích z důvodu dramaticky rostoucího instalovaného výkonu střešních fotovoltaických elektráren. Vysoké ceny elektřiny a již relativně nízké pořizovací náklady zajišťují návratnost této investice často v nižších jednotkách let, a to i bez jakýchkoliv dotačních podpor,“ uvedl Martin Nádeníček ze společnosti Amper Savings, podle něhož mnozí zájemci o vlastní instalaci narážejí na nedostatek materiálu i instalačních kapacit.

Jeden stupeň ušetří šest procent

Z průzkumu společnosti Ipsos, který byl zveřejněn v červenci, už devět z deseti oslovených českých obyvatel pocítilo rostoucí ceny včetně těch za energie. Čtvrtina domácností už se dokonce musela se svými výdaji uskromnit. V případě dalšího růstu cen energií pak byla většina rodin připravena dále šetřit.

„Domácnosti zaznamenaly růst životních nákladů a uvědomují si, že tyto náklady dále porostou. Snaží se proto již nyní hledat úsporná řešení. V případě dalšího výrazného nárůstu záloh za energie plánuje až osm z deseti domácností ještě více šetřit energiemi,“ sdělil Michal Straka, analytik společnosti Ipsos. Podle odborníků přitom už pokles teploty o jeden stupeň ušetří šest procent energie na vytápění.

Z konkrétních opatření pro úsporu energií by domácnosti podle průzkumu Ipsos nejčastěji volily snížení teploty v celé domácnosti (65 procent), zjišťovaly by aktuální spotřebu pomocí samoodečtu (60 procent), snížily teplotu v nevyužívaných místnostech či během noci (59 procent), řešily by ideální nastavení teploty lednice (56 procent) nebo by snížily teplotu ohřívané vody (56 procent).

Vedle samotného šetření energií by polovina domácností zvážila také pořízení úspornějších spotřebičů či žárovek nebo by uvažovala o změně dodavatele. Polovina domácností by rovněž uvítala informace od svého dodavatele, státu nebo nezávislé poradny, jak ušetřit.

Zvládněte zimu i bez ruského plynu. Tepelné čerpadlo přinese pohodu i velké úspory rodinného rozpočtu

„Poskytovat kvalitní energetické poradenství našim zákazníkům se stává jedním z našich důležitých úkolů pro letošní rok a výsledky průzkumu Ipsos to potvrzují,“ řekl Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej.

„Zákazníci se na nás už obracejí a hledají u nás tipy na to, která opatření mají největší efekt. Budeme teď školit všechny naše operátory na call centrech a pobočkách, abychom mohli tyto rady poskytovat co nejlépe,“ dodává Tomáš Kadlec.

Na konci září společnost ČEZ sdělila, že její on-line rádce Šetřím.cz využilo od spuštění už půl milionu lidí. Zájemci na něm najdou desítky rad a tipů: od drobných změn až po investice do dlouhodobých opatření. Firmám a obcím web zase nabízí přehledný soupis možných úsporných řešení včetně informací o možnostech využít nejrůznějších dotačních programů. Na webu Šetřím.cz spolupracoval s ČEZ odborný portál TZB-info.

Autor: Pavel Baroch

Ilustrační foto: Nadine Marfurt, Unsplash