Energetickou nezávislost firem podpoří solární elektrárny na střechách. Vídeň spustí nový program

Vídeň spustila nový podpůrný program na instalaci fotovoltaiky ve městě. V rámci nové výzvy si firmy mohou až do konce roku 2023 zažádat o příspěvek v maximální výši 4,8 mil. Kč. Největší potenciál město vidí v instalaci fotovoltaiky na stávajících zastřešeních parkovišť a skladů.

Martin Prax

26. 4. 2022

Posilování solární energie v energetickém mixu města myslí Vídeň vážně. Do roku 2025 chce její produkci dokonce zpětinásobit. Již za minulý rok se Vídni díky zjednodušení byrokratických postupů, zvýšením dotací a rozmístěním fotovoltaických panelů podařilo produkci solární energie zvýšit o 50 procent. Nyní má nový impuls v podobě dotačního programu pro firmy využít především potenciál stávajících střešních ploch. Právě na střechy parkovišť a skladů si firmy nyní mohou fotovoltaiku instalovat za pomoci městské dotace. Podle vídeňského radního Jürgena Czernohorszkého je důležité co nejvíce využít zastavěné plochy a dodává, že elektřinu získanou z vlastní fotovoltaiky může firma využít např. i na provoz vlastní nabíjecí stanice pro elektroauta.

Zainteresované firmy si o městskou podporu na střešní fotovoltaiku mohou zažádat od plochy 100 m2 nebo od výkonu 15 kilowattů. Fotovoltaika, jejíž výkon dosáhne výkonu do 100 kilowattů, přitom získá dotaci v hodnotě 500 euro/kilowatt, tedy zhruba 12 tisíc korun za 1 kilowatt. Firmy, jejichž panely dosáhnou výkonu vyššího než 101 kilowatt, mají nárok na dotaci 400 euro za 1 kilowatt, tedy asi 9 600 Kč/kilowatt. Maximální částku, na kterou firma pak může dosáhnout, je 200 tisíc euro na zařízení, tedy 4,8 mil. Kč. Do konce pilotní fáze projektu, který skončí koncem roku 2023, si každá firma může zažádat o dotaci na maximálně dva projekty.

Vídeňská solární vlna

Firemní fotovoltaiky navazují na předchozí úspěšnou vlnu občanských investic do obnovitelných zdrojů. Občanská účast probíhá na principu „Sale and lease back", kdy firma elektrárnu postaví, nabídne ji formou podílových listů k prodeji jednotlivcům a obratem si ji od nich pronajme. Kupující dostává za svou investici každoročně úrok (nájemné). Po uplynutí minimální doby pronájmu (zpravidla 5 let) má kdykoli právo nechat si hodnotu podílového listu vyplatit zpět a nájemní vztah tak ukončit. Ze strany Wien Energie je pak nájemní vztah ukončen po uplynutí životnosti zařízení, kdy podílníci dostanou zpět své peníze, a firma se postará o recyklaci dožité elektrárny.

Ve Vídni a Dolním Rakousku existuje již 28 občanských solárních elektráren, do kterých investovalo více než deset tisíc lidí více jak 38 miliónů euro. První občanská solární elektrárna o výkonu 500 kWp přitom vznikla před deseti lety v areálu elektrárny společnosti Wien Energie a solární energií zásobovala 200 domácností. Podíly v nové elektrárně, jejichž hodnota začínala již na 475 euro za panel, byly tenkrát vyprodány během 26 hodin. Vedle podpory obnovitelné energie motivoval občany i atraktivní garantovaný úrok 3,1 %.

Investice do solárních elektráren s občanskou participací se v průběhu let staly u řady Vídeňanů oblíbenou a vyhledávanou alternativou zhodnocení peněz. Dokazuje to mj. i průzkum veřejného mínění z roku 2013, kdy byla do provozu uvedena již čtvrtá solární elektrárna tohoto typu, v kterém se více jak dvě třetiny všech Vídeňanů vyslovily pro rozvoj dalších projektů obnovitelné energie podle modelu občanských solárních elektráren. Ty následně vznikly např. na střechách domů v centru města nebo na střeše záchytného parkovacího domu v Siebenhirtenu.

Zájem Vídeňanů o model občanských elektráren je stále velký. V roce 2020 byla účast na občanské solární elektrárně v Unterlaa vyprodána během několika týdnů. Kdy přesně bude uvedena do provozu nová elektrárna na vídeňském hřbitově energetická společnost zatím neprozradila. Zmíněných 28 občanských elektráren o výkonu více než 20,5 MW zásobuje v současné době solární energií přibližně 8 400 domácností. To odpovídá roční úspoře kolem 12 000 tun CO2. Po spuštění třetí největší fotovoltaické elektrárny na vídeňském Centrálním hřbitově bude úspora ještě větší.

Autor: Martin Prax

FOTO: PID/Bohmann