Martin Prax | 21. 4. 2022

Šest desítek menších solárních elektráren pomůže k energetické nezávislosti

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková schválila dotace šesti desítkám menších fotovoltaických elektráren, které vzniknou díky podpoře z Modernizačního fondu. Je to další krok k energetické nezávislosti a odklonu od fosilních paliv.

Ministerstvo životního prostředí podpoří projekty za celkem 686 milionů korun, z toho více než polovina půjde právě do malých slunečních elektráren. Na fotovoltaické elektrárny s výkonem do 1 MWp jde ze schváleného balíku téměř 347 milionů korun. Díky podpoře vznikne jednašedesát fotovoltaických elektráren. „Tyto obnovitelné zdroje jsme podpořili z Modernizačního fondu. Menší fotovoltaiky byly mezi prvními, které čerpaly peníze z tohoto nového finančního nástroje, my v jejich podpoře pokračujeme. Je to jeden z mnoha dalších kroků, kterými cílíme na maximální snížení závislosti na fosilních palivech a ruských zdrojích,“ říká ministryně Anna Hubáčková.

Energii vyrobenou pomocí slunečního záření budou nově využívat například v Lutíně v areálu firmy Sigma. Předpokládaný instalovaný výkon bude 263,7 kilowattů a čistá elektřina se spotřebuje přímo na místě. Fotovoltaická elektrárna bude přednostně vyrábět elektřinu pro potřeby výrobní haly, případné přebytky vyrobené elektřiny budou předány ostatním výrobním provozům společnosti, uvedlo Ministerstvo životního prostředí ve své tiskové zprávě.

Společnosti Sigma tak chce udělat první krok k energetické soběstačnosti s ohledem na aktuální vývoj dodávek energií a jejich cen. Projekt, jenž by se měl začít realizovat už v dubnu letošního roku a dokončit na konci října, přispěje ke snížení emisí oxidu uhličitého o 306 tun a snížení spotřeby primární neobnovitelné energie o 2 441 gigajoulů. Samozřejmě povede i ke snížení výdajů firmy za energii, které nebude muset nakoupit ze sítě. Fotovoltaická elektrárna by měla stát osm milionů korun, společnost získá podporu ve výši skoro dvou milionů.

Dalším úspěšným žadatelem o dotaci je společnost Lidl, která chce umístit solární panely na svých pět prodejen, konkrétně v Prostějově, Kroměříži, Ostravě, Pardubicích a Sviadnově. První panely by se na střechy prodejen měly instalovat na podzim letošního roku, hotovo by mělo být do konce roku 2024. Zájem o fotovoltaiku zapadá u společnosti Lidl do jejich dlouhodobé filozofie, ve které se hlásí k potřebě naplnění cílů Pařížské klimatické dohody.

„Toto téma je pro nás naprosto klíčové a chceme jít našimi aktivitami příkladem, protože boj proti klimatické změně je společnou odpovědností nás všech. Již dlouhodobě přebíráme odpovědnost za naše jednání všude tam, kde má naše podnikání vliv na životní prostředí. Odpovědné podnikání pro nás totiž znamená nabízet zákazníkům zboží nejvyšší kvality a zároveň se chovat k našemu okolí tak, aby naše činnost byla dlouhodobě udržitelná,“ uvedl dříve mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Domácí fotovoltaika umí ochránit před růstem cen. Na vaší střeše může být do 4 měsíců

Nově tak pro naplnění svých cílů v oblasti snižování emisí zařadí Lidl decentralizované zdroje energie, které budou primárně sloužit k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie v místě. Fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 749,25 kilowattů přispějí ke snížení emisí CO2 a k úspoře energie z neobnovitelných zdrojů. Společnost na ně získala dotaci ve výši 5,6 milionu korun.

Podpora restartu uhelných regionů

Ministryně životního prostředí schválila také projekty, které pomohou k proměně uhelných regionů. Jde o 27 strategických projektů, které přispějí k transformaci uhelných regionů – Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Jejich úspěšní žadatelé si rozdělí celkem 88 milionů korun, které použijí na předprojektovou přípravu, například na zpracování studií proveditelnosti.

„Žadatelé, kteří si takto připraví projekty, se následně mohou hlásit do výzev Operačního programu Spravedlivá transformace a získat peníze na samotnou realizaci svých strategických projektů. Budou mít dopředu připravené veškeré podklady, což jim pomůže co nejrychleji čerpat peníze. První výzvy by měly být vypsány v druhé polovině letošního roku,“ informuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Autor: Martin Prax

FOTO: ČEZ (ilustrační fotografie solární elektrárny na střeše prodejny Lidl)