V Tachově vyroste největší střešní solární elektrárna v Česku. Zákazníkům dodá levnou energii s dlouhodobou fixací

Příměstský areál Urbanity Campus Tachov se stane výrobním komplexem s nejnižší uhlíkovou stopou v České republice.

Ondřej Novák

9. 10. 2022

Součástí uceleného plánu modrozelené infrastruktury bude i největší střešní solární elektrárna v Česku, která firmám obývajícím kampus dodá levnou a čistou energii. Instalaci o výkonu pět megawattů dodá společnost Solar Global. Solární elektrárna, která pokryje střechy kampusu, vyrobí ročně energii dostačující k pokrytí spotřeby čtvrtiny tachovských domácností. Skupina Urbanity do projektu investuje odhadem 225 milionů korun.

Elektrárna zajistí dodávky lokálně vyrobené elektrické energie do všech objektů v rámci areálu Urbanity Campus Tachov, který má výměru 220 tisíc metrů čtverečních. Solární panely HT-SAAE 550-600Wp budou mít celkový výkon pět megawattů. Ročně vyprodukují odhadem více než 5 tisíc megawatthodin čisté energie. Součástí projektu bude i bateriové úložiště o kapacitě tří megawatthodin.



„Díky čisté a bezpečné elektřině, vyráběné prostřednictvím panelů umístěných na jinak těžko využitelných střechách výrobních hal, výrazně snižujeme energetickou náročnost kampusu a tím i jeho uhlíkovou stopu. Pro koncové spotřebitele to zároveň znamená menší a cenově stabilnější výdaje za energii, redukci produkovaných emisí a snižování energetické závislosti na veřejných distribučních sítích, což je obzvlášť významné v podmínkách současné geopolitické situace,“ zdůrazňuje Roland Hofman, spoluzakladatel skupiny Urbanity.

Nejtěžší bylo vybrat dodavatele

Projekt největší české střešní elektrárny firma plánovala asi tři roky. „Původně nám vycházelo, že by se na střechu vešly panely o výkonu dva až dva a půl megawattů. Technologie se ale postupně vyvíjela, takže jsme se loni rozhodli projekt vylepšit a díky pokroku technologie, stavební úpravě střech, jsme výkon zdvojnásobili,“ dodává Roland Hofman s tím, že dodávku panelů firma Urbanity řešila v březnu a dubnu letošního roku, tedy v době, kdy zájem o sluneční energii ještě nebyl tak enormní jako v posledních měsících. Společnost také využila nového dotačního programu v rámci Národního plánu obnovy, který pokryje část takřka čtvrtmiliardové investice.



Výstavbě elektrárny předcházela rekonstrukce a zateplení střechy včetně stavební přípravy na instalaci. Firma Urbanity musela také kompletně zrekonstruovat elektrickou rozvodnu a zmodernizovat kampusovou infrastrukturu, která distribuuje elektrický proud z panelů dál do lokálního distribučního systému.

„Fotovoltaická elektrárna bude v rámci vznikajícího komunitního energobloku propojena s velkokapacitním bateriovým úložištěm a dále pak s četnými dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Vše bude řízeno prostřednictvím chytrého energetického managementu, založeného na optimalizaci jednotlivých energetických toků,“ upřesňuje Ondřej Šetka, ředitel projektu Urbanity Campus Tachov.

Vyřešit technologické nebo administrativní záležitosti ale podle Rolanda Hofmana v podstatě nebyl ten zásadní problém. Nejtěžší rozhodování firmu čekalo při výběru vhodného dodavatele stavby, kterým se nakonec stala společnost Solar Global. „Vzhledem k tomu, že jde o větší zakázku, potřebujete v době narušených dodavatelských řetězců vybrat někoho spolehlivého a zkušeného, u koho máte velkou míru jistoty, že dodá elektrárnu v požadované kvalitě, ve sjednaném termínu a za garantovanou cenu,“ vysvětluje Roland Hofman. Firma Urbanity navíc plánuje elektrárnu do budoucna rozšířit spolu s tím, jak bude postupně dokončovat celý areál výrobního kampusu.

Elektrárna pomůže firmám optimalizovat náklady

Díky lokálnímu zdroji a energetickým úsporám tak firma Urbanity může svým zákazníkům nabídnout levnější elektřinu s dlouhodobým kontraktem, a to dokonce s fixací na několik let. Takové nabídky přitom v posledních měsících z trhu zcela zmizely právě kvůli nestabilitě na globálních trzích. Výkon elektrárny bude dostačující k tomu, aby v létě pokryl spotřebu celého kampusu.

Nemovitostní skupina Urbanity se v poslední době stále častěji spolupodílí na projektech souvisejících se zelenou energetikou a technologickými inovacemi. I z toho důvodu nedávno navázala partnerství se Svazem moderní energetiky a Unií komunitní energetiky. „Naší vizí je pozitivně přispívat k řešení energetické a environmentální krize vytvářením čistých a lokálních zdrojů energie. Chceme dosáhnout uhlíkové neutrality, kompletní dekarbonizace a energetické soběstačnosti. V současnosti sestavujeme expertní tým, který připraví novou energetickou koncepci využitelnou nejen pro naše výrobní kampusy,“ uzavírá Hofman.